Dobrodošli na sajt Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

“Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je osnovan i započeo sa radom 2000. godine, pregalaštvom profesora dr Slavka Carića, koji se zahvaljujući svom vizionarstvu upustio u ovaj značajan profesionalni i životni poduhvat. Predani rad i stručno i naučno stvaralaštvo njegovih sledbenika i mnogobrojnih saradnika, među kojima moram da istaknem svog poštovanog prethodnika, prof. dr Đoku Maleševića, tragom njegovog vizionarstva, rezultirao je današnjim ugledom i statusom, sada već potpuno profilisanog i dobro prepoznatljivog Univerziteta.”

Prof. dr Jovo Kolar, Rektor Univerziteta


Aktuelnosti


Proslava reakreditacije Univerziteta i otvaranja novih objekata


Po odluci Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, krajem oktobra ove godine Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je među prvima u Srbiji reakreditovan. Pored toga, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe dobio je novi amfiteatar, a Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment nove učionice, kompjutersku laboratoriju i nekoliko kancelarija. Nove prostorije će, pored postojećih moderno opremljenih kabineta, učionica i amfiteatara doprineti još boljim uslovima za nastavu. Ova dva značajna koraka na 14 godina dugom razvojnom putu Univerziteta, profesori i studenti su proslavili sa prijateljima iz privrede i akademske zajednice na svečanosti održanoj 13. novembra, u amfiteatru „Prof. dr Slavko Carić“.

Uvod u proslavu velikog uspeha Univerziteta Privredna akademija bila je promocija monografije “Titula advokat oduzima mi pravo na strah – moje završne reči” autora dr Veljka Delibašića, poznatog advokata iz Beograda. Pored autora, o aktuelnim temama i problemima pravosuđa u Srbiji danas govorili su Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije, Srđan Sikimić, predsednik Advokatske komore Vojvodine i prof. dr Željko Bjelajac, predsednik Saveta Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, a u prisustvu velikog broja eminentnih stručnjaka iz oblasti prava. Čast da održi prvo predavanje u novom amfiteatru pripala je Majklu Davenportu, šefu Delegacije Evropske unije u Srbiji, a na temu „Pozicija Evropske unije u pristupnim pregovorima sa Srbijom”. Njegovo predavanje došlo je u pravom trenutku, kao ohrabrenje Univerzitetu i fakultetima da učvrste svoje pozicije na evropskoj akademskoj mapi.

Pročitajte više

Na samom početku oficijelnog programa, u ime Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, prof. dr Ratko Nikolić uputio je sve pohvale Univerzitetu Privredna akademija: „Na prvom mestu, želim da čestitam na proširenju prostora za organizaciju nastave jer za svaku je pohvalu kada se u ovako teškoj finansijskoj situaciji izdvajaju značajna sredstva za obrazovanje mladih. Takođe bih želeo da čestitam na uspešno sprovedenom procesu reakreditacije jer, od 18 neintegrisanih privatnih univerziteta koliko trenutno postoji u Srbiji, Univerzitet Privredna akademija je prvi tokom reakreditacije prošao sve provere i to uz najbolje ocene“ . Da će jedan od daljih pravca razvoja Univerziteta biti njegova otvorenost za strane studente, potvrdio je i rektor Privredne akademije prof. dr Jovo Kolar: „ Otvaranje novog prostora je potvrda vizije i želje da naš Univerzitet stalno napreduje po uslovima koje pruža zaposlenima i studentima, kao i po kvalitetu nastave i vannastavnih aktivnosti. Nameravamo da u budućnosti u ovom prostoru otvorimo departman za interaktivno studiranje, u kome će strani studenti na engleskom jeziku sticati znanja iz prava Evropske unije i nacionalnog prava. Do sada ostvareni ciljevi su najbolji pokazatelj da smo na dobrom putu da stvorimo jak, internacionalno integrisan univerzitet prepoznatljiv u evropskoj i akademskoj zajednici Srbije.“ Predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija prof. dr Marijana Carić podelila je sa prijateljima još jednu radosnu vest: „Pored reakreditacije, koja je naš najveći uspeh i jedan od povoda za naš današnji susret, moram u ime Univerziteta da se pohvalim i međunarodnim sertifikatom za kvalitet izdatim od strane austrijske sertifikacione kuće.“ Prof. dr Dragan Soleša, dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, u svom obraćanju gostima ukazao je na progresivni i kontinuirani razvoj Univerziteta i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u pravcu stvaranja društva za 21 vek – društva znanja: „Zadovoljstvo je pratiti i učestvovati poslednjih nekoliko godina u razvoju Univerziteta Privredna akademija, kojem smo svi dali doprinos i što je rezultovalo reakreditacijom i otvaranjem novih objekata.“. Jedan od gostiju na svečanosti prof. dr Rade Doroslovački, dekan najvećeg fakulteta u Srbiji i okruženju – Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, istakao je da su predrasude jedna od najvećih kočnica napretku i da je jedna od tih predrasuda i isticanje razlika između državnih i privatnih fakulteta. Profesor Doroslovački je naglasio da svi fakulteti posvećeni kvalitetu i stalnom usavršavanju obrazovanja u skladu sa zahtevima vremena i naučnim i tehnološkim dostignućima u svetu, bez obzira na to da li su državni ili privatni, imaju ogromnu ulogu u školovanju ljudi koji će biti nosioci razvoja Srbije.

„Za Univerzitet i sve nas koji smo ga gradili i jačali, danas je veliki dan jer smo zaokružili petogodišnji ciklus reakreditacije i otvorili nove prostorije. Pre pet godina, kada smo slavili akreditaciju Univerziteta, takođe smo otvorili i novu zgradu. Pokazalo se da sa svakim petogodišnjim ciklusom akreditacije rastu i naše potrebe za proširenjem kapaciteta, što se u potpunosti poklapa sa našim ciljem permanentnog rasta i razvoja. Veliku zahvalnost dugujemo ljudima koji su nam svojim znanjem i dobrim namerama pomogli da uspešno završimo petogodišnji period rada, ali takođe želim da zahvalim i onima koji su pokušavali da zaustave naš razvoj, jer su nas time ojačali. Obrazovanje je kontinuiran proces, koji zahteva politiku stalnog unapređenja kvaliteta. Sada, kada smo završili proces reakreditacije i otvorili novi prostor, sledi jačanje kontakata sa privredom i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu, kako bismo studentima pružili što više sadržaja i mogućnosti za dalji lični i profesionalni razvoj. Naša misija je ispunjena jedino ako su studenti zadovoljni. Tokom dosadašnjih 14 godina, Univerzitet Privredna akademija je kontinuirano i bez predaha radio na usavršavanju standarda obrazovanja i poboljšanju komfora svojih studenata, a činiće to i ubuduće, jer – predah nije svojstven ljudima i institucijama koji uvek žele da sutra budu bolji nego danas“, rekao je dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe prof. dr Marko Carić na svečanosti povodom reakreditacije Univerziteta Privredna akademija.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu dobio uverenje o ponovnoj akreditaciji visokoškolske ustanove


Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je 24.oktobra 2014.godine donela Uverenje, broj: 612-00-01609/2014-04, o ponovnoj akreditaciji Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Uverenje možete preuzeti ovde.

Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu


Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, na sednici odrzanoj 23.05.2014.godine usvojila je Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, u kome je konstatovano da Univerzitet ima pozitivnu ocenu u spoljašnjoj proveri kvaliteta, te da je u prethodnom petogodišnjem periodu napravio veliki napredak.

Kompletan Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu možete preuzeti ovde.

Promocija doktora nauka


Svečana promocija doktora nauka održana je u utorak, 13. maja 2014. godine sa početkom u 11č u amfiteatru “Prof. dr Slavko Carić” u Novom Sadu, ul. Cvećarska br. 2. Na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu promovisano je 6 doktora nauka, na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu 6 doktora nauka, na Stomatološkom fakultetu u Pančevu promovisan je 1 doktor nauka, a na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu 3 doktora nauka.

Rektori Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu od osnivanja do danas – Brošura Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu


Brošuru Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu (Rektori Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu od osnivanja do danas) možete preuzeti ovde.

Svečana sednica Saveta i Senata Univerziteta povodom dobijanja sertifikata ISO 9001:2008


Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu 25.02.2014. godine održana je svečana sednica Saveta i Senata Univerziteta. Svečana sednica održana je povodom dobijanja sertifikata od strane sertifikacione kuće TÜV AUSTRIA CERT iz Beča, koji potvrđuje da je sistem kvaliteta Univerziteta Privredna akademija, za delatnost pružanja obrazovnih usluga i naučno istraživanje u oblasti visokog obrazovanja, usklađen sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008. Sertifikovani sistem menadžmenta kvalitetom potvrđuje činjenicu da je rukovodstvo Univerziteta posvećeno stalnom unapređenju kvaliteta i ukazuje na dalju obavezu Univerziteta i svih njenih članica da kontinuirano prate i unapređuju efektivnost i efikasnost sistema kvaliteta na nivou Univerziteta Privredna akademija.

Rektor Univerziteta prof. dr Jovo Kolar ovim povodom je istakao da je Univerzitet pred petnaestogodišnjicom svog postojanja i da se za to vreme isprofilisao kao jedna veoma kvalitetna visokoškolska ustanova koja je postala respektabilna i priznata ne samo u Srbiji, nego i šire. „Svaki univerzitet mora da vodi računa o kvalitetu i zato je samovrednovanje jedan kontinuirani proces koji mora da zahvati sve segmente, odnosno strukturne elemente univerziteta kao što su nastava, naučnoistraživački rad, zatim međunarodna saradnja, upisna politika, kadrovska politika i naravno finansije. Danas je ovim međunarodnim sertifikatom potvrđen kvalitet našeg univerziteta u oblasti visokoškolskog obrazovanja, tačnije u svim navedenim segmentima. Ovaj sertifikat predstavlja i potvrdu da smo ravnopravni partner drugim univerzitetima u procesu visokoškolskog obrazovanja i izdvaja nas kao jedan od retkih Univerziteta koji se može pohvaliti da poseduje međunarodni sertifikat za kvalitet.“

Prisutnima se obratila i prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija koja je pozdravila sve prisutne i zahvalila im se na pruženoj podršci u procesu dobijanja ovog sertifikata.  „Ovim sertifikatom je verifikovano da se mi ponašamo u skladu sa standardima koje nam nameće novo društvo i koje nam nameće Evropa, kao i da smo međunarodno priznati. Ovaj međunarodni sertifikat je prvi put dobijen na nivou Univerziteta i važi za sve fakultete u našem sastavu. Naravno, nama je sada obaveza da poštujemo sve procedure koje su propisane standardom ISO 9001:2008 i nastavimo da unapređujemo sistem kvaliteta.“ – istakla je prof. dr Marijana Carić.

Nakon obraćanja prof. dr Jovo Kolar, Rektor Univerziteta uručio je sertifikate svim dekanima fakulteta koji se nalaze u sastavu Univerziteta. Sertifikat je prvo uručen prof. dr Marku Cariću, dekanu Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, najstarijeg fakulteta u sastavu Univerziteta, zatim dekanu Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment prof. dr Draganu Soleši, prof. dr Desanki Cenić – Milošević dekanki Stomatološkog fakulteta i novom dekanu Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije prof. dr Branislavu Jakiću.

Na svečanoj sednici predstavljene su i portretske slike na kojima su ovekovečeni dosadašnji rektori Univerziteta Privredna akademija koji su posvećenim naučnim i stručnim radom značajno doprineli  napretku Univerziteta Privredna akademija i osigurali lidersku poziciju Univerziteta u oblasti visokog obrazovanja.

Pogledajte sve