Dolazna mobilnost

Dolazna mobilnost studenata

Mobilnost se sprovodi na svim nivoima studija (osnovnim akademskim, master i doktorskim), sa ciljem da studentu omogući da deo studijskog programa ostvari na visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu i da mu se isti prizna kao da je ostvaren na matičnoj ustanovi.

Dolazna mobilnost podrazumeva da student visokoškolske ustanove iz inostranstva kao matične ustanove ostvaruje deo studijskog programa na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu kao ustanovi primaocu, nakon čega se vraća u matičnu ustanovu u inostranstvu na kojoj dovršava upisani studijski program.

Podnošenje prijave

Zainteresovani strani student prijavu vrši podnošenjem Formulara za prijavljivanje, Prepisa ocena sa studijskog programa matične ustanove i predloga Ugovora o studiranju koji mora biti overen potpisom ovlašćenog lica matične ustanove i pečatom matične ustanove.

Odlučivanje o prijavi

O prijavi zainteresovanog stranog studenta odlučuje fakultet Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu na koji se student prijavljuje ili, ukoliko je međuinstitucionalnim sporazumom to predviđeno, akademski ESPB koordinator Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

U slučaju prihvatanja prijave stranog studenta, ustanova primalac potpisuje Ugovor o učenju sa dolaznim studentom, uz koji mu se na njegov zahtev može dostaviti i Pozivno pismo.

U slučaju da prijava zainteresovanog stranog studenta nije prihvaćena, studentu se dostavlja obrazloženje u pisanoj formi.

Status studenta u periodu mobilnosti

Strani student ima sva prava i obaveze redovnog studenta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Dolazni student je dužan da kod nadležnih organa reguliše privremeni boravak u Republici Srbiji i da tokom mobilnosti ima regulisano zdravstveno osiguranje. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, odnosno fakultet pruža pomoć dolaznom studentu u obezbeđivanju potrebnih dokumenata (viza, osiguranje i dr.) i oko smeštaja.

Dokumenti:

PREUZMITE FAJL Prijavni formular za dolazne studente
PREUZMITE FAJL Ugovor o učenju
PREUZMITE FAJL Izmene ugovora o učenju
PREUZMITE FAJL Ugovor o učenju i istraživanju
PREUZMITE FAJL Izmene ugovora o učenju i istraživanju
PREUZMITE FAJL Ugovor o stručnoj praksi
PREUZMITE FAJL Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi
PREUZMITE FAJL Prepis ocena
PREUZMITE FAJL Okvirno uputstvo za izračunavanje prosečne ocene u inostranstvu
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd