Strategija internacionalizacije

Obrazovanje i istraživanja koja se odvijaju na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu mogu biti samo i isključivo u međunarodnom kontekstu. Kao mesto istraživanja i učenja, Univerzitet je aktivan i vidljiv na međunarodnom nivou. U svojoj strategiji internacionalizacije, Univerzitet dokumentuje ključne principe koji su u osnovi njegove međunarodne perspektive. Ovaj dokument predstavlja razumevanje rada na internacionalizaciji koje je do sada učinjeno i preostaje da se uradi.

Smernice za internacionalizaciju

  • Centralni ciljevi Univerziteta su jedinstvo i kvalitet istraživanja i nastave uz poštovanje jednakosti obrazovnih mogućnosti i socijalne uključenosti. Internacionalizacija istraživanja i nastave treba da budu u funkciji postizanja ovih ciljeva i da pomognu Univerzitetu u jačanju svoje pozicije i profila nacionalnim i međunarodnim poređenjem.
  • Podsticanje međunarodnog dijaloga i razmene u istraživanju kao i u nastavi i akademskim studijama je ključno za internacionalizaciju. Za međunarodnu perspektivu takođe je važno upravljanje raznovrsnošću i razvoj ljudskih resursa
  • Univerzitet ne vidi internacionalizaciju kao sam po sebi cilj, vec se bavi razvojem visokog obrazovanja uopšteno i razmišlja kako međunarodne aktivnosti mogu podržati ključne ciljeve razvoja visokog obrazovanja na Univerzitetu. Za svaki međunarodni projekat mora da se zna ko će imati koristi od njegove realizacije i koja je budućnost istog zbog opštih strateških ciljeva Univerziteta.
  • Univerzitet postavlja kao cilj da svojim studentima pruži najbolje obrazovanje i pripremi ih za sve više međunarodno i globalno tržište rada. On ima za cilj da sistematski razvija međunarodne veštine svojih studenata sa nizom instrumenata uz poštovanje i integraciju dragocenih interkulturalnih resursa koje student poseduje.
  • Međunarodna saradnja se zasniva na bliskim naučnim, akademskim i ličnim kontaktima i proističe iz rada istraživača i naučnika na Univerzitetu. Rad i kontakti su osnova na kojoj se regioni različitog geografskog fokusa mogu razvijati i profilisati kroz univerzitetske i međunarodne mreže.
  • Univerzitet prihvata i prima sve međunarodne istraživače i akademike i sve međunarodne studente u svoje čitavo univerzitetsko okruženje. Uloženi su značajni napori kako bi se osiguralo da postoji kultura dobrodošlice i da se ista sprovodi na Univerzitetu.

Izgradnja međunarodnih mreža i strateških partnerstava

Univerzitet podržava međunarodnu orijentaciju istraživača, a time i nastavu fakulteta u sklopu Univerziteta i nastoji da je podrži kad god je to moguće. Univerzitet želi da pruzi svojim studentima takvu saradnju u okviru nastave i istraživanja, bilo u okviru mogućnosti međunarodne mobilnosti ili međunarodno orijentisanih projekata u okviru rada Univerziteta.


Prilozi za internacionalizaciju:

PREUZMITE FAJL Strategija internacionalizacije Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd