Fakultet savremenih umetnosti, Beograd

Fakultet savremenih umetnosti – FSU je prvi privatni fakultet scenskih i primenjenih umetnosti u regionu, sa tradicijom dugom više od 20 godina. Kao deo velike internacionalne obrazovne alijanse LINK group, studentima pruža najviše od umetničkog obrazovanja–jedinstveni spoj umetnosti i novih tehnologija. FSU školuje savremene umetnike, ljude koji će stvarati u korak sa vremenom i svetom koji se u 21. veku menja svakodnevno, napreduje i postavlja nove, visoke standarde. Zato su studentima date veštine da upotrebe moderne tehnologije i na taj način, pored još veće slobode u stvaranju, dobiju i konkurentnost na tržištu rada.

prof dragan solesa
Fakultet savremenih umetnosti - FSU

Programi osnovnih, master i doktorskih studija zvanično su akreditovani i kreirani na temelju vizije boljeg i efikasnijeg visokoškolskog obrazovanja, obuhvatajući tradicionalno iskustvo u obrazovanju i savremene tendencije. Program Fakulteta savremenih umetnosti je takav da studenti od prvog dana koriste moderne tehnologije i oslanjaju se na njih u procesu stvaranja, tokom pripreme i produkcije, a sve češće je tehnologija direktno implementirana u njihove koncepte kako bi na najbolji mogući način preneli svoju ideju. Takav pristup diplomcima FSU donosi primenjiva znanja koja odmah po završetku, a često i već tokom studija, donose poslovne angažmane.

Profesori na Fakultetu savremenih umetnosti su priznata i cenjena imena u svojim granama umetnosti. Usmereni su na to da studentima budu najbolji mentori, uvek na raspolaganju za sva pitanja i pomoć da svoj talenat razvijaju i oblikuju u pravom smeru. Njihov cilj je da studenti steknu kompetencije koje će im omogućiti aktivno i kreativno uključivanje u savremene umetničke tokove. Ujedno, nastavni kadar je izabran tako da bude pravi primer i uzor. Kroz brojne projekte i saradnje sa galerijama, udruženjima likovnih i primenjenih umetnosti i medijskim kućama studentima se otvaraju vrata umetničke elite.

Infiltriranje na umetničku scenu nekada je teže nego što izgleda, bez obzira na kvalitet i talenat. Još za vreme studija studenti se uključuju u javne umetničke događaje, projekte i festivale i na taj način stiču iskustvo i dolaze u kontakt sa značajnim ličnostima iz svoje branše.

Po završetku studija na Fakultetu savremenih umetnosti, studenti pored zvanične diplome mogu da steknu i veoma vredne međunarodno priznate Adobe i Autodesk sertifikate, sa kojima je pronalaženje posla po završenom fakultetu značajno lakše, posebno u svetu. Ujedno se pripremaju i za internacionalnu karijeru jer je FSU jedini fakultet koji omogućava da se predavanja slušaju na engleskom jeziku i zbog toga jednako uspešno mogu da igraju pozorišne i filmske uloge na ovom jeziku kao da im je maternji.

Studijski programi

Osnovne akademske studije

Studijski programModulTrajanjeESPBZvanje
Likovne umetnosti Slikarstvo
Vajarstvo
Živopis
Multimediji
Grafika
4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani likovni umetnik
Dizajn Grafički dizajn
Dizajn enterijera
Modni dizajn/dizajn kostima
3 školske godine (6 semestara) 180 Diplomirani dizajner
Dramske umetnosti Gluma 3 školske godine (6 semestara) 180 Dramski i audio-vizuelni umetnik
Menadžment umetničke produkcije i medija - 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani menadžer umetničke produkcije i medija

Master akademske studije

Studijski programModulTrajanjeESPBZvanje
Likovne umetnosti - 1 školska godina (2 semestra) 60 Master likovni umetnik
Dizajn Dizajn enterijera
Vizuelne komunikacije
Art direkcija i koncept art
Produkt dizajn
2 školska godina (4 semestra) 120 Master dizajner
Dramske umetnosti Gluma 2 školska godina (4 semestra) 120 Diplomirani dramski i audio-vizuelni umetnik

Doktorske studije

Studijski programTrajanjeESPBZvanje
Doktorske studije vizuelnih umetnosti 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor umetnosti – likovne umetnosti
Doktorske studije dizajna 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor umetnosti – primenjene umetnosti i dizajn
Doktorske studije dramskih umetnosti 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti
 • Rukovodstvo Fakulteta
  Rukovodstvo Fakulteta
  Dekan Prof. mr Saša Filipović
  Prodekan za nastavu Doc. dr Đorđe Mandrapa
  Prodekan za razvoj Doc. dr Valentin Kuleto
  Pomoćnik dekana za kvalitet Doc. dr Aleksandar Kušić
  Pomoćnik dekana za akreditaciju Prof. dr Aleksandar Kostić
  Pomoćnik dekana za razvoj i saradnju Doc. Petar Stanojlović
  Pomoćnik dekana za marketing Doc. Jelena Blečić
  Rukovodilac Departmana dramskih umetnosti Prof. Božidar Đurović
  Rukovodilac Departmana vizuelnih umetnosti Prof. mr Đorđe Stanojević
  Rukovodilac Departmana produkcije umetnosti i medija Doc. Petar Stanojlović

  Posetite sajt

 • Adresa Fakulteta
  Adresa Fakulteta
  Adresa Svetozara Miletića 12, 11108 Beograd, Srbija
  Telefon +381 (0)11 4011 216
  Email office@fsu.edu.rs
  Internet adresa www.fsu.edu.rs

  Posetite sajt

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd