Obezbeđenje kvaliteta

Komisija za Kvalitet Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu:

 • prof. dr Marko Carić, rektor Univerziteta - predsednik Кomisije;
 • prof. dr Marijana Carić, predsednik Saveta Univerziteta - član;
 • prof. dr Dragan Soleša, zamenik rektora - član;
 • prof. dr Milan Počuča, prorektor za nauku – član;
 • prof. dr Desanka Cenić Milošević, prorektor za nastavu - član;
 • prof. dr Željko Bjelajac, prorektor za ljudske resurse – član;
 • Edita Кajević, student prorektor - član;
 • Adam Malešević, menadžer Univerziteta - član;
 • Stefan Ditrih, menadžer kvaliteta – član;
 • Svetlana Marković, generalni sekretar Univerziteta – član;
 • prof. dr Miodrag Brzaković – član;
 • prof. dr Nataša Jovanović Lješković – član;
 • prof. dr Dragan Ćalović – član.

Preuzimanje fajlova u vezi obezbeđenja kvaliteta:

PREUZMITE FAJL Sertifikat ISO 9001:2015 Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 08.12.2020. godine
PREUZMITE FAJL Strategija obezbeđenja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu za period 2020/2023. godine
PREUZMITE FAJL Akcioni plan Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu za period 2020/2023. godine
PREUZMITE FAJL Osnovni zadaci i ciljevi Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 25.02.2014. godine
PREUZMITE FAJL Izjava o politici kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 19.11.2013. godine
PREUZMITE FAJL Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 19.11.2013. godine
PREGLED FAJLA Izveštaj o samovrednovanju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu za period 2016/2019. godine
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu