Važne informacije

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu podržava i promoviše mobilnost studenata kao integralnog dela procesa internacionalizacije visokog obrazovanja, u skladu sa pozitivnopravnim propisima i opšteprihvaćenim evropskim standardima.

Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti definišu se osnovni pojmovi i principi, uređuju se osnov i oblici ostvarivanja međunarodne mobilnosti studenata i zaposlenih na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu i fakultetima u njegovom sastavu.

PREUZMITE FAJL Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti
PREUZMITE FAJL Pravilnik o Erazmus+ projektima mobilnosti na UPANS-u

ERAZMUS STUDENTSKA POVELJA

Dodatne važne informacije o pravima i obavezama studenata pre i tokom trajanja perioda mobilnosti u okviru Erazmus+ programa mobilnosti dostupne su u okviru Erazmus studentske povelje.

PREUZMITE FAJL Erazmus studentska povelja

PRIZNAVANJE AKADEMSKIH REZULTATA

Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu priznavanje perioda mobilnosti ostvaruje se u skladu sa načelom fleksibilnosti i transparentnosti. Rezultate koje je odlazni student ostvario u periodu mobilnosti matični fakultet vrednuje polazeći od sličnosti u ishodu učenja, a ne razlika između studijskih programa koji se upoređuju, pri čemu se vrednuje znanje koje je odlazni student stekao iz određene oblasti koje ne mora biti identično već slično, odnosno srodno znanju koje bi iz određenog predmeta stekao na matičnoj ustanovi.

Ukoliko je položeni predmet srodan i ima slične ishode učenja kao predmet matične ustanove, studentu se priznaju ishodi učenja, stečeni ESPB bodovi i postignuta ocena.

Ukoliko se položeni predmet u pogledu ishoda učenja delimično preklapa sa sadržajem studijskog programa matične ustanove, priznaje se kao izborni predmet sa priznatim ishodima učenja, stečenim ESPB bodovima i postignutom ocenom.

Ukoliko sadržaj položenog predmeta bitno odstupa od ishoda učenja studijskog programa matične ustanove, ostvareni ESPB bodovi se ne računaju u ukupan broj ESPB bodova predviđen obimom studija, već se predmet posebno evidentira u dodatku diplomi.

Studentu se priznaju ocene ostvarene tokom mobilnosti. Ukoliko se sistemi ocenjivanja Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i ustanove iz inostranstva razlikuju, vrši se usklađivanje i njihovo pretvaranje u ocene koje se primenjuju na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu.

Skala ocenjivanja na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu u potpunosti odgovara ESPB sistemu ocenjivanja. Postignuće studenta se kontinuirano prati i izražava u poenima. Ispunjenjem predispitnih i ispitnih obaveza, student može da ostvari najviše 100 poena. Svakim pojedinačnim predmetom u okviru studijskog programa utvrđuje se broj poena stečenih kroz predispitne i ispitne obaveze.

PREUZMITE FAJL Uputstvo za akademsko priznavanje mobilnosti - UPANS

JEZIČKA POLITIKA

Jezička politika utvrđuje principe kojih se Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu pridržava u razvoju jezičkih kompetencija tokom studija i odnosi se na sve studente i zaposlene na sva tri stepena studija, uključujući i dolazne studente i zaposlene u okviru programa razmene.

PREUZMITE FAJL Jezička politika

PRIRUČNIK ZA STUDENTE

Dodatne važne informacije u vezi sa mobilnošću studenata dostupne su u Priručniku za studente.

PREUZMITE FAJL Priručnik za studente

KONKURSI

1. ERASMUS: MOBILNOST ZA NASTAVNO OSOBLJE

http://www.privrednaakademija.edu.rs/univerzitet/saradnja/erasmus-projekti/375-konkurs-erasmus-mobilnost-za-nastavno-osoblje-2019.html

2. ERASMUS: MOBILNOST ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

http://www.privrednaakademija.edu.rs/univerzitet/saradnja/erasmus-projekti/349-konkurs-erasmus-mobilnost-za-strucno-usavrsavanje.html

3. INTERNI KONKURS ERASMUS+ MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJA KA 107 – 2017

http://www.privrednaakademija.edu.rs/univerzitet/saradnja/erasmus-projekti/374-interni-konkurs-erasmus-mobilnost-studenata-u-svrhu-studija-ka107-2017.html
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd