Studije trećeg nivoa

Doktorske akademske studije traju najmanje tri godine sa obimom od najmanje 180 ESPB uz prethodno trajanje osnovnih i master akademskih studija od najmanje pet godina i obimom od najmanje 300 ESPB. Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih akademskih studija.

Doktorat nauka može da stekne lice sa završenim studijama medicine i završenom specijalizacijom, na osnovu odbranjene disertacije sanovane na radovima objavljenim u vrhunskim svetskim časopisima.

Između različitih studijskih programa može se vršiti prenošenje ESPB bodova u skladu sa kriterijumima i uslovima prenošenja ESPB bodova propisanim opštim aktom Univerziteta.


Studije trećeg nivoa

Doktorske studije

Studijski program Trajanje ESPB Zvanje Fakultet Polje nauke
Krivično pravo 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka – pravne nauke Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Privredno Pravo 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka - pravne nauke Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Poslovna ekonomija 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka - ekonomske nauke Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Inženjerski menadžment u agrobiznisu 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka - industrijsko inženjerstvo / inženjerski menadžment Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Tehničko-tehnološko polje
Ekologija 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka - ekološke nauke Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Prirodno-matematičko polje
Računarska tehnika i informatika 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Tehničko-tehnološko polje
Integralno-razvojni menadžment 3 školske godine (6 semestera) 180 Doktor nаukа u oblаsti menаdžment i biznis Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Društveno-humanističko polje
Studije stomatologije 3 školske godine (9 trimestara) 180 Doktora medicinskih nauka - stomatologije Stomatološki fakultet u Pančevu Medicinsko polje
Studije farmacije 3 školske godine (6 semestera) 180 Doktora farmaceutskih nauka Farmaceutski fakultet, Novi Sad Medicinsko polje
Doktorske studije vizuelnih umetnosti 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor umetnosti – likovne umetnosti Fakultet savremenih umetnosti Umetničko polje
Doktorske studije dizajna 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor umetnosti – primenjene umetnosti i dizajn Fakultet savremenih umetnosti Umetničko polje
Doktorske studije dramskih umetnosti 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti Fakultet savremenih umetnosti Umetničko polje
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd