Erazmus +

ERAZMUS + Međunarodna kreditna mobilnost

Međunarodna kreditna mobilnost (International Credit Mobility) predstavlja aktivnost u okviru programa Erazmus + Ključna akcija 1 Mobilnost. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu počev od 2017. godine, ostvaruje finansijsku podršku za razmenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na osnovu navedenog programa.

PREUZMITE FAJL Uputstvo UPANS-a za učešće u programu Erazmus + Ključna aktivnost 1

LISTA MEĐUINSTITUCIONALNIH SPORAZUMA:

LISTA PROJEKATA:

1. 2017-1-HR01-KA107-035067

Program: Erasmus+ finansiran je sredstvima Evropske Unije
Ključna aktivnost: obrazovna mobilnost pojedinaca
Vrsta aktivnosti: Mobilnost između programskih i partnerskih zemalja
Trajanje projekta: 1.6.2017. – 31.7.2019.
Nosilac projekta: Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru
Partneri na projektu:
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu iz Republike Srbije
Veučilište „Vitez“ iz Bosne i Hercegovine

2. ERASMUS + 2018-1-HR01-KA107-047219

Projekat mobilnosti studenata i osoblja visokog obrazovanja između programskih zemalja i partnerskih zemalja

ERASMUS + 2018-1-HR01-KA107-047219

Program: Erasmus + - osnovan od strane Evropske unije
Ključna aktivnost: Učenje kroz mobilnosti pojedinaca
Tip aktivnosti: Mobilnost između programskih i partnerskih zemalja
Trajanje projekta: 01.06.2018. – 31.07.2020.
Nosilac projekta: Fakultet primenjenih nauka Lavoslav Ružička u Vukovaru
Partneri na projektu:
Srbija:
Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu
Visoka škola modernog biznisa, Beograd
Bosna i Hercegovina:
Univerzitet "Vitez"
Univerzitet Hercegovina Fakultet društvenih nauka Dr Milenko Brkic
́ Gruzija:
Georgijski institut za javne poslove

3. ERASMUS + 2020-1-RS01-KA103-065099

Projekat mobilnosti Erasmus KA103 studenata i osoblja visokog obrazovanja između programskih zemalja.

Program: Erasmus + - osnovan od strane Evropske unije
Ključna aktivnost 1 - projekti za mobilnost zarad učenja i sticanja novih veština (Key action 1 – learning mobility of individuals)
Tip aktivnosti: Mobilnost između programskih zemalja
Trajanje projekta: 01.08.2002. – 31.05.2022.
Nosilac projekta: Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.


Žan Mone

Žan Mone akcije u okviru programa Erazmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta. Žan Mone projektima podstiče se dijalog između akademskog sveta i kreatora evropskih politika. Ustanove i organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama projekata,kao i ustanove i organizacije iz celog sveta. Žan Mone je jedini deo programa Erazmus+ u okviru kojeg je moguće imati unilateralne projekte, odnosno projekte koji se odvijaju na samo jednoj ustanovi ili organizaciji.

LISTA PROJEKATA:

1. “The Accession to the European Union”

565037-EPP-1-2015-1-RS-EPPJMO-MODULE
ЕRASMUS+ Jean Monnet, Bologna Support

Projekat “Žan Mone“ na Univerzitetu Privredna akademija počeo je 1. septembra 2015. i trajao je do 31. Avgusta 2018. godine. Za tri godine trajanja obuhvatio je četiri ciklusa predavanja, tri radionice i jedan istaživački projekat. Prva dva ciklusa predavanja obuhvatili su pravnu problematiku: pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Druga dva ciklusa predavanja odnosila su se na efekte primene sporazuma o stabilizaciji, dobiti i gubitaka od ovog sporazuma, kao i na efekte uvođenja evra u susedne države, imajući u vidu interes Republike Srbije, odnosno zapadnog Balkana. Predavači su prof. dr Vladimir Medović (rukovodilac projekta) i prof. dr Jelena Vapa-Tankosić.

2. “Application of EU values in the policies of the candidate states / AEUPCS”

619887- EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
ЕRASMUS+ Jean Monnet, European Commission, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Univerzitet Privedna akademija u Novom Sadu se po drugi put u poslednjih pet godina našao u grupi renomiranih svetskih univerziteta koji sprovode Žan Mone aktivnosti. U pitanju su aktivnosti koje su deo Erazmus + programa Evropske unije i imaju za cilj promovisanje visokih standarda u nastavi i istraživanju u oblastu studija Evropske unije. Ove godine Univerzitet Privredna akademija je konkurisao za Žan Mone modul sa temom „Primena vrednosti Evropske unije u politikama država kandidata“, a odlukom Evropske izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu projekat Univerziteta Privredna akademija je prihvaćen za finansiranje. Projekat traje tri godine (2020-2023.) i u tom periodu će biti izvedeno šest specijalističkih kurseva, jedan seminar, dve studentske debate na temu primene evropskih vrednosti, istraživački projekat i završni okrugli sto. Rezultati projekta će biti objavljeni u posebnoj publikaciji. Predavači su prof. dr Vladimir Medović (rukovodilac projekta), prof. dr Jelena Vapa-Tankosić i doc.dr Marijana Mladenov.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd