Integrisane akademske studije

Akademski studijski programi mogu se organizovati i integrisano u okviru osnovnih i master akademskih studija (integrisane akademske studije) sa ukupnim obimom od najmanje 300 i najviše 360 ESPB (akademski studijski programi iz medicinskih nauka).

Akademski studijski programi iz medicinskih nauka organizuju se integrisano u okviru osnovnih i master akademskih studija, sa ukupnim obimom od najmanje 300 ESPB bodova.


Integrisane akademske studije

Studijski program Trajanje ESPB Zvanje Fakultet Polje nauke
Integrisane akademske studije stomatologije 5 školskih godina (15 trimestara) 300 Diplomirani doktor stomatologije Stomatoloski fakultet, Pančevo Medicinsko polje
Farmacija 5 školskih godina (10 semestara) 300 Magistar farmacije Farmaceutski fakultet, Novi Sad Medicinsko polje
Farmacija – medicinska biohemija 5 školskih godina (10 semestara) 300 Magistar farmacije – medicinski biohemičar Farmaceutski fakultet, Novi Sad Medicinsko polje
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu