Studije trećeg nivoa

Doktorske akademske studije traju najmanje tri godine sa obimom od najmanje 180 ESPB uz prethodno trajanje osnovnih i master akademskih studija od najmanje pet godina i obimom od najmanje 300 ESPB. Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih akademskih studija.

Doktorat nauka može da stekne lice sa završenim studijama medicine i završenom specijalizacijom, na osnovu odbranjene disertacije sanovane na radovima objavljenim u vrhunskim svetskim časopisima.

Između različitih studijskih programa može se vršiti prenošenje ESPB bodova u skladu sa kriterijumima i uslovima prenošenja ESPB bodova propisanim opštim aktom Univerziteta.


Studije trećeg nivoa

Doktorske studije

Studijski program Trajanje ESPB Zvanje Fakultet Polje nauke
Krivično pravo 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka – pravne nauke Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Privredno pravo 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka - pravne nauke Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Poslovna ekonomija 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka - ekonomske nauke Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Inženjerski menadžment u agrobiznisu 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka - industrijsko inženjerstvo / inženjerski menadžment Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Tehničko-tehnološko polje
Ekologija 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka - ekološke nauke Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Prirodno-matematičko polje
Računarska tehnika i informatika 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Tehničko-tehnološko polje
Integralno-razvojni menadžment 3 školske godine (6 semestera) 180 Doktor nаukа u oblаsti menаdžment i biznis Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Društveno-humanističko polje
Studije stomatologije 3 školske godine (9 trimestara) 180 Doktora medicinskih nauka - stomatologije Stomatološki fakultet u Pančevu Medicinsko polje
Studije farmacije 3 školske godine (6 semestera) 180 Doktora farmaceutskih nauka Farmaceutski fakultet, Novi Sad Medicinsko polje
Doktorske studije vizuelnih umetnosti 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor umetnosti – likovne umetnosti Fakultet savremenih umetnosti Umetničko polje
Doktorske studije dizajna 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor umetnosti – primenjene umetnosti i dizajn Fakultet savremenih umetnosti Umetničko polje
Doktorske studije dramskih umetnosti 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti Fakultet savremenih umetnosti Umetničko polje

Poništen doktorat Tatjane Piljan

PREUZMITE FAJL Izvod iz službenog glasnika 17.06.2021. godine
PREUZMITE FAJL Poništen doktorat zbog neadekvatnog akademskog ponašanja 11.06.2021. godine
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd