Studije trećeg nivoa

Doktorske akademske studije traju najmanje tri godine sa obimom od najmanje 180 ESPB uz prethodno trajanje osnovnih i master akademskih studija od najmanje pet godina i obimom od najmanje 300 ESPB. Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih akademskih studija.

Doktorat nauka može da stekne lice sa završenim studijama medicine i završenom specijalizacijom, na osnovu odbranjene disertacije sanovane na radovima objavljenim u vrhunskim svetskim časopisima.

Između različitih studijskih programa može se vršiti prenošenje ESPB bodova u skladu sa kriterijumima i uslovima prenošenja ESPB bodova propisanim opštim aktom Univerziteta.


Studije trećeg nivoa

Doktorske studije

Studijski program Trajanje ESPB Zvanje Fakultet Polje nauke
Krivično pravo 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka – pravne nauke Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Privredno pravo 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka - pravne nauke Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Poslovna ekonomija 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka - ekonomske nauke Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Inženjerski menadžment u agrobiznisu 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka - industrijsko inženjerstvo / inženjerski menadžment Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Tehničko-tehnološko polje
Softversko inženjerstvo 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka - softversko inženjerstvo Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Tehničko-tehnološko polje
Doktorske studije stomatologije 3 školske godine (9 trimestara) 180 Doktora medicinskih nauka - stomatologije Stomatološki fakultet u Pančevu Medicinsko polje
Integralno-razvojni menadžment 3 školske godine (6 semestera) 180 Doktor nauka - menadžment i biznis Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Društveno-humanističko polje
Farmacija 3 školske godine (6 semestera) 180 Doktor farmaceutskih nauka Farmaceutski fakultet, Novi Sad Medicinsko polje
Vizuelne umetnosti 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor umetnosti – likovne umetnosti Fakultet savremenih umetnosti, Beograd Umetničko polje
Dizajn 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor umetnosti – primenjene umetnosti i dizajn Fakultet savremenih umetnosti, Beograd Umetničko polje
Gluma 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti Fakultet savremenih umetnosti, Beograd Umetničko polje
Pravo 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka – pravne nauke Fakultet za evropske pravno-političke studije u Beogradu Društveno-humanističko polje
Ekonomija 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka – ekonomske nauke Fakultet društvenih nauka, Beograd Društveno-humanističko polje

Poništen doktorat Tatjane Piljan

PREUZMITE FAJL Izvod iz službenog glasnika 17.06.2021. godine
PREUZMITE FAJL Poništen doktorat zbog neadekvatnog akademskog ponašanja 11.06.2021. godine
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu