Dobrodošli na sajt Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

„Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je osnovan i započeo sa radom 2000. godine, pregalaštvom profesora dr Slavka Carića, koji se zahvaljujući svom vizionarstvu upustio u ovaj značajan profesionalni i životni poduhvat. Predani rad i stručno i naučno stvaralaštvo njegovih sledbenika i mnogobrojnih saradnika, među kojima moram da istaknem svog poštovanog prethodnika, prof. dr Đoku Maleševića, tragom njegovog vizionarstva, rezultirao je današnjim ugledom i statusom, sada već potpuno profilisanog i dobro prepoznatljivog Univerziteta.“

Prof. dr Jovo Kolar, Rektor Univerziteta


Aktuelnosti

Univerzitet Privredna akademija organizovao predavanje o Halijard misiji


Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu 21.septembra 2016. godine održana je otvorena tribina na temu OSS Halyard mission: smela akcija spašavanja više od 500 američkih i savezničkih pilota u Srbiji iza neprijateljskih borbenih linija tokom Drugog svetskog rata. Predavanje je održala dr Xenia Vujnovich Wilkinson, diplomata u penziji.

Tribinu je otvorila prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, koja je poželela toplu dobrodošlicu i istakla da je ova tema veoma značajna, jer se o istoj malo zna iako je ova misija bila jedna od najvećih misija spašavanja u istoriji ratovanja.

Dr Xenia Vujnovich Wilkinson je kroz predavanje upoznala studente Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, kao i brojne goste, sa Halijard misijom koja je realizovana tokom Drugog svetskog rata na području današnje Srbije. Kratkim osvrtom na porodičnu istoriju, objasnila je korene svoje familije i o tome kako je na početku 20. veka bračni par iz Like emigrirao u Ameriku gde su se borili i radili za opstanak svoje porodice. U toj porodici rođen je Džordž Vujnović koji je kasnije dobio stipendiju Univerziteta u Beogradu, a počinje da studira 1934. godine, došavši u Beograd.

Svi prisutni su imali priliku da čuju i zanimljive detalje iz života Vujnovića, o Džordž Vujnoviću, ocu gospođe Xenie Vujnovich Wilkinson, koji je bio odlikovan srebrnom zvezdom za učešće u Halijard misiji spašavanja i njegove supruge Mirjane Lazić, profesora engleskog jezika.

Nakon predavanja, studenti i gosti Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu uživali su u autorizovanom dokumentarom filmu o Halijard misiji, u kom kroz formu intervjua gospodin Vujnović hronološki opisuje događaje njegovog života u Srbiji za vreme Drugog svetskog rata. Autori Daniel Šunter i Bojan Dragićević su takođe bili prisutni i spremni da pruže odgovore na sva pitanja publike koja su usledila po završetku fima.

Predavanje: OSS Operation Halyard – dr Xenia Vujnovich Wilkinson


Pozivamo Vas da dođete na predavanje koje će održati dr Xenia Vujnovich Wilkinson, na temu:

OSS HALYARD MISSION: SMELA AKCIJA SPAŠAVANJA VIŠE OD 500 AMERIČKIH I SAVEZNIČKIH PILOTA U SRBIJI IZA NEPRIJATELJSKIH BORBENIH LINIJA TOKOM II SVETSKOG RATA

Predavanje će se održati u sredu 21.09.2016. godine u amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, Cvećarska 4, Novi Sad sa početkom u 12h.

Predavanje će biti propraćeno autorizovanom filmskom projekcijom i diskusijom.
Radujemo se Vasem dolasku!

Osnovan Regionalni centar u Vojvodini za ekspertizu u edukaciji za održivi razvoj (R.C.E Vojvodina)


R.C.E. Vojvodina je osnovan u okviru Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i snažno je podržan od strane više od 30 partnera iz različitih sektora: nauke, poslovanja, vlade, edukacije, medija, građanskog društva, od kojih su UN Global Compact Network i Zelena Privredna komora Srbije glavni donosioci odluka, koje se tiču tema u regionu.

R.C.E. Vojvodina predstavlja jedinstvenu i inovativnu organizacionu mrežu zasnovanu na četvorostrukom modelu saradnje između javnog, građanskog, poslovnog i akademskog  sektora. Cilj ovog modela je da pomogne građanima, poslovnim liderima, javnim organizacijama i akademskim institucijama, u izgradnji  više održivog društva i to povećanjem njegovog kapaciteta za uspešnu implementaciju održivih akcija i savremenih  koncepata.

Misija R.C.E. Vojvodina fokusirana je na poboljšanje istraživanja, nauke, industrijskih i obrazovnih razvojnih modela na način koji ne narušava zaštitu životne sredine (ekološki povoljan). Osnovni cilj jeste obezbeđivanje  parametara koji bi ohrabrili  lokalni održivi razvoj u regionu i zemlji.  U dodatku, glavni cilj projekata R.C.E. Vojvodina jeste davanje alatki potrebnih za okvirnu implementaciju  univerzitetskog – vladinog – ekonomskog – građanskog udruženog partnerskog modela u održivom razvoju.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu potpisao Deklaraciju o unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja u Srbiji


U cilju poboljšanja kvaliteta studiranja, u četvrtak, 07. jula 2016. godine, u Medija centru u Beogradu predstavnici pet privatnih univerziteta u Srbiji: Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Univerzitet Metropolitan, Univerzitet Educons, Alfa BK Univerzitet i Univerzitet u Novom Pazaru predstavili su, potpisali i objavili Deklaraciju o unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja u Srbiji.

U potpisanoj Deklaraciji, predstavnici univerziteta, pozvali su sve visokoškolske ustanove u Srbiji da usmere svoje delovanje ka podizanju kvaliteta visokog obrazovanja i i doprinesu sprečavanju negativnih pojava. Takođe, potpisnici Deklaracije složili su se da samo slobodnom konkurencijom visokoškolskih ustanova možemo dobiti bolje, ekonomičnije i kvalitetnije visoko obrazovanje. U cilju sprovođenja navedenih opredeljenja u Deklaraciji, na konferenciji je najavljeno formiranje Etičkog odbora i usvajanje Etičkog kodeksa.

Promovisani doktori nauka Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu


Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu 12.05.2016. godine održana je promocija doktora nauka četiri fakulteta u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

U amfiteatru „Prof. dr Slavko Carić“ Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu svi doktoranti koji su odbranili doktorsku disertaciju na Univerzitetu, tokom proteklih godinu dana, svečano su promovisani u doktore nauka.

Sve prisutne pozdravio je rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Jovo Kolar. Svakog doktoranta, kao i naučne doprinose disertacija, predstavili su mentori. Nakon predstavljanja doktoranata, rektor Univerziteta, prof. dr Jovo Kolar, svečano je uručio diplome i promovisao kandidate u doktore nauka.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Rio de Janeiro State University (UERJ) potpisali sporazum o strateškom partnerstvu


Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Rio de Janeiro State University potpisali su sporazum o strateškom partnerstvu.

 Rio de Janeiro State University je osnovan 1950. godine i od tada do danas se pozicionirao kao jedna od najvažnijih visokoobrazovnih institucija u Južnoj Americi. Njegova važnost na nacionalnoj i međunarodnoj akademskoj sceni potvrđuje se kvalitetom obrazovanja, naučnoistraživačkim radom i stotinama projekata povezanih sa promocijom kulture.

U ovom trenutku UERJ ima preko 26 000 studenata, 2 300 profesora, 97 kurseva, grupu od 21 elektronski povezane biblioteke, 350 laboratorija, preko 1 300 sporazuma za praksu zaključenih sa privatnim kompanijama i vladinim agencijama.

U narednih pet godina Univerzitet Privredna akademija i Rio de Janeiro State University (UERJ) će ostvariti saradnju na sledećim poljima:

  • razmena studenata na osnovnim i postdiplomskim studijama, kao i profesora i administrativnog osoblja,
  • razvoj obrazovnih i istraživačkih aktivnosti,
  • organizacija edukacija, seminara i međunarodnih naučnih konferencija,
  • promocija tehničkih, naučnih i kulturnih aktivnosti,
  • obezbeđivanje treninga za predavače i istraživače putem visokospecijalizovanih kurseva,
  • promocija zajedničkih publikacija i naučnoistraživačkih radova.

Za uspostavljanje ove saradnje veliku zahvalnost dugujemo prof. dr Aleksisu Dantasu (profesoru na Rio de Janeiro State University), kao i prof. dr Dejanu Mihailoviću (profesoru na Universidad Tecnológico de Monterrey iz Meksika).

Na Univerzitetu Privredna akademija i Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment održan sastanak sa predstavnicima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu


U svečanoj sali Univerziteta Privredna akademija, u subotu 26. Marta 2016. godine, održan je sastanak na kome su prisustvovali prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija i prof. dr Dragan Soleša, Dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i prof. dr Zlatan Sarić, Dekan Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Sastanku je takođe prisustvovala i prof. dr Spasenija Milanović sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Na samom početku sastanka goste su pozdravili prof. dr Marijana Carić i prof. dr Dragan Soleša, a zatim ih upoznali sa svim aktivnostima koje se realizuju kako na Univerzitetu, tako i na Fakultetu. Oni su govorili o studijskim programima, kvalitetu nastavnog procesa, naučno istraživačkom radu, projektima i partnerima, saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu, akreditaciji i saradnji sa KAPK-om i Nacionalnim Savetom.

Nakon njihovog obraćanja, prof. dr Zlatan Sarić predstavio je rad na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. On je takođe govorio i o promenama u visokom obrazovanju u Federaciji Bosni i Hercegovini, o okretanju mladih ljudi ka inženjerskim strukama, o šansama koje se javljaju u interdisciplinarnim naukama, o zasićenju društvenim naukama koje vlada kako na tržištu rada tako i tržištu obrazovanja te o potrebi fakulteta da postanu tržišno orijentisani i time zadovolje ne samo nove potrebe tržišta već sebi obezbede i dugoročniju perspektivu bilo da je reč o državnim ili privatnim fakultetima.

Tema sastanka odnosila se pre svega na mogućnosti saradnje između ova dva univerziteta odnosno fakulteta i to prevashodno po pitanju zajedičke realizacije projekata: naučno-istraživačkih, bilateralnih, razvojnih, zatim saradnje vezane za razmenu studenata i nastavnog osoblja te saradnje na zajedničkim programima i aktivnostima vezanim za podizanje kvaliteta nastavnog procesa i rada na fakultetu uopšte.

Nakon sastanka gostima su predstavljene prostorije fakulteta, učionice, informatički kabinet, laboratorija, amfiteatri, kancelarije službi. Zahvaljujući održanom sastanku stekli su se svi uslovi za potpisivanje sporazuma o saradnji.

Ambasador Islamske Republike Iran posetio Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu


Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu nastavio je sa organizacijom gostujućih predavanja eminentnih gostiju, te je 26.02.2016. godine predavanje na temu „Iran i kulturna saradnja sa Republikom Srbijom“ studentima Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment održao ambasador Islamske Republike Iran u Srbiji, NJ.E. Madžid Fahimpur.

Pored iranskog ambasadora u Srbiji, NJ.E. Madžida Fahimpura, gosti Univerziteta Privredna akademija bili su i g. Mohamad Đavad Izadi, ataše za ekonomiju, g. Reza Mottaghi, prevodilac ambasade, dr Maja Timotijević, predsednica Srpsko-iranske poslovne komore i dr Said Hosseini, zamenik predsednika Srpsko-iranske poslovne komore.

U amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, prisutnim profesorima, asistentima i studentima se obratio NJ.E. Madžid Fahimpur, koji je govorio na temu kulturne saradnje između Republike Srbije i Islamske Republike Irana. Takođe, jedna od tema je bila i razmena studenata između dve zemlje, kao i predstojeći sajam koji će se održati u Teheranu. Spomenuto je i otvaranje iranskog tržnog centra u Beogradu. Na kraju izlaganja pružena je jedinstvena prilika studentima da postave pitanja uvaženom ambasadoru koji im je pružio iscrpne odgovre.

Završnu reč je imala dr Maja Timotijević, koja je ukratko predstavila Srpsko-iransku poslovnu komoru i govorila o spajanju srpskog i iranskog tržišta, o saradnji dve zemlje i značaju Srpsko-iranske poslovne komore, uz obećanje da će se sa radošću vratiti na Univerzitet, kako bi studente bliže upoznala sa ovom temom.

Završene prve aktivnosti u okviru projekta Jean Monnet Module „The Accession of Serbia to the European Union“.


Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu 25.02.2016. godine svečano je otkrivena tabla Jean Monnet modula i dodeljeni sertifikati polaznicima edukacija koje su do sada održane u okviru projekta Jean Monnet Module „The Accession of Serbia to the European Union“.

Evropski modul je projekat u okviru Žan Mone potprograma i sastavni je deo Programa za celoživotno učenje (Lifelong learning Programme). Osnovni cilj Žan Mone potprograma je pružanje podrške nastavi i istraživanju u oblasti studija Evropskih integracija na nivou visokoškolskih institucija unutar i van Evropske unije. Projekat “The Accession of Serbia to the European Union” je uz visoke ocene odobren od strane Evropske komisije Univerzitetu Privredna akademija i kofinansiran je od strane Evropske komisije. Imajući u vidu da je ovo jedini projekat odobren u pozivu Erasmus+ Programme/Jean Monnet Activities Selection 2015 u Republici Srbiji, ovim se dodatno potvrđuje ugled i stručnost Univerziteta Privredna akademija, Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u oblasti istraživanja evropskih integracija. Univerzitet je od Evropske komisije dobio tablu koja potvrđuje da će se u periodu od 2015-2018. godine na Univerzitetu sprovoditi aktivnosti u okviru Jean Monnet modula koje promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju na polju studija Evropske unije, koju jedanas svečano otkrila prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta Univerziteta Privredna aakdemija. Tim povodom, prof.dr Marijana Carić izrazila je veliko zadovoljstvo što je Univerzitet još jednom pokazao da je među najboljima, nakon čega je čestitala svim polaznicima na stečenim sertifikatima.

Nakon otkrivanja table upriličena je svečana dodela sertifikata polaznicima edukativnih aktivnosti koje su realizovane u proteklom periodu. Polaznike je pozdravio dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, prof. dr Dragan Soleša i pohvalio njihovo interesovanje za aktuelne teme. Studentima osnovnih akademskih studija koji su pohađali kurs iz oblasti „Pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ i predstavnicima medija koji su aktivno učestvovali u radionici pod nazivom „Uloga medija u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ svečano je uručio prof. dr Vladimir Medović rukovodilac projekta.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu ugostila akademsko-privrednu delegaciju iz Italije


U skladu sa potrebama praćenja globalnih trendova u sferi visokog obrazovanja Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu bio je domaćin akademsko-privrednoj delegaciji iz Italije.

Gosti Univerzitata Privredna akademija bili su predstavnici Univerziteta „Pegaso“ i kompanije „COSMO Service“ iz Napulja. Glavne teme sastanka bile su: mogućnosti razvoja zajedničkih studijskih programa na osnovnim i master studijama, razmena nastavnog osoblja, studenata kao i učešće na međunarodnim projektima.

Direktor jedne od najvećih italijanskih kompanija u oblasti energetike, gospodin Vicenzo Schettino je pohvalio dosadašnje napore naše visokoobrazovne ustanove, posebno na razvoju mreže međunarodnih partnera kao i na polju saradnje sa privredom. Posebno je zainteresovan da u bliskoj budućnosti bude domaćin našim studentima na stručnoj praksi u kompaniji COSMO.

Prof. Mario Migliuolo je istakao: „Nakon ovog sastanka očekujem da u budućnosti još više sarađujem sa kolegama iz Srbije, posebno sa profesorima sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.“

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu postala članica prestižne akademske mreže „Businet“


Businet organizacija je osnovana 1987. i predstavlja snažnu mrežu visokoobrazovnih institucija širom sveta. Zastupljena je u 29 zemalja i uključuje preko sto visokoobrazovnih institucija. Početni ciljevi organizacije bili su uspostavljanje evropskih obrazovnih programa u svetu biznisa kako bi se promovisale prilike za institucije visokog obrazovanja, njihovog nastavnog kadra i njihovih studenata. Kako su se potrebe članica organizacije promenile, reflektujući rast i raznolikost obrazovanja globalno, tako su se izmenile i aktivnosti Businet organizacije. Organizacija i dalje vodi računa o potrebama visokoobrazovnih institucija, njihovih studenata, nastavnog osoblja, ali i privrede. Mreža je veoma praktična. Businet mreža nastoji da ispuni važan zadatak obezbeđivanja prilika za visokoobrazovne institucije i njihove studente širom sveta.

Članovi organizacije zajednički rade na sledećim aktivnostima:

- Organizacija godišnje konferencije;
– Studentskim konferencijama;
– Razmeni studenata;
– Razmeni nastavnog osoblja;
– Organizaciji međunarodnih praksi;
– Usklađivanju i hramonizaciji nastavnih planova i programa.

 Nakon prijema Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u Businet mrežu, generalni menadžer David Taylor je istakao: „Velika nam je čast i zadovoljstvo da je naša zajednica dobila vrednog i pouzdanog partnera i to prvog iz Republike Srbije. Očekujem mnogo pozitivnih iskustava sa kolegama iz Srbije“.

Poziv za dostavu ponude u okviru projekta „The Accession of Serbia to the European Union“


U okviru projekta ‘’The Accession of Serbia to the European Union’’, raspisanog od strane Erasmus+ Programa, prikupljamo ponude za izradu monografije „Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji“. Tekst monografije je u A4 formatu i obuhvata 163 strane.

Pri odabiru ponuda vodićemo se najnižom finansijskom ponudom ili najnižom cenom od strane ponuđača.

Maksimalan budžet za izradu monografije iznosi 49.249,96 RSD.

Rok za podnošenje je 7 kalendarskih dana od datuma objavljivanja oglasa (22.02.2016.).

Projektni tim

Održana tribina na temu „Ekonomski kriminalitet“


Na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija 29.01.2016. godine održana je tribina o veoma aktuelnoj temi – „Ekonomski kriminalitet“ o kojoj su govorili gosti sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Temišvaru, Pravnog fakulteta Univerziteta u Pečuju i Kriminalističko-policijske akademije Univerziteta u Beogradu.

Goste Univerziteta je pre početka tribine primila je prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija koja je sa predstavnicima Pravnog fakulteta Univerziteta u Temišvaru, Pravnog fakulteta Univerziteta u Pečuju i Kriminalističko-policijske akademije Univerziteta u Beogradu razgovarala o mogućnostima saradnje na naučnim osnovama, zajedničkim projektima, razmeni profesora i slično.

O važnosti ekonomskog kriminaliteta, mehanizmima prepoznavanja i suzbijanja govorili su eminentni stručnjaci iz ove oblasti i uvaženi gosti Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerzieta Privredna akademija, prof. dr Viorel Pasca, prof. dr Flaviu Ciopek, doc. dr Laura Stanila i doc. dr Magdalena Roibua sa Pravnog fakulteta Zapadnog Univerziteta u Temišvaru, prof. dr Ištvan Gal sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Pečuju i prof. dr Aleksandar Bošković sa Kriminalističko-policijske akademije Univerziteta u Beogradu. Modrator i organizator prof. dr Zoran Pavlović, šef krivičnopravne katedre na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.

Tokom tribine gosti su istakli da se ekonomski kriminalitet jasno diferencira od ostalih kriminalnih pojava i nesumnjivo je jedan od veoma aktuelnih problema današnjice, o kojem se poslednjih godina frekventno istražuje, govori i piše. U tom smislu je predstavljen i časopis „Journal of Eastern-European Criminal Law“ čije uredništvo je identifikovalo važnost ekonomskog kriminaliteta i privrženost ovoj temi, što je naročito iskazano u poslednjem izdanju časopisa.

Poziv za dostavu ponude u okviru projekta ‘’The Accession of Serbia to the European Union’’


U okviru projekta ‘’The Accession of Serbia to the European Union’’, raspisanog od strane Erasmus+ Programa, prikupljamo ponude za izradu WEB SITE-a Projekta.

Pri odabiru ponuda vodićemo se najnižom finansijskom ponudom ili najnižom cenom od strane ponuđača.

Maksimalan budžet za izradu sajta iznosi 48.920,32 RSD.

Rok za podnošenje je 7 kalendarskih dana od datuma objavljivanja oglasa.

Prvo predavanje u okviru prve nastavne aktivnosti na projektu „Accession of Serbia to the EU“


Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu 08. decembra je održano prvo predavanje za studente osnovnih studija, u okviru prve nastavne aktivnosti na projektu „Accession of Serbia to the EU“ u okviru Jean Monnet modula, Erasmus+ programa, kofinansiranom od strane Evropske komisije.

Projekat Jean Monnet Modul na Univerzitetu Privredna akademija započeo je 01. septembra ove godine i trajaće do 31. avgusta 2018. godine. Za tri godine trajanja ovaj multidisciplinaran projekat obuhvatiće četiri ciklusa predavanja, tri radionice i jedan istraživački projekat kroz dve komponente: ekonomska i pravna. Prvi ciklus predavanja je već započeo pod nazivom „Pristupanje Srbije EU – 1“, i obuhvata pravnu problematiku pristupanja. Predavanja trebaju da doprinesu boljem razumevanju procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji i efekta pristupanja na različita područja socijalnog i ekonomskog života građana Srbije.

Predavanju prisustvuje 20 studenata završne godine osnovnih studija sa Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu svakog utorka od 12h u učionici O5 Fakulteta.

Konferencija za štampu povodom projekta „Accession of Serbia to the EU“ u okviru Jean Monnet Modula, Erasmus + programa


Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu 03.12.2015. godine održana je konferencija za štampu povodom projekta ‘’Accession of Serbia to the EU“ u okviru Jean Monnet Modula, Erasmus + programa.

Projekat je kofinansiran od strane Evropske Unije i Education, Audiovisual and Cultural Agency.

Jean Monnet je akcija u okviru Erasmus + programa počev od 2014. godine, a koja je dizajnirana sa ciljem da promoviše izvrsnost u nastavi i istraživanju u oblasti studija Evropske Unije širom sveta. Evropski modul je projekat u okviru Žan Mone potprograma i sastavni je deo Programa za celoživotno učenje (Lifelong learning Programme). Jean Monnet modul je kratak nastavni program(ili kurs) u oblasti studija Evropske Unije na visokoškolskoj ustanovi u trajanju od 3 godine. Osnovni cilj Žan Mone potprograma je pružanje podrške nastavi i istraživanju u oblasti studija Evropskih integracija na nivou visokoškolskih institucija unutar i van Evropske unije. Univerzitet Privredna Akademija, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je aplicirao na poziv Erasmus+ Programme/Jean Monnet Activities Selection 2015 – Call for Proposals ref. EAC/A04/2014 sa projektom “The Accession of Serbia to the European Union” koji je uz visoke ocene odobren od strane Evropske komisije. Projekat će biti kofinansiran od strane Evropske komisije. Imajući u vidu da je ovo jedini projekat odobren u ovom pozivu u Republici Srbiji ovim se dodatno potvrđuje ugled i stručnost Univerziteta Privredna akademija, Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u oblasti istraživanja evropskih integracija. Odobreni predavači na modulu su Prof. dr Vladimir Medović (rukovodilac projekta) i Prof. dr Jelena Vapa-Tankosić.

Osnovna svrha projekta je da promoviše ideju evropskih integracija i regionalne saradnje, kao i da i doprinese širenju znanja o institucionalnim vezama između Srbije i Evropske unije, pravnim i ekonomskih instrumentima procesa stabilizacije i pridruživanja i postupku i uslovima ulaska u članstvo EU. Na taj način projekat će doprineti povećanju kvaliteta postojećih akademskih kurseva o evropskim integracijama. Relizacija projekta će biti započeta sa prvim predavanjem 08.12.2015.godine. Ciljna grupa Projekta su studenti osnovnih, master i doktorskih studija, koji će dobiti neophodna teoretska i praktična znanja, kao i veštine, za koje će im obezbediti dalji karijerni razvoj. Posebna pažnja će biti posvećena društvenim grupama čije aktivnosti su od značaja za širenje informacija o EU (novinari, članovi profesionalnih udruženja, članovi nevladinih organizacija..).

Medijima se prvi obratio rektor Univerziteta prof. dr Jovo Kolar koji je prisutne upoznao sa ciljevima Univerziteta Privredna akademija i fakulteta u njegovom sastavu. „Univerzitet Privredna akademija je jedan od 18 univerziteta u Srbiji i daje značajan doprinos akademskoj zajednici, što potvrđujemo i kroz ovaj projekat.“ – istakao je prof. dr Jovo Kolar, rektor Univerziteta Privredna akademija.

Nakon rektora, prisutnima se obratila prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija koja je istakla važnost međunarodne saradnje naglasivši da je tokom 15 godina rada potpisano između 40-50 međunarodnih ugovora. Takodje, naglasila je da ovo nije prvi program (projekat) edukativnog karaktera, već da je tokom poslednjih nekoliko godina uspešno implementiran i program IPA HU-SRB CBC – EU master study koji za rezultat ima akreditovan studijski program master studija „Ekonomsko pravne studije Evropske Unije“.

Na kraju konferencije se obratio prof. dr Vladimir Medović koji je detaljnije predstavio projekat, njegove ciljeve i aktivnosti. On je takodje napomenuo da se projekat sastoji od 4 nastavne aktivnosti, 3 radionice i jedne istraživačke aktivnosti. Kursevi će pokriti pravne i ekonomske aspekte pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji.

Informacije sa konferencije za štampu preneo je biznis portal Top Srbija.

Farmaceutski fakultet primljen u sastav Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu


Odlukom Saveta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, 24.septembra 2015.godine, u sastav Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu primljen je Farmaceutski fakultet, Novi Sad.

Prof.dr Rajka Božanić posetila Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment


Prof. dr Rajka Božanić, redovni profesor Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je u periodu od 02.11 – 05.11.2015. godine boravila u Novom Sadu u okviru MOBILITY Programa.

Prof. dr Rajka Božanić posetila je Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, zajedno sa prof. dr Spasenijom Milanović sa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, gde se sastala sa prof. dr Marijanom Carić, predsednicom Saveta Univerziteta i prof. dr Draganom Solešom, dekanom Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment.

U okviru MOBILITY Programa, prof. dr Božanić je boravila kao gostujući profesor na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu i održala predavanje pod nazivom: Vrste sira i značaj u prehrani ljudi. U okviru boravka posetila je i mlekaru Somboled d.o.o.,Sombor.

Dan Argentine na Univerzitetu Privredna akademija


Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, 21.septembra 2015. godine održan je „Dan Argentine na Univerzitetu Privredna akademija“ u okviru koje je predstavljena kultura, tradicija i odnosi Argentine, kako sa Srbijom tako i sa drugim zemljama.

U okviru „Dana Argentine na Univerzitetu Privredna akademija“ Ambasador Argentine Nj. E. Rikardo Fernado Fernandes otvorio je izložbu kroz koju je bilo predstavljeno 86 godina diplomatskih odnosa Argentine i Srbije, tačnije Buenos Airesa i Beograda. Postavka je obuhvatala 7 eksponata i katalog u kojem su predstavljeni isti.

U amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu održana su predavanja za sve zainteresovane. Događaj je otvorila prof. dr Marijana Carić, predsednik Saveta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, koja je poželela dobrodošlicu i izrazila zahvalnost Ambasadoru, koji je odabrao upravo Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu za održavanje ovako lepog i značajnog događaja. Ambasador Argentine NJ. E., gospodin Rikardo Fernado Fernandes, pozdravio je sve prisutne i zahvalio se na gostoprimstvu. Ambasador je u svom obraćanju prisutnima predstavio značaj i razvoj diplomatskih odnosa između Argentine i Srbije dug 86 godina i pozvao je sve prisutne da pogledaju postavku. Nakon toga, prof. dr. Slobodan Pajović, održao je prezentaciju knjige ’’Međunarodna zajednica i pitanje Malvinskih ostrva’’ kroz koju je studentima, profesorima i ostalim gostima približio problematiku Malvinskih ostrva kroz istoriju, kao i aktuelna dešavanja u rešavanju spora između Argentine i Velike Britanije po ovom pitanju. Nakon izlaganja prof. dr Slobodana Pajovića, prisutnima se obratila istaknuta književnica Silvija Monros, autorka prevoda najznačajnijih dela latinoameričke književnosti, koja je govorila na temu ’’Malvinska ostrva u Argentinskoj književnosti.’’ Po završetku izlaganja svi prisutni su imali priliku da postave pitanje i učestvuju u diskusiji.

Nakon oficijelnog dela programa, upriličen je koktel na kojem su svi gosti imali priliku da uz osveženje uživaju u jedinstvenoj izložbi.

Ambasador Meksika otvorio Međunarodnu letnju školu na Univerzitetu Privredna akademija


Ambasador Meksika otvorio Međunarodnu letnju školu na Univerzitetu Privredna akademija

Posle ovogodišnjih gostovanja: ambasadora SAD u Republici Srbiji,ambasadora Republike Hrvatske u Republici Srbiji, ambasadorke Republike Francuske u Republici Srbiji, na Univerzitetu Privredna akademija 10.juna 2015. predavanje je održao ambasador Meksika u Srbiji, njegova ekselencija José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez.

Povod gostovanja meksičkog ambasadora bilo je otvaranje Međunarodne letnje škole, u organizaciji Univerziteta Privredna akademija i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, a koju pohađaju studenti Univerziteta Tecnologico de Monterrey iz Meksika. Pre početka predavanja prisutne su pozdravili predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prof. dr Marijana Carić, dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, prof. dr Dragan Soleša i prof. dr Dejan Mihailović, profesor FIMEK-a i Univerziteta Monterrey iz Meksika.

Prof. dr Marijana Carić, izjavila je: “Već godinama unazad podižemo kvalitet našeg obrazovanja, što podrazumeva i proces njegove održivosti koji se odnosi i na ekonomiju, pravo i menadžment. Saradnja na međunarodnom nivou jedan je od prioriteta fakulteta. Danas smo predstavili projekat međunarodne razmene studenata i International Summer School, koja omogućava dolazak studenata iz Meksika kod nas.“

Prof. dr Dragan Soleša, dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment poželeo je dobrodošlicu ambasadoru Meksika na Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment. „Na ovaj način mi nastojimo da unapređujemo internacionalnu saradnju, razmenu studenata i otvorimo jednu novu epohu u razvoju visokog obrazovanja u gradu Novom Sadu, a i u istoriji razvoja našeg Fakulteta“.

Međunarodna letnja škola (International Summer School) nastala je zahvaljujući posebnom angažovanju dr Dejana Mihailovića, profesora na Fimek-u i Univerzitetu Monterrey iz Meksika i doc. dr Dragana Ilića, prodekana za međunarodnu saradnju na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment. Prof. dr Dejan Mihailović, profesor na FIMEK-u i Univerzitetu Tecnologico de Monterrey je u svom izlaganju govorio o Srbiji i Meksiku kao dvema geografski udaljenim zemljama, ali i sličnim, kako u istorijskom kontekstu, tako i u kontekstu mentaliteta, navika u ishrani, muzici, temperamentu, srdačnosti, ljubaznosti. „Ne insistiramo na kvantitetu već da se naprave prvi koraci, da se međunarodna razmena ne svede na dolazak i odlazak studenata već da uključi istraživačke projekte, profesore koji će moći da gostuju na meksičkim univerzitetima, da pozovemo profesore iz Meksika da gostuju kod nas, da se napravi saradnja i u oblasti objavljivanju naučnih radova i publikacija, istraživačkih projekata – rekao je dr Mihailović.

Nakon njihovog obraćanja ambasador Meksika, njegova ekselencija José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez pozdravio je sve prisutne i uputio zahvalnost za srdačnu dobrodošlicu svim predstavnicima Univerziteta i FIMEK-a. „Prijatno sam iznenađen posetom naših mladih studenata Srbiji, Novom Sadu i FIMEK-u i uveren sam da će uz lepe uspomene u Meksiko poneti i dragocena znanja. U Novi Sad je uvek lepo doći, zbog kulture i značaja vašeg grada u Srbiji. Najbolјa potvrda tome je što Toluka, grad u mojoj zemlјi, želi da se pobratimi sa Novim Sadom. “ Nakon toga otpočeo je jednočasovno predavanje na temu odnosa između Srbije i Meksika a koji datiraju još sa početka 20.veka. Dobri diplomatski odnosi gradili su se tokom decenijske saradnje i varirali u zavisnosti od međunarodnih političkih prilika. Sličnost ove dve zemlje ogledala se i u izboru neutralnog odnosa prema drugim zemljama za vreme bipolarne podele sveta. Otvaranje meksičke ambasade i uspostavljanje najvišeg nivoa diplomatskih odnosa u vidu postavljanja ambasadora predstavljalo je u ovoj saradnji dveju zemalja simbol naklonosti. Kulturno zbližavanje kroz razne vidove umetnosti učinilo je da danas ove dve zemlje imaju dobru osnovu za dalje proširenje saradnje i na ekonomskom i na političkom nivou.

Pogledajte sve