Dobrodošli na sajt Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

“Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je osnovan i započeo sa radom 2000. godine, pregalaštvom profesora dr Slavka Carića, koji se zahvaljujući svom vizionarstvu upustio u ovaj značajan profesionalni i životni poduhvat. Predani rad i stručno i naučno stvaralaštvo njegovih sledbenika i mnogobrojnih saradnika, među kojima moram da istaknem svog poštovanog prethodnika, prof. dr Đoku Maleševića, tragom njegovog vizionarstva, rezultirao je današnjim ugledom i statusom, sada već potpuno profilisanog i dobro prepoznatljivog Univerziteta.”

Prof. dr Jovo Kolar, Rektor Univerziteta

Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu


Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, na sednici odrzanoj 23.05.2014.godine usvojila je Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, u kome je konstatovano da Univerzitet ima pozitivnu ocenu u spoljašnjoj proveri kvaliteta, te da je u prethodnom petogodišnjem periodu napravio veliki napredak.

Kompletan Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu možete preuzeti ovde.

Promocija doktora nauka


Svečana promocija doktora nauka održana je u utorak, 13. maja 2014. godine sa početkom u 11č u amfiteatru “Prof. dr Slavko Carić” u Novom Sadu, ul. Cvećarska br. 2. Na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu promovisano je 6 doktora nauka, na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu 6 doktora nauka, na Stomatološkom fakultetu u Pančevu promovisan je 1 doktor nauka, a na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu 3 doktora nauka.

Rektori Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu od osnivanja do danas – Brošura Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu


Brošuru Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu (Rektori Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu od osnivanja do danas) možete preuzeti ovde.

Svečana sednica Saveta i Senata Univerziteta povodom dobijanja sertifikata ISO 9001:2008


Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu 25.02.2014. godine održana je svečana sednica Saveta i Senata Univerziteta. Svečana sednica održana je povodom dobijanja sertifikata od strane sertifikacione kuće TÜV AUSTRIA CERT iz Beča, koji potvrđuje da je sistem kvaliteta Univerziteta Privredna akademija, za delatnost pružanja obrazovnih usluga i naučno istraživanje u oblasti visokog obrazovanja, usklađen sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008. Sertifikovani sistem menadžmenta kvalitetom potvrđuje činjenicu da je rukovodstvo Univerziteta posvećeno stalnom unapređenju kvaliteta i ukazuje na dalju obavezu Univerziteta i svih njenih članica da kontinuirano prate i unapređuju efektivnost i efikasnost sistema kvaliteta na nivou Univerziteta Privredna akademija.

Rektor Univerziteta prof. dr Jovo Kolar ovim povodom je istakao da je Univerzitet pred petnaestogodišnjicom svog postojanja i da se za to vreme isprofilisao kao jedna veoma kvalitetna visokoškolska ustanova koja je postala respektabilna i priznata ne samo u Srbiji, nego i šire. „Svaki univerzitet mora da vodi računa o kvalitetu i zato je samovrednovanje jedan kontinuirani proces koji mora da zahvati sve segmente, odnosno strukturne elemente univerziteta kao što su nastava, naučnoistraživački rad, zatim međunarodna saradnja, upisna politika, kadrovska politika i naravno finansije. Danas je ovim međunarodnim sertifikatom potvrđen kvalitet našeg univerziteta u oblasti visokoškolskog obrazovanja, tačnije u svim navedenim segmentima. Ovaj sertifikat predstavlja i potvrdu da smo ravnopravni partner drugim univerzitetima u procesu visokoškolskog obrazovanja i izdvaja nas kao jedan od retkih Univerziteta koji se može pohvaliti da poseduje međunarodni sertifikat za kvalitet.“

Prisutnima se obratila i prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija koja je pozdravila sve prisutne i zahvalila im se na pruženoj podršci u procesu dobijanja ovog sertifikata.  „Ovim sertifikatom je verifikovano da se mi ponašamo u skladu sa standardima koje nam nameće novo društvo i koje nam nameće Evropa, kao i da smo međunarodno priznati. Ovaj međunarodni sertifikat je prvi put dobijen na nivou Univerziteta i važi za sve fakultete u našem sastavu. Naravno, nama je sada obaveza da poštujemo sve procedure koji su propisani standardom ISO 9001:2008 i nastavimo da unapređujemo sistem kvaliteta.“ – istakla je prof. dr Marijana Carić.

Nakon obraćanja prof. dr Jovo Kolar, Rektor Univerziteta uručio je sertifikate svim dekanima fakulteta koji se nalaze u sastavu Univerziteta. Sertifikat je prvo uručen prof. dr Marku Cariću, dekanu Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, najstarijeg fakulteta u sastavu Univerziteta, zatim dekanu Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment prof. dr Draganu Soleši, prof. dr Desanki Cenić – Milošević dekanki Stomatološkog fakulteta i novom dekanu Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije prof. dr Branislavu Jakiću.

Na svečanoj sednici predstavljene su i portretske slike na kojima su ovekovečeni dosadašnji rektori Univerziteta Privredna akademija koji su posvećenim naučnim i stručnim radom značajno doprineli  napretku Univerziteta Privredna akademija i osigurali lidersku poziciju Univerziteta u oblasti visokog obrazovanja.

Obaveštenje


Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća iz Beograda promenio je naziv i sedište.

Novi naziv i sedište Fakulteta je:

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije

Beograd, ul. Nemanjina br.4.

Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu uručen sertifikat sertifikacione kuće TÜV AUSTRIA CERT


Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu uručen je sertifikat sertifikacione kuće TÜV AUSTRIA CERT iz Beča, koji potvrđuje da je sistem kvaliteta Univerziteta, za delatnost pružanje obrazovnih usluga i naučno istraživanje u oblasti visokog obrazovanja, usklađen sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008.

Sertifikovani sistem menadžmenta kvalitetom potvrđuje činjenicu da je rukovodstvo Univerziteta posvećeno stalnom unapređenju kvaliteta i ukazuje na dalju obavezu Univerziteta i svih njenih članica da kontinuirano prate i unapređuju efektivnost i efikasnost sistema kvaliteta na nivou Univerziteta.

Sistem kvaliteta Univerziteta biće predmet redovnih provera, internih, od strane internih proverivača i eksternih, od strane sertifikacione kuće TÜV AUSTRIA CERT.

Promocija doktora nauka


Svečana promocija doktora nauka održana je u sredu, 15. maja 2013. godine sa početkom u 11č u amfiteatru “Prof. dr Slavko Carić” u Novom Sadu, ul. Cvećarska br. 2.
Na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu promovisano je 4 doktora nauka, Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu 6 doktora nauka, na Stomatološkom fakultetu u Pančevu promovisan je 1 doktor nauka, a na Fakultetu za menadžment malih i srednjih preduzeća u Beogradu 9 doktora nauka.

Pogledajte sve