O naučnoistraživačkom radu

Fakulteti u sastavu univerziteta obavljaju naučnoistraživački rad u cilju razvoja nauke i stvaralaštva, unapređivanja delatnosti visokog obrazovanja, odnosno unapređivanja kvaliteta nastave, usavršavanja naučnog i umetničkog podmlatka, uvođenja studenata u naučnoistraživački rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj Univerziteta. Delatnost Univerziteta zasniva se na jedinstvu obrazovnog i naučnoistraživačkog rada.

Naučni rad na Univerzitetu ostvaruje se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja u oblasti prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, društveno-humanističkih i medicinskih nauka. Naučnoistraživački rad na Univerzitetu, obavlja se u cilju razvoja nauke, unapređenja kvaliteta nastave, tj. unapređenja delatnosti visokog obrazovanja, istovremeno zasnivajući se na osnovnim načelima slobode i autonomije naučnoistraživačkog rada; javnosti naučnoistraživačkog rada, kao i rezultata naučnoistraživačkog rada; poštovanju standarda nauke i struke; konkurentnosti naučnih programa i projekata; kao i etike u skladu sa principima dobre naučne prakse i odgovornosti naučnika za posledice svog rada.

Fakulteti u sastavu Univerziteta učestvuju u značajnom broju domaćih i međunarodnih projekata. Više o projektima možete videti ovde.

Časopisi

Fakulteti u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu izdavači su sledećih časopisa:

link Pravo teorija i praksa Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu ISSN: 0352-3713
link Ekonomija – teorija i praksa Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu ISSN: 1820-9165

Skupovi

Pregled naučnih konferencija i drugih skupova u organizaciji Fakulteta u sastavu Univerziteta:<

link INOVAEDUCATION 2017 Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu 26-27 Maj 2017

Broj odbranjenih doktorskih disertacija na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je opredeljen da svojim aktivnostima podstiče mlade, talentovane i motivisane studente da se uključe u naučnoistraživački rad.

Broj odbranjenih doktorskih disertacija na UPANS od 01.10.2018 do 30.09.2019

 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu - 10 odbranjenih doktorata
 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu - 8 odbranjenih doktorata
 • Stomatološki fakultet u Pančevu - 2 odbranjena doktorata
 • Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu - 5 odbranjenih doktorata
 • Fakultet savremenih umetnosti, Beograd - 4 odbranjena doktorata

Broj odbranjenih doktorskih disertacija na UPANS od 01.10.2017 do 30.09.2018

 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu - 11 odbranjenih doktorata
 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu - 13 odbranjenih doktorata
 • Stomatološki fakultet u Pančevu - 1 odbranjen doktorat
 • Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu - 9 odbranjenih doktorata
 • Fakultet savremenih umetnosti, Beograd - 2 odbranjene doktorata

Broj odbranjenih doktorskih disertacija na UPANS od 01.10.2016 do 30.09.2017

 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu - 10 odbranjenih doktorata
 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu - 7 odbranjenih doktorata
 • Stomatološki fakultet u Pančevu - 1 odbranjen doktorat
 • Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu - 6 odbranjenih doktorata

Broj odbranjenih doktorskih disertacija na UPANS od 01.10.2015 do 30.09.2016

 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu - 12 odbranjenih doktorata
 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu - 6 odbranjenih doktorata
 • Stomatološki fakultet u Pančevu - 3 odbranjena doktorata
 • Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu - 6 odbranjenih doktorata

Broj odbranjenih doktorskih disertacija na UPANS od 01.10.2014 do 30.09.2015

 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu - 8 odbranjenih doktorata
 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu - 7 odbranjenih doktorata
 • Stomatološki fakultet u Pančevu - 4 odbranjena doktorata
 • Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu - 9 odbranjenih doktorata

Broj odbranjenih doktorskih disertacija na UPANS od 01.10.2013 do 30.09.2014

 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu - 9 odbranjenih doktorata
 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu - 4 odbranjenih doktorata
 • Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu - 6 odbranjenih doktorata

Broj odbranjenih doktorskih disertacija na UPANS od 01.10.2012 do 30.09.2013

 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu - 4 odbranjenih doktorata
 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu - 13 odbranjenih doktorata
 • Stomatološki fakultet u Pančevu - 2 odbranjena doktorata
 • Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu - 10 odbranjenih doktorata

Broj odbranjenih doktorskih disertacija na UPANS od 01.10.2011 do 30.09.2012

 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu - 4 odbranjenih doktorata
 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu - 11 odbranjenih doktorata
 • Stomatološki fakultet u Pančevu - 1 odbranjen doktorat
 • Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu - 2 odbranjenih doktorata

Broj odbranjenih doktorskih disertacija na UPANS od 01.10.2010 do 30.09.2011

 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu - 6 odbranjenih doktorata
 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu - 10 odbranjenih doktorata

Broj odbranjenih doktorskih disertacija na UPANS od 01.09.2009 do 30.09.2010

 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu - 7 odbranjenih doktorata
 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu - 5 odbranjenih doktorata
 • Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća iz Beograda – 2 odbranjena doktorata
 • Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Novom Sadu – 6 odbranjenih doktorata

Broj odbranjenih doktorskih disertacija na UPANS zaključno sa 30.09.2009

 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu - 35 odbranjenih doktorata
 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu - 16 odbranjenih doktorata
 • Stomatološki fakultet u Pančevu – 3 odbranjena doktorata
 • Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća iz Beograda – 2 odbranjena doktorata
 • Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Novom Sadu – 7 odbranjenih doktorata
 • Fakultet za menadžment u Novom Sadu – 74 odbranjena doktorata
 • Fakultet za sport i turizam u Novom Sadu – 10 odbranjenih doktorata

Broj studenata koji su završili osnovne studije, magistarske studije zaključno sa 30.09.2009

 • Broj diplomiranih studenata: 2.594
 • Magistarske studije završilo: 236 studenta
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd