Informator o radu

Informator o radu sačinjen je u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/2010) i Uputstvom za objavljivanje informacija o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, broj 68/10).

Informator o radu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu je prvi put objavljen 17. juna 2013. godine na veb stranici sajta.

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima na slobodan pristup informacijama je:


Svetlana Marković

Informator o radu

Informator o radu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu možete preuzeti ovde:

PREUZMITE FAJL Informator o radu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu Latinica
PREUZMITE FAJL Informator o radu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu Ćirilica
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd