ERAZMUS+ PRODUŽEN ROK konkursa za stipendiranu studentsku mobilnost

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je produžio rok za prijave na ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja u zimskom semestru akademske 2022/2023. godine.

Novi krajnji rok za podnošenje prijava je  13. maj 2022. godine do 15:00 časova.

Više informacija o konkursu možete videti na sajtu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu:
https://www.privrednaakademija.edu.rs/mobilnost/konkursi/500-erasmus-ka103-mobilnost-studenata-april-2022.html

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd