Dobrodošli na sajt Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

„Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je osnovan i započeo sa radom 2000. godine, pregalaštvom profesora dr Slavka Carića, koji se zahvaljujući svom vizionarstvu upustio u ovaj značajan profesionalni i životni poduhvat. Predani rad i stručno i naučno stvaralaštvo njegovih sledbenika i mnogobrojnih saradnika, među kojima moram da istaknem svog poštovanog prethodnika, prof. dr Đoku Maleševića, tragom njegovog vizionarstva, rezultirao je današnjim ugledom i statusom, sada već potpuno profilisanog i dobro prepoznatljivog Univerziteta.“

Prof. dr Jovo Kolar, Rektor Univerziteta


Aktuelnosti

Promovisani doktori nauka Univerziteta Privredna akademija


Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu 12.05.2015. godine održana je promocija doktora nauka četiri fakulteta u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Sve prisutne su pozdravio je Rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prof. dr Jovo Kolar i predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prof. dr Marijana Carić. Svakog doktoranta, kao i naučni doprinos disertacije predstavljali su mentori. Nakon predstavljanja doktoranada Rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prof. dr Jovo Kolar svečano je uručio diplome i promovisao kandidate u doktore nauka.

U novom amfiteatru Univerziteta sledeći doktorandi koji su odbranili doktorsku disertaciju na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu svečano su promovisani u doktore nauka:

 • dr Predrag Mirković,
 • dr Perica Bundalo,
 • dr Miladin Pejak,
 • dr Slobodan Popović,
 • dr Sandra Brkanlić,
 • dr Vladimir Ilić,
 • dr Radivoj Prodanović,
 • dr Ivan Mileusnić,
 • dr Boban Birmančević,
 • dr Ana Gavrilović,
 • dr Miodrag Vukotić.

Ambasadorka Francuske na Univerzitetu Privredna akademija


U amfiteatru Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 12.05.2015. godine ambasadorka Republike Francuske u Republici Srbiji, njena ekselencija gospođa Kristin Moro, održala je studentima Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe predavanje na temu „Vrednosti Evropske unije“.

Ambasadorku su primili prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija, prof. dr Marko Carić, dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i prof. dr Dragan Soleša, dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i u kratkom razgovoru razmotrili mogućnosti saradnje. Prof. dr Marijana Carić predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija, izrazila je tom prilikom zadovoljstvo kontinuitetom poseta uglednih gostiju i naglasila da na ovaj način Univerzitet nastoji da podigne kvalitet obrazovnog procesa. “Univerzitet Privredna akademija ima 35 potpisanih ugovora o saradnji sa inostarnim visokoškolskim institucijama, a ovo predavanje predstavlja naš prvi kontakt sa Francuskom i istovremno predstavlja i prvi korak ka saradnji sa francuskim visokoškolskim ustanovama čemu se veoma radujemo.“ – izjavila je prof. dr Marijana Carić.

Kroz predavanje studentima ambasadorka Kristin Moro istakla je da su zajedničke vrednosti Evropske unije veoma interesantna tema jer su definisane u Savetu Evrope čiji je i Srbija član i predstavljaju osnovu pravosudnog, ekonomskog i svih drugih sistema organizacije koji okupljaju evropske narode. “Morate znati da su vrednosti Evropske unije posebno sadržane u evropskom kulturnom nasleđu, načelima filozofije prosvetiteljstva, političke i državne organizacije. Evropa i njene vrednosti su mnogo starije od njenog sadašnjeg ustrojstva.“ – istakla je ambasadorka Republike Francuske. Nakon predavanja usledila su brojna pitanja studenata na koje je ambasadorka dala iscrpne odgovore.

Univerzitet Privredna akademija nastavlja sa predavanjima uglednih gostiju


U amfiteatru Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, u utorak, 17. marta, ambasador Republike Hrvatske u Republici Srbiji, njegova ekselencija gospodin Gordan Markotić, održao je studentima Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe predavanje na temu „Iskustva Hrvatske na početku članstva u EU“.

U svom predavanju ambasador je naglasio da iskustva Republike Hrvatske, koja je posle pregovora dugih skoro čitavu deceniju, 1. jula 2013. godine postala 28. članica Evropske unije, mogu biti veoma dragocena Srbiji u njezinom postupku pregovora sa EU. U prilog tome govori činjenica da Srbija mora preći sličan put kao i Hrvatska, koja je prva imala 35 poglavlja u svojim pregovorima. Sa Kancelarijom Vlade RS za EU organizovano je do sada oko 115 seminara i radionica u kojima su stručnjaci iz Centra izvrsnosti u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova Hrvatske dolazili u Srbiju, prenosili svoja znanja i iskustva i to još uvek rade. Ceo proces olakšava i činjenica da ove dve države nemaju jezičkih barijera i da su obe naslednice iste pravne tekovine, istog pravnog sistema bivše Jugoslavije, tako da je logika razmišljanja slična što je vrlo korisno za učesnike, između ostalog, objasnio je njegova ekselencija ambasador Republike Hrvatske.

Ambasador Gordan Markotić je budućim akademskim građanima govorio i o hrvatskom putu u EU, ali i o prvim iskustvima nakon ulaska u EU. Takođe, napomenuo je da je bitno da se shvati da je to vrlo složen proces, ali proces koji ima puno benefita, o kojima, kao propagator ideje EU, često govori. Ambasador Gordan Markotić je i sam bio direktno uključen u pregovore Hrvatske sa EU, pogotovo u poglavlju 23, i ističe da je nužno prilagođavati sistem, ne samo kroz donošenje propisa koji su u skladu sa Aki komuniterom (Acquis Communautaire) već u njegovoj doslednoj primeni, kao i u primeni evropskih standarda.

Prof. dr Dragan Soleša, dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta Privredna akademija, izrazio je tom prilikom zadovoljstvo kontinuitetom poseta uglednih gostiju (između ostalog predavanja su održali i šef delegacije EU u Srbiji, gospodin Majkl Davenport, njegova ekselencija američki ambasador u Beogradu gospodin Majkl Kirbi i dr.). Prof. dr Dragan Soleša je iskoristio priliku da medijima ekskluzivno izjavi da je Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment (FIMEK), 12. marta aplicirao na evropski projekat pod nazivom „Profesori kao ključni faktor uspeha – Razvoj i razumevanje digitalnih kompetencija u zemljama zapadnog Balkana – DIGIPEC“, zajedno sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Mariboru, Univerzitetom u Budimpešti i dve visokoškolske institucije iz BiH, dakle ukupno sedam univerziteta iz pet zemalja. Koincidencija je htela da samo nekoliko dana posle zajedničke aplikacije na projekat FIMEK-a i Filozofskog fakulteta iz Zagreba, gost Univerziteta Privredna akademija bude ambasador, gospodin  Gordan Markotić i održi predavanje upravo na temu bržih integracija i puta Srbije ka EU.

Ambasador SAD-a održao predavanje na Univerzitetu Privredna akademija


Ambasador SAD-a u Republici Srbiji Majkl Kirbi 18.02.2015. godine održao je predavanje na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, studentima Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe.

Ambasadora su primili prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija i prof. dr Dragan Soleša, dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i u kratkom razgovoru razmotrili mogućnosti dalje saradnje.

Ambasador Majkl Kribi održao je predavanje na temu „Novi program partnerstva za mir: individualni akcioni plan partnerstva“, čije potpisivanje je predviđeno za sledeći mesec. Ambasador je kroz predavanje studente Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe upoznao sa specifičnostima programa partnerstva za mir, kao i sa planiranim aktivnostima Srbije u okviru programa. Kirbi je istakao da se Srbiji, iako nije članica NATO-a, i ne pokazuje interesovanje za članstvo, pruža mogućnost za unapređenje saradnje upravo kroz ovaj akcioni plan. Nakon predavanja usledila su brojna pitanja studenata na koja je ambasador dao interesantne odgovore. Po završetku oficielnog programa prof. dr Marijana Carić i prof. dr Dragan Soleša uručili su ambasadoru SAD-a prigodne poklone. Prof. dr Dragan Soleša istakao je da očekuje da će nakon ove posete uslediti niz aktivnosti kako na polju razmene studenata, tako i na polju naučno-istraživačkog rada, kao i zajedničkog rada na projektima.


Svečano uručenje Uverenja o akreditaciji u Palati Srbija


U Palati Srbija 26.12.2014.godine je održana svečanost uručenja Uverenja o akreditaciji 6 državnih i 4 privatna Univerziteta. Izveštaj o tome se nalazi na sajtu KAPK-a.

Među 10 prvo akreditovanih univerziteta je i Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.

Svečano uverenje je za naš Univerzitet primila prof.dr Marijana Carić, predsednik Saveta Univerziteta Privredna akademija.

akred2

Proslava reakreditacije Univerziteta i otvaranja novih objekata


Po odluci Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, krajem oktobra ove godine Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je među prvima u Srbiji reakreditovan. Pored toga, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe dobio je novi amfiteatar, a Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment nove učionice, kompjutersku laboratoriju i nekoliko kancelarija. Nove prostorije će, pored postojećih moderno opremljenih kabineta, učionica i amfiteatara doprineti još boljim uslovima za nastavu. Ova dva značajna koraka na 14 godina dugom razvojnom putu Univerziteta, profesori i studenti su proslavili sa prijateljima iz privrede i akademske zajednice na svečanosti održanoj 13. novembra, u amfiteatru „Prof. dr Slavko Carić“.

Uvod u proslavu velikog uspeha Univerziteta Privredna akademija bila je promocija monografije „Titula advokat oduzima mi pravo na strah – moje završne reči“ autora dr Veljka Delibašića, poznatog advokata iz Beograda. Pored autora, o aktuelnim temama i problemima pravosuđa u Srbiji danas govorili su Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije, Srđan Sikimić, predsednik Advokatske komore Vojvodine i prof. dr Željko Bjelajac, predsednik Saveta Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, a u prisustvu velikog broja eminentnih stručnjaka iz oblasti prava. Čast da održi prvo predavanje u novom amfiteatru pripala je Majklu Davenportu, šefu Delegacije Evropske unije u Srbiji, a na temu „Pozicija Evropske unije u pristupnim pregovorima sa Srbijom“. Njegovo predavanje došlo je u pravom trenutku, kao ohrabrenje Univerzitetu i fakultetima da učvrste svoje pozicije na evropskoj akademskoj mapi.

Nova zgrada

Pročitajte više

Na samom početku oficijelnog programa, u ime Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, prof. dr Ratko Nikolić uputio je sve pohvale Univerzitetu Privredna akademija: „Na prvom mestu, želim da čestitam na proširenju prostora za organizaciju nastave jer za svaku je pohvalu kada se u ovako teškoj finansijskoj situaciji izdvajaju značajna sredstva za obrazovanje mladih. Takođe bih želeo da čestitam na uspešno sprovedenom procesu reakreditacije jer, od 18 neintegrisanih privatnih univerziteta koliko trenutno postoji u Srbiji, Univerzitet Privredna akademija je prvi tokom reakreditacije prošao sve provere i to uz najbolje ocene“ . Da će jedan od daljih pravca razvoja Univerziteta biti njegova otvorenost za strane studente, potvrdio je i rektor Privredne akademije prof. dr Jovo Kolar: „ Otvaranje novog prostora je potvrda vizije i želje da naš Univerzitet stalno napreduje po uslovima koje pruža zaposlenima i studentima, kao i po kvalitetu nastave i vannastavnih aktivnosti. Nameravamo da u budućnosti u ovom prostoru otvorimo departman za interaktivno studiranje, u kome će strani studenti na engleskom jeziku sticati znanja iz prava Evropske unije i nacionalnog prava. Do sada ostvareni ciljevi su najbolji pokazatelj da smo na dobrom putu da stvorimo jak, internacionalno integrisan univerzitet prepoznatljiv u evropskoj i akademskoj zajednici Srbije.“ Predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija prof. dr Marijana Carić podelila je sa prijateljima još jednu radosnu vest: „Pored reakreditacije, koja je naš najveći uspeh i jedan od povoda za naš današnji susret, moram u ime Univerziteta da se pohvalim i međunarodnim sertifikatom za kvalitet izdatim od strane austrijske sertifikacione kuće.“ Prof. dr Dragan Soleša, dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, u svom obraćanju gostima ukazao je na progresivni i kontinuirani razvoj Univerziteta i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u pravcu stvaranja društva za 21 vek – društva znanja: „Zadovoljstvo je pratiti i učestvovati poslednjih nekoliko godina u razvoju Univerziteta Privredna akademija, kojem smo svi dali doprinos i što je rezultovalo reakreditacijom i otvaranjem novih objekata.“. Jedan od gostiju na svečanosti prof. dr Rade Doroslovački, dekan najvećeg fakulteta u Srbiji i okruženju – Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, istakao je da su predrasude jedna od najvećih kočnica napretku i da je jedna od tih predrasuda i isticanje razlika između državnih i privatnih fakulteta. Profesor Doroslovački je naglasio da svi fakulteti posvećeni kvalitetu i stalnom usavršavanju obrazovanja u skladu sa zahtevima vremena i naučnim i tehnološkim dostignućima u svetu, bez obzira na to da li su državni ili privatni, imaju ogromnu ulogu u školovanju ljudi koji će biti nosioci razvoja Srbije.

„Za Univerzitet i sve nas koji smo ga gradili i jačali, danas je veliki dan jer smo zaokružili petogodišnji ciklus reakreditacije i otvorili nove prostorije. Pre pet godina, kada smo slavili akreditaciju Univerziteta, takođe smo otvorili i novu zgradu. Pokazalo se da sa svakim petogodišnjim ciklusom akreditacije rastu i naše potrebe za proširenjem kapaciteta, što se u potpunosti poklapa sa našim ciljem permanentnog rasta i razvoja. Veliku zahvalnost dugujemo ljudima koji su nam svojim znanjem i dobrim namerama pomogli da uspešno završimo petogodišnji period rada, ali takođe želim da zahvalim i onima koji su pokušavali da zaustave naš razvoj, jer su nas time ojačali. Obrazovanje je kontinuiran proces, koji zahteva politiku stalnog unapređenja kvaliteta. Sada, kada smo završili proces reakreditacije i otvorili novi prostor, sledi jačanje kontakata sa privredom i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu, kako bismo studentima pružili što više sadržaja i mogućnosti za dalji lični i profesionalni razvoj. Naša misija je ispunjena jedino ako su studenti zadovoljni. Tokom dosadašnjih 14 godina, Univerzitet Privredna akademija je kontinuirano i bez predaha radio na usavršavanju standarda obrazovanja i poboljšanju komfora svojih studenata, a činiće to i ubuduće, jer – predah nije svojstven ljudima i institucijama koji uvek žele da sutra budu bolji nego danas“, rekao je dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe prof. dr Marko Carić na svečanosti povodom reakreditacije Univerziteta Privredna akademija.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu dobio uverenje o ponovnoj akreditaciji visokoškolske ustanove


Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je 24.oktobra 2014.godine donela Uverenje, broj: 612-00-01609/2014-04, o ponovnoj akreditaciji Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Uverenje možete preuzeti ovde.

Pogledajte sve