Dobrodošli na sajt Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

„Univerzitet Privredna akademija osnovan je 2000. godine, zahvaljujući vizionarskim idejama prof. dr Slavka Carića, vodećeg stručnjaka iz oblasti privrednog prava, ne samo na prostorima bivše Jugoslavije, nego i šire. Trasirajući put Univerzitetu, profesor Carić je pred svojim sledbenicima postavio visoke ciljeve. Strateško opredeljenje Univerziteta je da se u potpunosti osposobi da može da odgovori na sve izazove novog vremena i da izgradi poziciju jedne od vodećih obrazovnih i naučnih institucija u ovom regionu. Veliki broj mladih i perspektivnih nastavnika i saradnika garant je razvoja Univerziteta i u budućnosti. „

Prof. dr Mirko Kulić, Rektor Univerziteta


Aktuelnosti

Novi udžbenik grupe autora, Stomatološkog fakulteta u Pančevu


Stomatološki fakultet u Pančevu sa ponosom predstavlja svoj novi udžbenik pod nazivom Osnovi ortopedije vilica.

Knjiga Osnovi ortopedije vilica, prva koju je Fakultet izdao u 2017. godini, namenjena je prvenstveno studentima integrisanih studija stomatologije, te je zbog toga po obimu i sadržaju prilagođena planu nastave i fondu časova ortopedije vilica na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Na pisanju ovog udžbenika su radili dr Jasmina Milić, redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Pančevu, dr Tatjana Perović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, odsek stomatologija, dr Julija Radojičić, docent Medicinskog fakulteta u Nišu, odsek stomatologija, dr Zdenka Stojanović, docent Stomatološkog fakulteta u Travniku, doktor stomatologije Ema Aleksić, asistent Stomatološkog fakulteta u Pančevu, dr Predrag Vučinić, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, odsek stomatologija i dr Slobodan Čupić, redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Autori su težili da na koncizan, jasan i pristupačan način iznesu savremene stavove o uzrocima i posledicama nepravilnog razvoja orofacijalne regije u celini, posebno okluzije, u svim fazama rasta mladog organizma. Osim toga, trudili su se da čitaoca upute u osnovne biološke principe pomeranja zuba i planiranje ortodontske terapije, a u skladu sa ciljevima i ograničenjima lečenja. Izneli su osnovna znanja o različitim tipovima ortodontskih aparata, indikacijama i načinu delovanja kao i načinima i aparatima za retenciju postignutih rezultata ortodontskog lečenja.

Autori predaju ovu knjigu kako sadašnjim i budućim, tako i bivšim studentima stomatologije. Želja autora je bila da čitaocu ova knjiga bude korisna u sticanju osnovnih saznanja i principa ortodontske misli, koje treba da poznaje svaki stomatolog, kako bi bio spreman za multidisciplinarni pristup u planiranju terapije, polivalentan klinički rad savremenog stomatologa i pre svega preventivno – interceptivno delovanje u saglasnosti sa medicinskim težnjama da je korisnija prevencija nego lečenje.

Rektor i prorektor Univerziteta u najnovijem broju nedeljnika NIN govorili su o novom Zakonu o visokom obrazovanju i ravnopravnosti univerziteta


Screen Shot 2017-03-13 at 6.43.38 PM
Preuzmite intervju

Predavanje pokrajinskog sekretara Mihalja Njilaša na temu: ,,Sudska zaštita prava industrijske svojine“


U amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, 7.03.2017. godine, gost predavač Mihalj Njilaš, pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, održao je predavanje na temu: ,,Sudska zaštita prava industrijske svojine“.

Prof. dr Zoran Pavlović, šef krivičnopravne katedre na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, imao je uvodnu reč i napomenuo da je prisustvom gospodina Mihalja Njilaša, ukazana izuzetna čast Fakultetu. Gospodin Mihalj Njilaš je izrazio veliko zadovоljstvo, što je po drugi put gost predavač na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, ovog puta sa temom sudske zaštite. Uvod u predavanje je bio pojam i oblici industrijske svojine,  subjektivno pravо,  kojim se štite određeni oblici kreativnosti  i intelektualnog stvaralaštva, vezano za privredno poslovanje. ,,Patentnim pravom se štiti pronalazač, pravom žiga se štiti oznaka, naziv ili ime roba ili usluga, a najvažnije je da se sa jednim strogim upravnim postupkom od strane nadležnog državnog organa, pruža zaštita u određenoj proceduri.“ napominje gospodin Njilaš.

Na kraju predavanja studenti Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, imali su priliku da postave pitanja gospodinu Mihalju Njilašu, pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, gde su pokazali izuzetno znanje i razumevanje iz oblasti koja je bila tema predavanja.

Policijski pukovnik u penziji Mile Novaković održao predavanje na Univerzitetu Privredna akademija


Policijski pukovnik u penziji Mile Novaković održao je predavanje na Univerzitetu Privredna akademija na temu: Zemunski klan, ubistvo premijera Đinđića, akcija Sablja, neispričana priča. Predavanje je održano 7.03.2017. godine u prepunom amfiteatru „Prof. dr Slavko Carić“

Predavanje su organizovali prof. dr Dragan Ilić, prof. dr Aleksandra Tešić i prof. dr Miloš Marković, uz učešće ostalih kolega sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžmen, kao i uz podršku marketing-tima Univerziteta.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu dobitnik Velikog šampionskog pehara Novosadskog sajma za visok kvalitet obrazovanja


Na Međunarodnom sajmu obrazovanja „PUTOKAZI”, koji se održao od 06. do 08. marta, po dvanaesti put na Novosadskom sajmu, prvi put su uručena  priznanja najboljim vaspitno-obrazovnim ustanovama, među kojima se kao nosilac Velikog šampionskog pehara Novosadskog sajma za visok kvalitet obrazovanja istakao Univerzitet Privredna akademija.

Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma za visok kvalitet obrazovanja koji je dodeljen  Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, predstavlja još jedno priznanje koje potvrđuje posvećenost rukovodstva Univerziteta, kao i svih fakulteta u njegovom sastavu, stalnom unapređenju kvaliteta. Ocenu kvaliteta obrazovnih institucija izvršila je međunarodna komisija, te je na osnovu ukupnih rezultata ocenjivanja kvaliteta Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu osvojio Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma za visok kvalitet obrazovanja.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu dobitnik je i četiri Velike zlatne medalje za kvalitet obrazovanja. Medalje su dobili: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Stomatološki fakultet i Farmaceutski fakultet. Veliki šampionski pehar prorektoru Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prof. dr Marku Cariću, uručili su Mladen Šarčević, ministar prosvete Republike Srbije i Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma.

Prof. dr Marko Carić, prorektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, primajući ovo priznanje izrazio je zadovoljstvo što je Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu dobio ovo priznanje, ali i zbog toga što je u 90-ogodišnjoj istoriji ustanovljenja nagrade za kvalitet po prvi put u žižu stavljena i oblast obrazovanja, i to visokog, srednjeg i osnovnog. „Drago nam je što smo u tom premijernom izdanju osvojili „Ligu šampiona“ i ova nagrada će sigurno predstavljati podstrek i stimulans za dalji rad.“ – izjavio je prof. dr Marko Carić. Na pitanje šta Univerzitet Privrednu akademiju u Novom Sadu izdvaja od drugih visokoobrazovnih ustanova prof. dr Marko Carić je odgovorio: „Mi se ne poredimo sa drugima, bavimo se sami sobom. Trudimo se koliko god je to moguće da se razvijamo i da se uključujemo u domaće i međunarodne obrazovne tokove, da što više pružimo našim studentima i da budemo kvalitetan partner i predstavnik visokog obrazovanja. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je jedan od retkih u zemlji koji nije zabeležio pad interesovanja novih studenata. To se objašnjava permanentnim naporima svih zaposlenih da Univerzitet raste i razvija se, kako na domaćem tako i na internacionalnom planu, da se koristi svaka prilika za napredak, a ponavljanje grešaka se ne dozvoljava. Isticanje novih ciljeva, otvaranje novih dimenzija uz moto: Zadovoljene želje nisu motiv! Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu konstantno vodi napred.“

Osnovan debatni klub na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu


Na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu počeo je sa radom Debatni klub. Za rukovodioca Kluba imenovana je asistentkinja Snežana Plavšić. Osnivanje Debatnog kluba na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu predstavlja važan korak u ostvarivanju postavljene misije Fakulteta – rad na unapređenju studijskih programa i pripremi studenata i kroz vannastavne aktivnosti za profesiju kojom su odlučili da se bave. Budući da su zakoni, knjige i drugi izvori isti za sve opet razlikujemo dobre, bolje i najbolje pravnike, među kojima su najvažniji sudije i advokati. Znači veština govorništva, pronalaženja argumenata, sposobnost ubeđivanja i snalaženja u datoj situaciji su odlučujuće. Upravo te veštine se vežbaju i usavršavaju kroz debatu. Stoga je Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu omogućio svojim studentima da uče od najboljih. U okviru debatnog kursa tokom letnjeg semestra, jednom nedeljno će radionice na različite teme držati upravo svetski prvaci u debati – Teodora Rešetar i Miloš Marjanović. Polaznici će dobiti sertifikat, a stečena znanja će pokazati na takmičenju koje će biti organizovano u maju ove godine.

Kako bi studentima približili pravila i način debatovanja prvaci svetskog univerzitetskog debatnog prvenstva – Teodora Rešetar, studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu i Miloš Marjanović, student Pravnog fakulteta u Beogradu – podelili su u petak, 24. februara 2017. godine sa studentima Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe svoja iskustva sa takmičenja u Holandiji, gde su u finalu debatovali sa studentima iz Nemačke, Kine i Indonezije i održali prezentacionu debatu na temu: „Ovaj dom bi prekinuo svako istraživanje koje ima za cilj otkrivanje samosvesne veštačke inteligencije“ protiv tima sa Fakulteta političkih nauka iz Beograda – Marte Vasić i Aleksandre Mihajlović. Pobednika su izabrali prisutni studenti.

Negovanje debate kao obrazovnog metoda, pored sticanja dodatnih kompetencija studentima pruža mogućnost razvijanja kritičkog razmišljanja i komunikacionih veština (uključujući i javni nastup) i uopšte doprinosi razvoju slobode govora i stvaranju otvorenijeg i tolerantnijeg društva.

Rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe prisustvovali su prijemu u Predsedništvu Srbije povodom Dana državnosti Republike Srbije


Rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Mirko Kulić i dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, prof. dr Marko Carić, prisustvovali su 15.02.2017. godine prijemu povodom Dana državnosti Republike Srbije, kao zvanice  predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića.

Prijemu su prisustvovale brojne zvanice iz kulturnog, političkog i javnog života naše zemlje, zatim predstavnici diplomatskog kora i verskih zajednica, kao i gosti iz inostranstva. Među zvanicama su bili Aleksandar Čepurin, ambasador Ruske Federacije, Kajl Skot, ambasador Sjedinjenih Američkih Država, princ Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević, princeza Jelisaveta Karađorđević i Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske Unije u Srbiji.

Povodom Dana državnosti odlikovane su 84 istaknute ličnosti i institucije, za naročite zasluge u oblasti privrede, nauke, kulture i sporta.


Potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta Privredna akademija i Agencije Karavan Travel Doo Novi Sad


Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Agencija Karavan Travel DOO Beograd, 13.02.2017. godine, u svečanoj sali rektorata Univerziteta, potpisali su sporazum o poslovnoj saradnji. Sporazum su potpisali rektor Univerziteta Privredna akademija, prof. dr Mirko Kulić i rukovodilac u ogranku Karavan Travel DOO Novi Sad, Radmila Grujin.

Radmila Grujin, rukovodilac u ogranku Karavan Travel DOO Novi Sad i msr. Dalibor Krstinić, koordinator programa saradnje ispred Univerziteta Privredna akademija, izrazili su zadovoljstvo zbog potpisanog sporazuma i naglasili značaj uspostavljanja sveobuhvatne saradnje predviđene sporazumom. Saradnja će se manifestovati kroz jedinstven sistem edukacija, radionica i obuke studenata za neki od programa koji se sprovode, kako u našoj zemlji, tako i u zemljama gde se obavlja poslovanje Agencije u okviru Work and Travel programa, France programa, Au Pair programa i kurseva jezika u inostranstvu i drugih programa u domenu edukativnog turizma.

Prezentacija Agencije Karavan Travel održana je 24.01.2017. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Prema predviđenom planu saradnje, u toku prve polovine letnjeg semestra 2017. godine, svi studenti Univerziteta Privredna akademija imaće priliku da se upoznaju sa programima iz potpisanog sporazuma kroz prezentacije koje će biti održane na svakom od fakulteta u sastavu Univerziteta Privredna akademija.

Rektor prof. dr Mirko Kulić istakao je da očekuje obostranu korist od poslovne saradnje Univerziteta Privredna akademija i Agencije Karavan Travel.

 

Potpisan Sporazum Sa Pokrajinskim zaštitnikom građana – ombudsmanom


Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u sredu 01.02.2017. godine, zaklјučili su sporazum o saradnji. Sporazumom se reguliše saradnja u svim oblastima naučne, istraživačke, projektne i edukativne delatnosti koje budu ocenjene kao komplementarne sa stanovišta obe institucije.

Saradnja će se razvijati u cilјu prenošenja znanja i iskustava putem sprovođenja zajedničkih naučno-istraživačkih projekata u oblasti lјudskih prava, stručnih skupova, edukativnih i promotivnih aktivnosti za stručnu i širu javnost, izdavačke delatnosti, kao i organizovanjem praktične nastave za studente Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu.

Po rečima potpisnika Sporazuma prof. dr Zorana Pavlovića, pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i prof. dr Marka Carića, dekana Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, saradnja između ove dve institucije trebalo bi da doprinese unapređenju znanja studenata u oblasti lјudskih prava. Pored toga, očekuje se da će saradnja doprineti i tome da svrha postojanja, način postupanja i iskustvo u radu Pokrajinskog, ali i drugih zaštitnika građana, stručnoj i široj javnosti budu predstavlјeni u širem kontekstu institucionalnih mehanizama za ostvarivanje, zaštitu i unapređenje lјudskih prava.

Potpisivanje Sporazuma sa Pokrajinskim zaštitnikom građana, predstavlja još jedan od koraka usmerenih ka proširivanju saradnje Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe sa javnim sektorom u cilјu unapređenja procesa obrazovanja.

Rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Mirko Kulić, prisustvovao je Svetosavskoj akademiji


U Narodnom pozorištu u Beogradu 27.01.2017.godine održana je Svetosavska akademija, koju je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Akademiji su prisustvovali brojni zvaničnici, među kojima su bili patrijarh srpski Irinej, predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, druge zvanice, među kojima i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i drugi gosti. Među zvanicama bio je i rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Mirko Kulić. Na akademiji su uručene Svetosavske nagrade za 2016. godinu uspešnim učenicima, profesorima i institucijama za doprinos kvalitetu obrazovanja.

Novi ciklus predavanja Jean Monet modula „Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji – 2.deo“


Plakat februar 10 kom-1

Pozivamo Vas da se prijavite na novi ciklus predavanja Jean Monet modula „Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji“.

Prof. dr Vladimir Medović održaće ciklus predavanja na temu : „Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji – 2. deo“.

Gostujući stručnjaci na okruglom stolu “Zapadni Balkan i Evropska Unija u tektonskim globalnim promenama”


Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu 15.12.2016. organizovao je okrugli sto na temu “Zapadni Balkan i Evropska Unija u tektonskim globalnim promenama”, tom prilikom ugostivši nekoliko renomiranih stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

Sa prestižnog univerziteta Monterej u Meksiku stigao je publici već poznat profesor dr Dejan Mihailović, filozof politike koji će i ove školske godine deo svojih aktivnosti usmeriti na rodni Novi Sad. Studentima Privredne akademije po prvi put su se predstavili dr Aleksandar Gajić, viši naučni saradnik Instituta za Evropske studije u Beogradu, čija se istraživanja kreću na prostoru društvene i pravno-političke teorije, međunarodnih odnosa i studija kulture, kao i prof. dr Ljubiša Despotović, viši naučni saradnik Instituta za političke studije u Beogradu, čije su oblasti ekspertize politički sistemi, politička sociologija, geopolitika, socijalna ekologija, teorije i modeli demokratije.

Okupljene je najpre pozdravila prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i profesor emeritus na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment i na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Potom je dr Aleksandar Gajić dao sveobuhvatan uvod, sa više aspekata objasnivši tri najznačajnija događaja koja su obeležila političku scenu 2016 godine: odluku britanskih građana da njihova zemlja istupi iz EU, zatim neuspeli puč na Erdoganov režim u Turskoj i najzad pobedu Donalda Trampa na američkim predsedničkim izborima, koje je sa razumljivim interesovanjem pratio čitav svet. Profesor Ljubiša Despotović upozorio je na one aspekte navedenih događaja koji su obično skriveni od očiju javnosti, ukazavši na važnost kritičkog mišljenja i veštinu dekonstrukcije medijskih poruka. Time je otvorena kontraverzna tema takozvanih konspiroloških teorija kojima se često dezavuišu istinita zapažanja, čija se popularizacija kosi sa interesima svetskih ekonomskih i političkih moćnika. Profesor Mihailović je stavio aktuelna dešavanja u kontekst krize kapitalističkog sistema, i ukazao na neophodnost epistemološke dekolonizacije, tj. oslobađanja od nametnutih spoznajnih obrazaca.

Završnu reč dao je koordinator za međunarodnu saradnju Privredne akademije, prof. dr Dragan Ilić, iskazavši nameru ove institucije da intelektualnu razmenu sa inostranstvom, ali i najprestižnijim domaćim ustanovama visokog obrazovanja, tretira kao jedan od prioriteta.

OBAVEŠTENJE


Pozivamo sve zainteresovane studente da se prijave na
novi ciklus predavanja Jean Monnet modula
 „Efekti sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije i EU: Ekonomske implikacije“
Prijave se obavljaju lično u kabinetu C4 od 9:00h – 14:00h
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

Međunarodna naučnostručna konferencija na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu


Na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu 08.decembra 2016.godine održana je Konferencija na temu „Inovacijama u budućnost.“

Konferencija na kojoj je učestvovalo preko 84 autora, sa više od 45 radova, svoje aktivnosti organizovala je u dve sekcije: Obrazovanje, tehnologija, zdravstvo i Privreda, biznis, ekonomija. U radu ove konferencije, pored predstavnika Fakulteta, učestvovali su i brojni ugledni stručnjaci i istraživači iz naučnoobrazovnih državnih institucija, kao i privredni subjekti iz zemlje i regiona, ali i iz Rusije, Kipra i Belgije.

Organizacija treće konferencije, koju je otvorio prof. dr Miodrag Brzaković, predsednik Saveta Fakulteta, sa aktuelnom temom inovacija prerasla je u tradiciju Fakulteta. Ovogodišnja konferencija posvećena je 160. godišnjici rođenja našeg najvećeg pronalazača, Nikole Tesle.

Cilj Konferencije je ostvarenje misije u afirmaciji nauke, visokoškolskog obrazovanja i inovativnog stvaralaštva u funkciji razvoja i prosperiteta privrede naše zemlje .

Rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Mirko Kulić, koji je prisustvovao Konferenciji, ukazao je na potrebu permanentnog ulaganja u nove inovativne programe, jer to znači ulaganje u budućnost. Prof. dr Mirko Kulić podvukao je značaj kreativnog rada, usavršavanja kadra i ulaganja u inovativnu delatnost, pogotovu na visokoškolskim institucijama.

Regionalni centar u Vojvodini za ekspertizu u edukaciji za održivi razvoj zvanično počeo sa radom


Prvi zvanični sastanak partnera Regionalnog centra u Vojvodini za ekspertizu u edukaciji za održivi razvoj (R.C.E. Vojvodina) održan je 21.novembra 2016.godine na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu.

Cilj ovog događaja bio je da se uspostave mehanizmi aktivne komunikacije partnera R.C.E. Vojvodina mreže, ali i da se šira javnost upozna sa planom i programom rada, organizacionom strukturom novonastale institucije i aktivnostima koje su predviđene za budući period. Prvoj, osnivačkoj skupštini R.C.E. Vojvodina prisustvovalo je 16 partnera iz državnog, akademskog, privrednog i civilnog sektora koji su prepoznali značaj i pružili podršku osnivanju ovakve mreže.

Prisutne je pozdravio u ime domaćina prof. dr Mirko Kulić, rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, a zatim su svoja izlaganja predstavili prof. dr Milan Počuča, izvršni direktor R.C.E. Vojvodina i Marko Savić, menadžer projekata R.C.E. Vojvodina, ističući da je sledeći važan korak u realizaciji programa R.C.E. Vojvodina organizovanje Izborne skupštine polovinom februara 2017. godine, kako bi se svi članovi aktivno uključili u realizaciju predstavljenih ciljeva i programa, koji doprinose održivom razvoju u ovom delu naše zemlje i efikasno uticali na rad, delovanje i upravljanje mrežom.

Na sastanku je predloženo i formiranje radnih grupa za: inovacije, tehnologije i energetiku, ekološko obrazovanje i zelene škole, društveno odgovorno poslovanje i filantropiju, promociju i medije i za prevenciju stomatoloških oboljenja.

Podsećanja radi, R.C.E. Vojvodinа je 2. septembra 2016. godine dobio akreditaciju Univerziteta Ujedinjenih nacija, kao prvi ovakav centar u ovom delu Evrope, a Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, kao inicijator formiranja R.C.E. Vojvodina, prepoznat je i imenovan za izvršnog sekretara mreže, kao vodeća visokoškolska ustanova na teritoriji AP Vojvodine.

Rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prisustvovao Okruglom stolu u organizaciji KONUS-a


U organizaciji Konferencije Univerziteta Srbije – KONUS koordinatora TEMPUS projekta RODOS, 17.11.2016.godine, održan je Okrugli sto sa temom Standardi za uspostavljanje doktorskih škola u Srbiji, u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu. Okrugli sto je organizovan u okviru TEMPUS projekta ,,Restructuring of Doctoral Studies in Serbia – RODOS“.

Rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Mirko Kulić, prisustvovao je sednici Okruglog stola zajedno sa ostalim članovima Rektorskog saveta Konferencije Univerziteta Srbije, kao i predstavnicima klјučnih nacionalnih institucija u oblasti visokog obrazovanja i nauke: Srpske akademije nauka i umetnosti, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj, Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija, Zajednice instituta Srbije, Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja i partnerskih institucija na projektu RODOS.

TEMPUS projekat ,, Restructuring of Doctoral Studies in Serbia – RODOS“ je trogodišnji projekat finansiran od strane Evropske Unije kroz TEMPUS program gde su partneri ključne nacionalne institucije nauke i visokog obrazovanja ( Srpska akademija nauka i umetnosti, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Privredna komora, Elektroprivreda Srbije, Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača, osam srpskih univerziteta i četiri visoko rangiranih univerziteta EU.

Projekat se bavi jednim od akutnih problema u srpskom visokom obrazovanju: usklađivanjem doktorskih studija sa potrebama akademskog sektora i nauke, industrije i privrede, kao i javnog sektora, u kontekstu strateških opredeljenja društva. Širi cilj ovog strukturnog projekta je restrukturiranje doktorskih studija u Srbiji u skladu sa Bolonjskim procesom i Salcburškim principima, naglašavajući kvalitet istraživanja i integrativne procese koji uključuju univerzitete, istraživačke institute, privredu i javni sektor.

Novi ciklus predavanja Jean Monnet modula – „Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji – 1. deo“.


plakat

Pozivamo sve zainteresovane studente da se prijave na novi ciklus predavanja Jean Monnet modula – „Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji – 1. deo“.

Prijave se obavljaju lično u kabinetu C4 od 9:00h – 14:00h

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

Potpisan sporazum između Rektorskog saveta KONUS-a i Rektorske konferencije Republike Srpske


U skladu sa odlukom Rektorskog saveta KONUS-a o uspostavlјanju saradnje sa Rektorskom konferencijom Republike Srpske, 31. oktobra 2016. godine održana je zajednička sednica dve konferencije na kojoj je potpisan sporazum između Konferencije univerziteta Srbije i Rektorske konferencije Republike Srpske, koji podrazumeva još intenzivniju saradnju svih akreditovanih javnih i privatnih univerziteta dve zemlje.

Rektor Univerziteta Privredna akademija prisustvovao je potpisivanju sporazuma zajedno sa predstavnicima svih akreditovanih javnih i privatnih univerziteta koji su članovi rektorskih konferencija, kao i sastanku koji je prethodio potpisivanju gde su razmatrani konkretni vidovi i oblici saradnje konferencija i njihovih članica.

Saradnja konferencije odvijaće se kroz organizaciju zajedničkih aktivnosti u svrhu promovisanja i realizacije ciljeva i principa ustanovljenih ovim sporazumom. Konferencija će raditi i na unapređenju mobilnosti nastavnika i studenata u okviru međunarodnih projekata.

Potpisivanju Sporazuma dve rektorske konferencije u Bijeljini prisustvovali su i Radmila Pejić, pomoćnik ministra prosvete i kulture za visoko obrazovanje Republike Srpske i prof. dr Ranko Božičković, predsednik Saveta za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske.

Kapitalno delo eminentnih autora – monografija ,,Mleko u prahu i srodni proizvodi“


U amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, 20.10.2016. godine održana je prezentacija monografije ,,Mleko u prahu i srodni proizvodi“ autorki prof. dr Marijane Carić i prof. dr Spasenije Milanović.

Prisutnim zvanicama obratila se prof. dr Branka Pilić, prodekan za nauku na Tehnološkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu, rečima: ,,Čast mi je biti u ulozi izdavača, ispred Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, gde su autori dve eminentne profesorice iz čijeg ozbiljnog i dugogodišnjeg naučnog rada je i nastala monografija ,,Mleko u prahu i srodni proizvodi“. Monografija je napisana na način da bude razumljiva studentima kojima će biti jedan od dragocenih udžbenika u radu i učenju, dalje nastavlja prof. dr Branka Pilić.

Ispred izdavača obratio se i prof. dr Dragan Soleša, dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment koji je u svom obraćanju napomenuo da je sa stanovišta Fimek – a monografija ,,Mleko u prahu i srodni proizvodi“ značajna za studente master i doktorskih studija, posebno studijskog programa Inženjerski menadžment u agrobiznisu i Ekologija. Prof. dr Dragan Soleša je zatim istakao da je ovo delo odličan primer kako napisati kvalitetnu naučnu monografiju kako metodološki tako i sadržinski, a zatim je ukazao da je ova monografija zasnovana na rezultatima naučnoistraživačkih projekata, kao i brojnih naučnih radova koji su objavljeni u međunarodnim časopisima. “Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je sufinansiralo izdavanje monografije što je još jedan od dokaza vrednosti i važnosti ovog kapitalnog dela“ , završio je prof. dr Dragan Soleša i čestitao autorkama.

Prof. dr Ljerka Gregurek, jedna od recenzenata monografije, svoje obraćanje počela je sa konstatacijom da svi vrhunski stručnjaci posvećuju svoj profesionalni, ali i privatni život u potpunosti svojim dostignućima, ostavljajući pri tome dubok trag među svojim studentima i kolegama, baš kao što su to učinile i dve autorke monografije ,,Mleko u prahu i srodni proizvodi“. Prof. dr Ljerka Gregurek takođe je istakla da će monografija posebno koristiti studentima, kao i da će doprineti boljem razumevanju inovacija u tehnologiji mleka.

Prof. dr Zlatan Sarić, redovni profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu , takođe recenzent, naglasio je da je monografija ,,Mleko u prahu i srodni proizvodi“ vredno delo dva emitentna stručnjaka u širem regionu, koje predstavlja veliki doprinos nauci. Monografija ,,Mleko u prahu i srodni proizvodi“ predstavlja originalno delo, koje je rezultat opsežnog naučnoistraživačkog rada, namenjenog za sve nivoe studija, kao i za profesionalce“ nastavio je prof. dr Zlatan Sarić i izrazio divljenje autorkama za kreiranje monografije, kao i celokupni profesionalni rad.

Autorka prof. dr Marijana Carić, izrazila je posebnu zahvalnost recenzentima monografije prof. dr Ljerki Gregurek, prof. dr Zlatanu Sariću i prof.dr Zdenku Puhanu, profesoru na Institutu za prehrambene nauke na ETH u Cirihu, koji je bio sprečen da prisustvuje promociji. Takođe, prof. dr Marijana Carić zahvalila se i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za finansijsku podršku monografije. Autorka prof. dr Spasenija Milanović je napomenula, da je počastvovana saradnjom i rezultatima koje je postigla sa prof. dr Marijanom Carić.

Nakon prezentacije monografije upriličen je koktel.

Univerzitet Privredna akademija organizovao predavanje o Halijard misiji


Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu 21.septembra 2016. godine održana je otvorena tribina na temu OSS Halyard mission: smela akcija spašavanja više od 500 američkih i savezničkih pilota u Srbiji iza neprijateljskih borbenih linija tokom Drugog svetskog rata. Predavanje je održala dr Xenia Vujnovich Wilkinson, diplomata u penziji.

Tribinu je otvorila prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, koja je poželela toplu dobrodošlicu i istakla da je ova tema veoma značajna, jer se o istoj malo zna iako je ova misija bila jedna od najvećih misija spašavanja u istoriji ratovanja.

Dr Xenia Vujnovich Wilkinson je kroz predavanje upoznala studente Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, kao i brojne goste, sa Halijard misijom koja je realizovana tokom Drugog svetskog rata na području današnje Srbije. Kratkim osvrtom na porodičnu istoriju, objasnila je korene svoje familije i o tome kako je na početku 20. veka bračni par iz Like emigrirao u Ameriku gde su se borili i radili za opstanak svoje porodice. U toj porodici rođen je Džordž Vujnović koji je kasnije dobio stipendiju Univerziteta u Beogradu, a počinje da studira 1934. godine, došavši u Beograd.

Svi prisutni su imali priliku da čuju i zanimljive detalje iz života Vujnovića, o Džordž Vujnoviću, ocu gospođe Xenie Vujnovich Wilkinson, koji je bio odlikovan srebrnom zvezdom za učešće u Halijard misiji spašavanja i njegove supruge Mirjane Lazić, profesora engleskog jezika.

Nakon predavanja, studenti i gosti Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu uživali su u autorizovanom dokumentarom filmu o Halijard misiji, u kom kroz formu intervjua gospodin Vujnović hronološki opisuje događaje njegovog života u Srbiji za vreme Drugog svetskog rata. Autori Daniel Šunter i Bojan Dragićević su takođe bili prisutni i spremni da pruže odgovore na sva pitanja publike koja su usledila po završetku fima.

Predavanje: OSS Operation Halyard – dr Xenia Vujnovich Wilkinson


Pozivamo Vas da dođete na predavanje koje će održati dr Xenia Vujnovich Wilkinson, na temu:

OSS HALYARD MISSION: SMELA AKCIJA SPAŠAVANJA VIŠE OD 500 AMERIČKIH I SAVEZNIČKIH PILOTA U SRBIJI IZA NEPRIJATELJSKIH BORBENIH LINIJA TOKOM II SVETSKOG RATA

Predavanje će se održati u sredu 21.09.2016. godine u amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, Cvećarska 4, Novi Sad sa početkom u 12h.

Predavanje će biti propraćeno autorizovanom filmskom projekcijom i diskusijom.
Radujemo se Vasem dolasku!

Osnovan Regionalni centar u Vojvodini za ekspertizu u edukaciji za održivi razvoj (R.C.E Vojvodina)


Regionalni centar u Vojvodini za ekspertizu u edukaciji za održivi razvoj (RCE Vojvodina), inovativna mreža koja trenutno okuplja 28 partnera iz svih sektora društva, počela je sa radom i akreditovana od strane Univerziteta Ujedinjenih Nacija početkom septembra ove godine. Tim povodom, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, kao inicijator formiranja RCE Vojvodina, prepoznat je i imenovan za izvršnog sekretara mreže, kao vodeća visokoškolska ustanova na teritoriji AP Vojvodine sa razrađenim kapacitetima za podršku u razvoju najboljih naučnih, obrazovnih i razvojnih programa, obezbeđujući novoformiranom centru institucionalnu održivost.

RCE Vojvodina predstavlja jedinstvenu organizacionu mrežu zasnovanu na čestvorostrukom (quadriplex) modelu saradnje između akademskog, poslovnog, civilnog i javnog sektora. Osnovni cilj ovakvog modela organizovanja jeste da pomogne poslovnim liderima, državnim i javnim organizacijama, akademskim institucijama, kao i organizacijama civilnog društva i građanima u izgradnji održivog društva, i to povećanjem njihovih kapaciteta za uspešnu primenu najsavremenijih razvojnih rešenja, koncepata, tehnologija i usluga.

Misija RCE Vojvodina fokusirana je na poboljšanje istraživačkih, naučnih, obrazovnih, ekonomskih, socijalnih i drugih razvojnih modela i strategija na način koji ne narušava životnu sredinu, već je svojim delovanjem čuva ili unapređuje. Na početku, glavni zadatak predstavlja kreiranje alata za efikasnu i efektivnu saradnju između predstavnika akademskog, poslovnog, javnog i civilnog sektora i stvaranje sinergijskog potencijala za unapređenje položaja Vojvodine u Republici Srbiji i bliskom okruženju.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu potpisao Deklaraciju o unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja u Srbiji


U cilju poboljšanja kvaliteta studiranja, u četvrtak, 07. jula 2016. godine, u Medija centru u Beogradu predstavnici pet privatnih univerziteta u Srbiji: Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Univerzitet Metropolitan, Univerzitet Educons, Alfa BK Univerzitet i Univerzitet u Novom Pazaru predstavili su, potpisali i objavili Deklaraciju o unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja u Srbiji.

U potpisanoj Deklaraciji, predstavnici univerziteta, pozvali su sve visokoškolske ustanove u Srbiji da usmere svoje delovanje ka podizanju kvaliteta visokog obrazovanja i i doprinesu sprečavanju negativnih pojava. Takođe, potpisnici Deklaracije složili su se da samo slobodnom konkurencijom visokoškolskih ustanova možemo dobiti bolje, ekonomičnije i kvalitetnije visoko obrazovanje. U cilju sprovođenja navedenih opredeljenja u Deklaraciji, na konferenciji je najavljeno formiranje Etičkog odbora i usvajanje Etičkog kodeksa.

Promovisani doktori nauka Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu


Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu 12.05.2016. godine održana je promocija doktora nauka četiri fakulteta u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

U amfiteatru „Prof. dr Slavko Carić“ Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu svi doktoranti koji su odbranili doktorsku disertaciju na Univerzitetu, tokom proteklih godinu dana, svečano su promovisani u doktore nauka.

Sve prisutne pozdravio je rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Jovo Kolar. Svakog doktoranta, kao i naučne doprinose disertacija, predstavili su mentori. Nakon predstavljanja doktoranata, rektor Univerziteta, prof. dr Jovo Kolar, svečano je uručio diplome i promovisao kandidate u doktore nauka.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Rio de Janeiro State University (UERJ) potpisali sporazum o strateškom partnerstvu


Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Rio de Janeiro State University potpisali su sporazum o strateškom partnerstvu.

 Rio de Janeiro State University je osnovan 1950. godine i od tada do danas se pozicionirao kao jedna od najvažnijih visokoobrazovnih institucija u Južnoj Americi. Njegova važnost na nacionalnoj i međunarodnoj akademskoj sceni potvrđuje se kvalitetom obrazovanja, naučnoistraživačkim radom i stotinama projekata povezanih sa promocijom kulture.

U ovom trenutku UERJ ima preko 26 000 studenata, 2 300 profesora, 97 kurseva, grupu od 21 elektronski povezane biblioteke, 350 laboratorija, preko 1 300 sporazuma za praksu zaključenih sa privatnim kompanijama i vladinim agencijama.

U narednih pet godina Univerzitet Privredna akademija i Rio de Janeiro State University (UERJ) će ostvariti saradnju na sledećim poljima:

  • razmena studenata na osnovnim i postdiplomskim studijama, kao i profesora i administrativnog osoblja,
  • razvoj obrazovnih i istraživačkih aktivnosti,
  • organizacija edukacija, seminara i međunarodnih naučnih konferencija,
  • promocija tehničkih, naučnih i kulturnih aktivnosti,
  • obezbeđivanje treninga za predavače i istraživače putem visokospecijalizovanih kurseva,
  • promocija zajedničkih publikacija i naučnoistraživačkih radova.

Za uspostavljanje ove saradnje veliku zahvalnost dugujemo prof. dr Aleksisu Dantasu (profesoru na Rio de Janeiro State University), kao i prof. dr Dejanu Mihailoviću (profesoru na Universidad Tecnológico de Monterrey iz Meksika).

Na Univerzitetu Privredna akademija i Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment održan sastanak sa predstavnicima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu


U svečanoj sali Univerziteta Privredna akademija, u subotu 26. Marta 2016. godine, održan je sastanak na kome su prisustvovali prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija i prof. dr Dragan Soleša, Dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i prof. dr Zlatan Sarić, Dekan Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Sastanku je takođe prisustvovala i prof. dr Spasenija Milanović sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Na samom početku sastanka goste su pozdravili prof. dr Marijana Carić i prof. dr Dragan Soleša, a zatim ih upoznali sa svim aktivnostima koje se realizuju kako na Univerzitetu, tako i na Fakultetu. Oni su govorili o studijskim programima, kvalitetu nastavnog procesa, naučno istraživačkom radu, projektima i partnerima, saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu, akreditaciji i saradnji sa KAPK-om i Nacionalnim Savetom.

Nakon njihovog obraćanja, prof. dr Zlatan Sarić predstavio je rad na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. On je takođe govorio i o promenama u visokom obrazovanju u Federaciji Bosni i Hercegovini, o okretanju mladih ljudi ka inženjerskim strukama, o šansama koje se javljaju u interdisciplinarnim naukama, o zasićenju društvenim naukama koje vlada kako na tržištu rada tako i tržištu obrazovanja te o potrebi fakulteta da postanu tržišno orijentisani i time zadovolje ne samo nove potrebe tržišta već sebi obezbede i dugoročniju perspektivu bilo da je reč o državnim ili privatnim fakultetima.

Tema sastanka odnosila se pre svega na mogućnosti saradnje između ova dva univerziteta odnosno fakulteta i to prevashodno po pitanju zajedičke realizacije projekata: naučno-istraživačkih, bilateralnih, razvojnih, zatim saradnje vezane za razmenu studenata i nastavnog osoblja te saradnje na zajedničkim programima i aktivnostima vezanim za podizanje kvaliteta nastavnog procesa i rada na fakultetu uopšte.

Nakon sastanka gostima su predstavljene prostorije fakulteta, učionice, informatički kabinet, laboratorija, amfiteatri, kancelarije službi. Zahvaljujući održanom sastanku stekli su se svi uslovi za potpisivanje sporazuma o saradnji.

Ambasador Islamske Republike Iran posetio Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu


Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu nastavio je sa organizacijom gostujućih predavanja eminentnih gostiju, te je 26.02.2016. godine predavanje na temu „Iran i kulturna saradnja sa Republikom Srbijom“ studentima Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment održao ambasador Islamske Republike Iran u Srbiji, NJ.E. Madžid Fahimpur.

Pored iranskog ambasadora u Srbiji, NJ.E. Madžida Fahimpura, gosti Univerziteta Privredna akademija bili su i g. Mohamad Đavad Izadi, ataše za ekonomiju, g. Reza Mottaghi, prevodilac ambasade, dr Maja Timotijević, predsednica Srpsko-iranske poslovne komore i dr Said Hosseini, zamenik predsednika Srpsko-iranske poslovne komore.

U amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, prisutnim profesorima, asistentima i studentima se obratio NJ.E. Madžid Fahimpur, koji je govorio na temu kulturne saradnje između Republike Srbije i Islamske Republike Irana. Takođe, jedna od tema je bila i razmena studenata između dve zemlje, kao i predstojeći sajam koji će se održati u Teheranu. Spomenuto je i otvaranje iranskog tržnog centra u Beogradu. Na kraju izlaganja pružena je jedinstvena prilika studentima da postave pitanja uvaženom ambasadoru koji im je pružio iscrpne odgovre.

Završnu reč je imala dr Maja Timotijević, koja je ukratko predstavila Srpsko-iransku poslovnu komoru i govorila o spajanju srpskog i iranskog tržišta, o saradnji dve zemlje i značaju Srpsko-iranske poslovne komore, uz obećanje da će se sa radošću vratiti na Univerzitet, kako bi studente bliže upoznala sa ovom temom.

Pogledajte sve