Dobrodošli na sajt Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

„Univerzitet Privredna akademija osnovan je 2000. godine, zahvaljujući vizionarskim idejama prof. dr Slavka Carića, vodećeg stručnjaka iz oblasti privrednog prava, ne samo na prostorima bivše Jugoslavije, nego i šire. Trasirajući put Univerzitetu, profesor Carić je pred svojim sledbenicima postavio visoke ciljeve. Strateško opredeljenje Univerziteta je da se u potpunosti osposobi da može da odgovori na sve izazove novog vremena i da izgradi poziciju jedne od vodećih obrazovnih i naučnih institucija u ovom regionu. Veliki broj mladih i perspektivnih nastavnika i saradnika garant je razvoja Univerziteta i u budućnosti.“

Prof. dr Mirko Kulić, Rektor Univerziteta


Aktuelnosti

Promocija doktora nauka


Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu 11.05.2017. godine, održana je promocija doktora nauka koji su doktorirali na jednom od fakulteta, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

U amfitetatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu svi doktoranti koji su odbranili doktorsku disertaciju na Univerzitetu, tokom proteklih godinu dana, svečano su promovisani u doktore nauka.

Sve prisutne pozdravio je rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Mirko Kulić. Svakog doktoranta, kao i naučne doprinose disertacija, predstavili su mentori. Nakon predstavljanja doktoranata, rektor Univerziteta, prof. dr Mirko Kulić, svečano je uručio diplome i promovisao kandidate u doktore nauka.

Veoma uspešna sportska karijera i karijera naučnika i univerzitetskog profesora- prof.dr Marijana Carić


Prof. dr Marijana Carić, doktorirala je na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u oblasti tehničkih nauka. Nosilac je više domaćih i međunarodnih priznanja za doprinos razvoju  nauke i primenu rezultata  naučnih    istraživanja  u industriji u oblasti biotehnologije.

Pre naučno-istraživačkog rada, akademske karijere i profesure,  prof. dr Marijana Carić, imala je i jednu drugu karijeru koju je uporedo gradila, u vreme gimnazijalskih  i studentskih dana, karijeru sportiste-tenisera.

Tenis je počela da igra u Teniskom klubu Vojvodina, u Novom Sadu. Marijana, Maja ranije Matejić, odmah je primećena kao talentovana mlada teniserka koja je vrlo brzo počela da bude nosilac pobedničkih trofeja sa mnogih turnira. Njen prvi nastup na juniorskom prvenstvu države bio je sa njenih samo petnaest godina.

Naredne godine, šesnaestogodišnja devojčica, odličan đak gimnazije ,,Jovan Jovanović Zmaj’’ u Novom Sadu, vraća se na prvenstvo države, na kom osvaja prvo mesto, osvojivši  titulu šampiona tadašnje Jugoslavije, u oštroj konkurenciji u Subotici. Tu istu titulu odbranila je i sledeće godine u Zagrebu.

Novine su pisale o talentovanoj sportiskinji koja je beležila zavidne rezultate munjevitom brzinom, a da je pri tome  i dalje bila odličan đak sa nepromenjenim karakterom, skromne i povučene devojčice, kako je i glasio jedan od  naslova u sportskim novinama.

 Nizali su se internacionalni turniri: Roland Gaross, Monte Carlo, Poertschach… kao i turniri u tadašnjoj Jugoslaviji, a kao jedinstven uspeh teniserki sa naših prostora u tadašnje vreme, beleži se njen uspeh na juniorskom prvenstvu sveta u Vimbldonu , kada se plasirala u četvrt-finale turnira.

Maja Matejić uz zahtevno sportsko angažovanje, upisuje Tehnološki fakultet u Novom Sadu. Već na prvoj godini se izdvaja kao student sa najvećim prosekom u svojoj generaciji, što je nije sprečilo da baš tada, po treći put uzastopno, osvoji titulu prvakinje u tenisu, na seniorskom prvenstvu Srbije. Novine su pisale o neverovatnom uspehu i balansu koji je uspela da uspostavi, u sportskoj karijeri i studiranju gde je takođe nagrađena stipendijom Univerziteta u Novom Sadu za postignute rezultate na prvoj godini studija.

Međutim, dalje nije moglo: nisu se mogli postizati vrhunski rezultati na oba polja, i u sportu, i u nauci. Kao što se Maja Matejić u jednom intervju pitala dokle će moći da bude tako uspešna u tenisu, i u nauci, odgovor je stigao pri kraju druge godine studija. I, Maja se opredelila.

Diplomirala je nakon četiri godine, dakle u redovnom roku, a za sve vreme studija bila je nagrađivana od strane Novosadskog univerziteta za odličan uspeh.

 Novinari su dobro predviđali, Maja Matejić  postala je prof.dr Marijana Carić, danas profesor emeritus, koja je dozvolila da čujemo nešto više o njenom životnom putu, na kom su se preplitale jednako, neverovatno uspešne karijere, teniska i karijera naučnika i profesora univerziteta.

 Studenti, ovo sigurno niste znali!

Šampioni su među vama, šampioni su na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, pored predsednice Saveta Univerziteta Privredna akademija, prof. dr Marijane Carić tu su i osvajači medalja na 31. Olimpijskim igrama u Riju, Miloš Ćuk, vaterpolista osvajač zlatne medalje i student Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, Marko Tomićević i Milenko Zorić, kajakaši osvajači srebrne medalje i studenti Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment.

Neka vam ove ličnosti posluže kao inspiracija u svakom od vaših životnih izbora, posebno u momentima sumnje, teškoća i samopreispitivanja koja imaju i najuspešniji.

Na Univerzitetu Privredna akademija održana radionica o usklađivanju srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU


Na Univerzitetu Privredna akademija u petak, 21. aprila 2017.godine održana je radionica „Usklađivanje srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovnima Evropske unije“ u okviru Žan Mone modula: Pristupanje Srbije Evropskoj uniji, odobrenog za finansiranje od strane Evropske komisije, Izvršne agencije za programe iz oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACE) .

Osnovni cilj radionice bio je upoznavnje funkcionera i zaposlenih u državnim, pokrajinskim i lokalnim institucijama sa obavezama koje je Srbija preuzela Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju od 29. aprila 2008. godine u pogledu usklađivanja zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. S tim u vezi,  učesnici su upoznati sa predmetom i ciljevima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, oblastima u kojima predviđeno usklađivanje zakonodavstva, rokovima za usklađivanje,  kao i relevatnim propisima EU i njihovim tumačenjem i primenom u EU.

Prof. dr Marijana Carić, predsednik Saveta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, pozdravila je učesnike radionice. Nakon pozdravnih reči, prof. dr Marijana Carić se posebno osvrnula na potrebu organizovanja ovakvih radionica. „Mislim da su ovakve radionice neophodne jer su u skladu sa zagovaranjem celoživotnog učenja, pogotovo one vezane za pravo. Svi znamo da je pravo, ne želim da ga upoređujem sa nekim drugim strukama, ali ja ga stavljam na prvo mesto po važnosti u jednoj organizovanoj državi. Mi na taj način, kroz ovakve radionice, dopunjavamo školovanje, koje su svi ovi ljudi, polaznici radionica završili, studije, master, možda i doktorske nauke, ali svima njima je potrebno da dopune znanje iz oblasti prava EU naročito ako govorimo o pridruživanju Srbije EU. Mi smo već imali nekoliko predavanja vezanih za Žan Mone modul u okviru Erazumus plus programa. Moram da kažem da je naš Univerzitet, odnosno Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment jedini u Srbiji koji je dobio sredstva za tu namenu.“ – naglasila je dr Carić, dodajući da je to samo jedna od brojnih aktivnosti Univerziteta Privredna akademija koje se odvijaju i van ovog projekta. Posebno je istakla akreditovani program vezan za ekonomsko pravne studije EU, za koje je napravljena forma master programa u okviru koga svake godine ima do 30 polaznika.

Prof. dr Vladimir Medović, vanredni profesor na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment i rukovodilac projekta Žan Mone modul pridruživanje Srbije EU koje sprovodi Univerzitet Privredna akademija o radionici je rekao:
„Radionica o usklađivanju srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije predviđena je za zaposlene u Pokrajinskoj upravi i lokalnim samoupravama. Jedan od ciljeva Žan Mone modula je da podstakne dijalog između akademske zajednice i države, koji obuhvata donosioce političkih odluka, državne funkcionere i zaposlene u državnoj upravi, kako bi se ojačao administrativni kapacitet Srbije u primeni usaglašenih propisa sa pravnim tekovinama EU. Mi se u ovoj oblasti trenutno nalazimo negde na početku. Neki Zakoni su usaglašeni sa pravilima EU a ono što nedostaje je njihova pravilna i blagovremena primena. Nije dovoljno samo formalno donošenje zakona, usaglasiti zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU već EU zahteva da u momentu pristupanja EU Srbija bude osposobljena da pravilno i blagovremeno primeni te propise. Npr. Srbija je preuzela obavezu da će formalno usaglasiti svoje propise sa pravilima konkurencije EU. Ona je to uradila i mi imamo Zakon o zaštiti konkurencije koji zabranjuje restriktivne sporazume, zabranjuje zloupotrebu dominantnog položaja i zabranjuje državnu pomoć, a upravo tu vidimo da imamo i najviše problema sa državnom pomoći koja se daje preduzećima koja se nalaze u ekonomskim teškoćama ili su „gubitaši“, a što je zabranjeno po pravilima koje je Srbija preuzela sporazumom o stabilizaciji i pridruživanja. Tu imamo propise ali nam nedostaje njihova pravilna primena.“

Ovo je, inače, bila jedna od tri radionice predviđene Žan Mone modulom. Prva je bila u zimu 2015. godine za zaposlene u medijima i odnosila se na ulogu medija u procesu pridruživanja Srbije EU. Ovo je druga i odnosi se na usklađivanje propisa Republike Srbije sa propisima EU, a namenjena je predstavnicima državne uprave, dok će treća radionica biti održana naredne godine za članove NVO i odnosiće se na pristupanje EU i zaštitu osnovnih ljudskih prava.

Novi udžbenik grupe autora, Stomatološkog fakulteta u Pančevu


Stomatološki fakultet u Pančevu sa ponosom predstavlja svoj novi udžbenik pod nazivom Osnovi ortopedije vilica.

Knjiga Osnovi ortopedije vilica, prva koju je Fakultet izdao u 2017. godini, namenjena je prvenstveno studentima integrisanih studija stomatologije, te je zbog toga po obimu i sadržaju prilagođena planu nastave i fondu časova ortopedije vilica na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Na pisanju ovog udžbenika su radili dr Jasmina Milić, redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Pančevu, dr Tatjana Perović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, odsek stomatologija, dr Julija Radojičić, docent Medicinskog fakulteta u Nišu, odsek stomatologija, dr Zdenka Stojanović, docent Stomatološkog fakulteta u Travniku, doktor stomatologije Ema Aleksić, asistent Stomatološkog fakulteta u Pančevu, dr Predrag Vučinić, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, odsek stomatologija i dr Slobodan Čupić, redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Autori su težili da na koncizan, jasan i pristupačan način iznesu savremene stavove o uzrocima i posledicama nepravilnog razvoja orofacijalne regije u celini, posebno okluzije, u svim fazama rasta mladog organizma. Osim toga, trudili su se da čitaoca upute u osnovne biološke principe pomeranja zuba i planiranje ortodontske terapije, a u skladu sa ciljevima i ograničenjima lečenja. Izneli su osnovna znanja o različitim tipovima ortodontskih aparata, indikacijama i načinu delovanja kao i načinima i aparatima za retenciju postignutih rezultata ortodontskog lečenja.

Autori predaju ovu knjigu kako sadašnjim i budućim, tako i bivšim studentima stomatologije. Želja autora je bila da čitaocu ova knjiga bude korisna u sticanju osnovnih saznanja i principa ortodontske misli, koje treba da poznaje svaki stomatolog, kako bi bio spreman za multidisciplinarni pristup u planiranju terapije, polivalentan klinički rad savremenog stomatologa i pre svega preventivno – interceptivno delovanje u saglasnosti sa medicinskim težnjama da je korisnija prevencija nego lečenje.

Rektor i prorektor Univerziteta u najnovijem broju nedeljnika NIN govorili su o novom Zakonu o visokom obrazovanju i ravnopravnosti univerziteta


Screen Shot 2017-03-13 at 6.43.38 PM
Preuzmite intervju

Predavanje pokrajinskog sekretara Mihalja Njilaša na temu: ,,Sudska zaštita prava industrijske svojine“


U amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, 7.03.2017. godine, gost predavač Mihalj Njilaš, pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, održao je predavanje na temu: ,,Sudska zaštita prava industrijske svojine“.

Prof. dr Zoran Pavlović, šef krivičnopravne katedre na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, imao je uvodnu reč i napomenuo da je prisustvom gospodina Mihalja Njilaša, ukazana izuzetna čast Fakultetu. Gospodin Mihalj Njilaš je izrazio veliko zadovоljstvo, što je po drugi put gost predavač na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, ovog puta sa temom sudske zaštite. Uvod u predavanje je bio pojam i oblici industrijske svojine,  subjektivno pravо,  kojim se štite određeni oblici kreativnosti  i intelektualnog stvaralaštva, vezano za privredno poslovanje. ,,Patentnim pravom se štiti pronalazač, pravom žiga se štiti oznaka, naziv ili ime roba ili usluga, a najvažnije je da se sa jednim strogim upravnim postupkom od strane nadležnog državnog organa, pruža zaštita u određenoj proceduri.“ napominje gospodin Njilaš.

Na kraju predavanja studenti Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, imali su priliku da postave pitanja gospodinu Mihalju Njilašu, pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, gde su pokazali izuzetno znanje i razumevanje iz oblasti koja je bila tema predavanja.

Policijski pukovnik u penziji Mile Novaković održao predavanje na Univerzitetu Privredna akademija


Policijski pukovnik u penziji Mile Novaković održao je predavanje na Univerzitetu Privredna akademija na temu: Zemunski klan, ubistvo premijera Đinđića, akcija Sablja, neispričana priča. Predavanje je održano 7.03.2017. godine u prepunom amfiteatru „Prof. dr Slavko Carić“

Predavanje su organizovali prof. dr Dragan Ilić, prof. dr Aleksandra Tešić i prof. dr Miloš Marković, uz učešće ostalih kolega sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžmen, kao i uz podršku marketing-tima Univerziteta.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu dobitnik Velikog šampionskog pehara Novosadskog sajma za visok kvalitet obrazovanja


Na Međunarodnom sajmu obrazovanja „PUTOKAZI”, koji se održao od 06. do 08. marta, po dvanaesti put na Novosadskom sajmu, prvi put su uručena  priznanja najboljim vaspitno-obrazovnim ustanovama, među kojima se kao nosilac Velikog šampionskog pehara Novosadskog sajma za visok kvalitet obrazovanja istakao Univerzitet Privredna akademija.

Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma za visok kvalitet obrazovanja koji je dodeljen  Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, predstavlja još jedno priznanje koje potvrđuje posvećenost rukovodstva Univerziteta, kao i svih fakulteta u njegovom sastavu, stalnom unapređenju kvaliteta. Ocenu kvaliteta obrazovnih institucija izvršila je međunarodna komisija, te je na osnovu ukupnih rezultata ocenjivanja kvaliteta Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu osvojio Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma za visok kvalitet obrazovanja.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu dobitnik je i četiri Velike zlatne medalje za kvalitet obrazovanja. Medalje su dobili: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Stomatološki fakultet i Farmaceutski fakultet. Veliki šampionski pehar prorektoru Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prof. dr Marku Cariću, uručili su Mladen Šarčević, ministar prosvete Republike Srbije i Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma.

Prof. dr Marko Carić, prorektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, primajući ovo priznanje izrazio je zadovoljstvo što je Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu dobio ovo priznanje, ali i zbog toga što je u 90-ogodišnjoj istoriji ustanovljenja nagrade za kvalitet po prvi put u žižu stavljena i oblast obrazovanja, i to visokog, srednjeg i osnovnog. „Drago nam je što smo u tom premijernom izdanju osvojili „Ligu šampiona“ i ova nagrada će sigurno predstavljati podstrek i stimulans za dalji rad.“ – izjavio je prof. dr Marko Carić. Na pitanje šta Univerzitet Privrednu akademiju u Novom Sadu izdvaja od drugih visokoobrazovnih ustanova prof. dr Marko Carić je odgovorio: „Mi se ne poredimo sa drugima, bavimo se sami sobom. Trudimo se koliko god je to moguće da se razvijamo i da se uključujemo u domaće i međunarodne obrazovne tokove, da što više pružimo našim studentima i da budemo kvalitetan partner i predstavnik visokog obrazovanja. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je jedan od retkih u zemlji koji nije zabeležio pad interesovanja novih studenata. To se objašnjava permanentnim naporima svih zaposlenih da Univerzitet raste i razvija se, kako na domaćem tako i na internacionalnom planu, da se koristi svaka prilika za napredak, a ponavljanje grešaka se ne dozvoljava. Isticanje novih ciljeva, otvaranje novih dimenzija uz moto: Zadovoljene želje nisu motiv! Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu konstantno vodi napred.“

Osnovan debatni klub na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu


Na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu počeo je sa radom Debatni klub. Za rukovodioca Kluba imenovana je asistentkinja Snežana Plavšić. Osnivanje Debatnog kluba na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu predstavlja važan korak u ostvarivanju postavljene misije Fakulteta – rad na unapređenju studijskih programa i pripremi studenata i kroz vannastavne aktivnosti za profesiju kojom su odlučili da se bave. Budući da su zakoni, knjige i drugi izvori isti za sve opet razlikujemo dobre, bolje i najbolje pravnike, među kojima su najvažniji sudije i advokati. Znači veština govorništva, pronalaženja argumenata, sposobnost ubeđivanja i snalaženja u datoj situaciji su odlučujuće. Upravo te veštine se vežbaju i usavršavaju kroz debatu. Stoga je Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu omogućio svojim studentima da uče od najboljih. U okviru debatnog kursa tokom letnjeg semestra, jednom nedeljno će radionice na različite teme držati upravo svetski prvaci u debati – Teodora Rešetar i Miloš Marjanović. Polaznici će dobiti sertifikat, a stečena znanja će pokazati na takmičenju koje će biti organizovano u maju ove godine.

Kako bi studentima približili pravila i način debatovanja prvaci svetskog univerzitetskog debatnog prvenstva – Teodora Rešetar, studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu i Miloš Marjanović, student Pravnog fakulteta u Beogradu – podelili su u petak, 24. februara 2017. godine sa studentima Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe svoja iskustva sa takmičenja u Holandiji, gde su u finalu debatovali sa studentima iz Nemačke, Kine i Indonezije i održali prezentacionu debatu na temu: „Ovaj dom bi prekinuo svako istraživanje koje ima za cilj otkrivanje samosvesne veštačke inteligencije“ protiv tima sa Fakulteta političkih nauka iz Beograda – Marte Vasić i Aleksandre Mihajlović. Pobednika su izabrali prisutni studenti.

Negovanje debate kao obrazovnog metoda, pored sticanja dodatnih kompetencija studentima pruža mogućnost razvijanja kritičkog razmišljanja i komunikacionih veština (uključujući i javni nastup) i uopšte doprinosi razvoju slobode govora i stvaranju otvorenijeg i tolerantnijeg društva.

Rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe prisustvovali su prijemu u Predsedništvu Srbije povodom Dana državnosti Republike Srbije


Rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Mirko Kulić i dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, prof. dr Marko Carić, prisustvovali su 15.02.2017. godine prijemu povodom Dana državnosti Republike Srbije, kao zvanice  predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića.

Prijemu su prisustvovale brojne zvanice iz kulturnog, političkog i javnog života naše zemlje, zatim predstavnici diplomatskog kora i verskih zajednica, kao i gosti iz inostranstva. Među zvanicama su bili Aleksandar Čepurin, ambasador Ruske Federacije, Kajl Skot, ambasador Sjedinjenih Američkih Država, princ Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević, princeza Jelisaveta Karađorđević i Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske Unije u Srbiji.

Povodom Dana državnosti odlikovane su 84 istaknute ličnosti i institucije, za naročite zasluge u oblasti privrede, nauke, kulture i sporta.


Potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta Privredna akademija i Agencije Karavan Travel Doo Novi Sad


Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Agencija Karavan Travel DOO Beograd, 13.02.2017. godine, u svečanoj sali rektorata Univerziteta, potpisali su sporazum o poslovnoj saradnji. Sporazum su potpisali rektor Univerziteta Privredna akademija, prof. dr Mirko Kulić i rukovodilac u ogranku Karavan Travel DOO Novi Sad, Radmila Grujin.

Radmila Grujin, rukovodilac u ogranku Karavan Travel DOO Novi Sad i msr. Dalibor Krstinić, koordinator programa saradnje ispred Univerziteta Privredna akademija, izrazili su zadovoljstvo zbog potpisanog sporazuma i naglasili značaj uspostavljanja sveobuhvatne saradnje predviđene sporazumom. Saradnja će se manifestovati kroz jedinstven sistem edukacija, radionica i obuke studenata za neki od programa koji se sprovode, kako u našoj zemlji, tako i u zemljama gde se obavlja poslovanje Agencije u okviru Work and Travel programa, France programa, Au Pair programa i kurseva jezika u inostranstvu i drugih programa u domenu edukativnog turizma.

Prezentacija Agencije Karavan Travel održana je 24.01.2017. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Prema predviđenom planu saradnje, u toku prve polovine letnjeg semestra 2017. godine, svi studenti Univerziteta Privredna akademija imaće priliku da se upoznaju sa programima iz potpisanog sporazuma kroz prezentacije koje će biti održane na svakom od fakulteta u sastavu Univerziteta Privredna akademija.

Rektor prof. dr Mirko Kulić istakao je da očekuje obostranu korist od poslovne saradnje Univerziteta Privredna akademija i Agencije Karavan Travel.

 

Potpisan Sporazum Sa Pokrajinskim zaštitnikom građana – ombudsmanom


Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u sredu 01.02.2017. godine, zaklјučili su sporazum o saradnji. Sporazumom se reguliše saradnja u svim oblastima naučne, istraživačke, projektne i edukativne delatnosti koje budu ocenjene kao komplementarne sa stanovišta obe institucije.

Saradnja će se razvijati u cilјu prenošenja znanja i iskustava putem sprovođenja zajedničkih naučno-istraživačkih projekata u oblasti lјudskih prava, stručnih skupova, edukativnih i promotivnih aktivnosti za stručnu i širu javnost, izdavačke delatnosti, kao i organizovanjem praktične nastave za studente Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu.

Po rečima potpisnika Sporazuma prof. dr Zorana Pavlovića, pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i prof. dr Marka Carića, dekana Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, saradnja između ove dve institucije trebalo bi da doprinese unapređenju znanja studenata u oblasti lјudskih prava. Pored toga, očekuje se da će saradnja doprineti i tome da svrha postojanja, način postupanja i iskustvo u radu Pokrajinskog, ali i drugih zaštitnika građana, stručnoj i široj javnosti budu predstavlјeni u širem kontekstu institucionalnih mehanizama za ostvarivanje, zaštitu i unapređenje lјudskih prava.

Potpisivanje Sporazuma sa Pokrajinskim zaštitnikom građana, predstavlja još jedan od koraka usmerenih ka proširivanju saradnje Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe sa javnim sektorom u cilјu unapređenja procesa obrazovanja.

Rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Mirko Kulić, prisustvovao je Svetosavskoj akademiji


U Narodnom pozorištu u Beogradu 27.01.2017.godine održana je Svetosavska akademija, koju je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Akademiji su prisustvovali brojni zvaničnici, među kojima su bili patrijarh srpski Irinej, predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, druge zvanice, među kojima i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i drugi gosti. Među zvanicama bio je i rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Mirko Kulić. Na akademiji su uručene Svetosavske nagrade za 2016. godinu uspešnim učenicima, profesorima i institucijama za doprinos kvalitetu obrazovanja.

Novi ciklus predavanja Jean Monet modula „Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji – 2.deo“


Plakat februar 10 kom-1

Pozivamo Vas da se prijavite na novi ciklus predavanja Jean Monet modula „Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji“.

Prof. dr Vladimir Medović održaće ciklus predavanja na temu : „Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji – 2. deo“.

Gostujući stručnjaci na okruglom stolu “Zapadni Balkan i Evropska Unija u tektonskim globalnim promenama”


Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu 15.12.2016. organizovao je okrugli sto na temu “Zapadni Balkan i Evropska Unija u tektonskim globalnim promenama”, tom prilikom ugostivši nekoliko renomiranih stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

Sa prestižnog univerziteta Monterej u Meksiku stigao je publici već poznat profesor dr Dejan Mihailović, filozof politike koji će i ove školske godine deo svojih aktivnosti usmeriti na rodni Novi Sad. Studentima Privredne akademije po prvi put su se predstavili dr Aleksandar Gajić, viši naučni saradnik Instituta za Evropske studije u Beogradu, čija se istraživanja kreću na prostoru društvene i pravno-političke teorije, međunarodnih odnosa i studija kulture, kao i prof. dr Ljubiša Despotović, viši naučni saradnik Instituta za političke studije u Beogradu, čije su oblasti ekspertize politički sistemi, politička sociologija, geopolitika, socijalna ekologija, teorije i modeli demokratije.

Okupljene je najpre pozdravila prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i profesor emeritus na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment i na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Potom je dr Aleksandar Gajić dao sveobuhvatan uvod, sa više aspekata objasnivši tri najznačajnija događaja koja su obeležila političku scenu 2016 godine: odluku britanskih građana da njihova zemlja istupi iz EU, zatim neuspeli puč na Erdoganov režim u Turskoj i najzad pobedu Donalda Trampa na američkim predsedničkim izborima, koje je sa razumljivim interesovanjem pratio čitav svet. Profesor Ljubiša Despotović upozorio je na one aspekte navedenih događaja koji su obično skriveni od očiju javnosti, ukazavši na važnost kritičkog mišljenja i veštinu dekonstrukcije medijskih poruka. Time je otvorena kontraverzna tema takozvanih konspiroloških teorija kojima se često dezavuišu istinita zapažanja, čija se popularizacija kosi sa interesima svetskih ekonomskih i političkih moćnika. Profesor Mihailović je stavio aktuelna dešavanja u kontekst krize kapitalističkog sistema, i ukazao na neophodnost epistemološke dekolonizacije, tj. oslobađanja od nametnutih spoznajnih obrazaca.

Završnu reč dao je koordinator za međunarodnu saradnju Privredne akademije, prof. dr Dragan Ilić, iskazavši nameru ove institucije da intelektualnu razmenu sa inostranstvom, ali i najprestižnijim domaćim ustanovama visokog obrazovanja, tretira kao jedan od prioriteta.

OBAVEŠTENJE


Pozivamo sve zainteresovane studente da se prijave na
novi ciklus predavanja Jean Monnet modula
 „Efekti sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije i EU: Ekonomske implikacije“
Prijave se obavljaju lično u kabinetu C4 od 9:00h – 14:00h
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

Međunarodna naučnostručna konferencija na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu


Na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu 08.decembra 2016.godine održana je Konferencija na temu „Inovacijama u budućnost.“

Konferencija na kojoj je učestvovalo preko 84 autora, sa više od 45 radova, svoje aktivnosti organizovala je u dve sekcije: Obrazovanje, tehnologija, zdravstvo i Privreda, biznis, ekonomija. U radu ove konferencije, pored predstavnika Fakulteta, učestvovali su i brojni ugledni stručnjaci i istraživači iz naučnoobrazovnih državnih institucija, kao i privredni subjekti iz zemlje i regiona, ali i iz Rusije, Kipra i Belgije.

Organizacija treće konferencije, koju je otvorio prof. dr Miodrag Brzaković, predsednik Saveta Fakulteta, sa aktuelnom temom inovacija prerasla je u tradiciju Fakulteta. Ovogodišnja konferencija posvećena je 160. godišnjici rođenja našeg najvećeg pronalazača, Nikole Tesle.

Cilj Konferencije je ostvarenje misije u afirmaciji nauke, visokoškolskog obrazovanja i inovativnog stvaralaštva u funkciji razvoja i prosperiteta privrede naše zemlje .

Rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Mirko Kulić, koji je prisustvovao Konferenciji, ukazao je na potrebu permanentnog ulaganja u nove inovativne programe, jer to znači ulaganje u budućnost. Prof. dr Mirko Kulić podvukao je značaj kreativnog rada, usavršavanja kadra i ulaganja u inovativnu delatnost, pogotovu na visokoškolskim institucijama.

Pogledajte sve