Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu nosilac Erazmus povelje za visoko obrazovanje

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu nosilac Erazmus povelje za visoko obrazovanje

Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu je u decembru 2020. godine dodeljena Erazmus povelja za visoko obrazovanje 2021-2027. Erazmus povelja za visoko obrazovanje predstavlja preduslov za dalje učešće Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u najvećem evropskom programu finansiranja projekata u oblasti obrazovanja i akademske mobilnosti – Erazmus+. Kao nosilac Erazmus povelje Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu potvrđuje da učešće u Erazmus+ programu predstavlja deo njegove strategije internacionalizacije.

 • PROSLAVA SVETOG SAVE GORNJOKARLOVAČKOG ZAŠTITNIKA UNIVERZITETA
 • KONFERENCIJA U OKVIRU PROJEKTA DUGEOR
 • ODRŽANA GENERALNA SKUPŠTINA MEĐUNARODNE MREŽE UNIVERZITETA „KOMPOSTELA“
 • I međunarodni naučni skup „Od pogroma do zločina nad zločinima“
 • Projekat ARCCHAD
 • Svečana dodela sertifikata
 • Završna manifestacija revije kratkog đačkog filma „FILMić“ 2024
 • Promocija novih doktora nauka na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu
 • Privredna delegacija Sirijske Arapske Republike posetila je Univerzitet Privredna akademija
 • Njegova Ekselencija gospodin Basel Salah, Ambasador Arapske Republike Egipat u Srbiji posetio je Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
 • PROSLAVA SVETOG SAVE GORNJOKARLOVAČKOG ZAŠTITNIKA UNIVERZITETA
 • KONFERENCIJA U OKVIRU PROJEKTA DUGEOR
 • ODRŽANA GENERALNA SKUPŠTINA MEĐUNARODNE MREŽE UNIVERZITETA „KOMPOSTELA“
 • I međunarodni naučni skup „Od pogroma do zločina nad zločinima“
 • Projekat ARCCHAD
 • Svečana dodela sertifikata
 • Završna manifestacija revije kratkog đačkog filma „FILMić“ 2024
 • Promocija novih doktora nauka na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu
 • Privredna delegacija Sirijske Arapske Republike posetila je Univerzitet Privredna akademija
 • Njegova Ekselencija gospodin Basel Salah, Ambasador Arapske Republike Egipat u Srbiji posetio je Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Obrazovna delatnost
UPANS

Obrazovna delatnost

Delatnost visokog obrazovanja na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu ostvaruje se kroz akademske studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja. Na akademskim studijama izvode se akademski studijski programi, koje organizuju Fakulteti u sastavu Univerziteta, a koji osposobljavaju studente za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća.

  OPŠIRNIJE

Naučnoistraživački rad
UPANS

Naučnoistraživački rad

Fakulteti obavljaju naučnoistraživački rad u cilju razvoja nauke i stvaralaštva, unapređivanja delatnosti visokog obrazovanja, kvaliteta nastave, usavršavanja naučnog i umetničkog podmlatka, uvođenja studenata u naučnoistraživački rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj Univerziteta. Delatnost Univerziteta zasniva se na jedinstvu obrazovnog i naučnoistraživačkog rada.

  OPŠIRNIJE

 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

  STUDIRAJ NA PRAVNOM

  Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

  Studijski programi koji se realizuju na Fakultetu su pripremljeni na temelju vizije boljeg, bržeg i efikasnijeg visokoškolskog obrazovanja, čiji je cilj sticanje kompetencija i sposobnosti koje će studentima omogućiti da se aktivnije i kreativnije uključe i doprinesu stvaranju pretpostavki za izgradnju društva znanja.

    OPŠIRNIJE

 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

  STUDIRAJ NA FIMEK-u

  Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

  Nastavni plan i program sačinjeni su po uzoru na savremene koncepte studiranja, koji podrazumevaju samostalno kreiranje strukture programa, kroz opcione grupe predmeta. Struktura plana i programa Fakulteta je u skladu sa trendom reforme visokog obrazovanja u Evropi.

    OPŠIRNIJE

 • Stomatološki fakultet u Pančevu

  STUDIRAJ NA STOMATOLOŠKOM

  Stomatološki fakultet u Pančevu

  Ciljevi obrazovanja Stomatološkog fakulteta u Pančevu su bazirani na prenošenju naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti stomatologije kroz upotrebu savremenih stomatoloških materijala, tehnika i tehnologija u svakodnevnom radu sa pacijentima. Fakultet je obezbedio najsavremenije tehnologije (KAVO-stomatološke stolice, laseri-FOTONA, CAD – CAM, ortopan sa telerendgenom, ….) za optimalan rad svakog studenta.

    OPŠIRNIJE

 • Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu

  STUDIRAJ NA MEF-u

  Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu

  Studije su orgаnizovаne premа pedаgoškim stаndаrdimа u sklаdu sа interesimа i potrebаmа društveno ekonomskog rаzvojа Srbije. Prаktičnа nаstаvа se reаlizuje u virtuelnom preduzeću.Ovаj sistem edukаcije studenаtа menаdžmentа, reаlizuje se kroz trening zа postizаnje menаdžerskih veštinа, u priklаdno opremljenim kаbinetimа nа Fаkultetu.

    OPŠIRNIJE

 • Farmaceutski fakultet, Novi Sad

  STUDIRAJ FARMACIJU

  Farmaceutski fakultet, Novi Sad

  Apsolutni prioritet u nastavi je praksa. Kroz visoke standarde nastavnog porcesa, praktičnu nastavu, posete terenu i obaveznu stručnu praksu velikog fonda časova studenti se pripremaju za realne situacije u praksi sa kojima će se susretati po završetku studija.

    OPŠIRNIJE

 • Fakultet savremenih umetnosti, Beograd

  STUDIRAJ NA FSU

  Fakultet savremenih umetnosti, Beograd

  FSU je prvi privatni fakultet scenskih i primenjenih umetnosti u regionu, sa tradicijom dugom više od 20 godina. Kao deo velike internacionalne obrazovne alijanse LINK group, studentima pruža najviše od umetničkog obrazovanja–jedinstveni spoj umetnosti i novih tehnologija.

    OPŠIRNIJE

 • Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu

  STUDIRAJ NA FEPPS-u

  Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu

  Suštinu funkcije Fakulteta čini obrazovanje pravnika za potrebe pravosuđa, državne uprave, privrede i drugih oblasti, kao i obrazovanje politikologa za poslove u oblasti političkog sistema, državne uprave, informisanja i drugih oblasti javnog života.

    OPŠIRNIJE

 • Fakultet društvenih nauka, Beograd

  STUDIRAJ NA FDN-u

  Fakultet društvenih nauka, Beograd

  Fakultet društvenih nauka (FDN) iz Beograda je jedinstvena visokoškolska ustanova u obrazovnom sistemu Republike Srbije i celog regiona. Koncipiran da odgovori izazovima 21. veka, modernim pristupom kroz jedinstven nastavni proces priprema sve svršene studente da stečena znanja odmah po diplomiranju lako i brzo implementiraju u praksi.

    OPŠIRNIJE

 • Fakultet primenjenih nauka u Nišu

  STUDIRAJ NA FPN-u

  Fakultet primenjenih nauka u Nišu

  Fakultet primenjenih nauka u Nišu pravo je mesto za one koji brinu o kvalitetu svog obrazovanja. Na našem Fakultetu steći ćete aktuelna znanja i veštine koje će Vas osposobiti za realne potrebe budućeg zanimanja. Studijske programe kreirali smo u skladu sa evropskim standardima obrazovanja prateći potrebe tržišta i struke.

    OPŠIRNIJE

 • Fakultet organizacionih studija „Eduka“ u Beogradu

  STUDIRAJ NA FOS-u

  Fakultet organizacionih studija „Eduka“ u Beogradu

  Fakultet neguje transdisciplinaran pristup obrazovanju, jer sublimira različite oblasti istraživanja i tako doprinosi inovativnom okruženju za studente, nastavnike, kompanije koji su naši partneri, kao i drugim organizacijama u profitnom, neprofitnom i civilnom sektoru.

    OPŠIRNIJE

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd