Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu nosilac Erazmus povelje za visoko obrazovanje

Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu je u decembru 2020. godine dodeljena Erazmus povelja za visoko obrazovanje 2021-2027. Erazmus povelja za visoko obrazovanje predstavlja preduslov za dalje učešće Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u najvećem evropskom programu finansiranja projekata u oblasti obrazovanja i akademske mobilnosti – Erazmus+. Kao nosilac Erazmus povelje Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu potvrđuje da učešće u Erazmus+ programu predstavlja deo njegove strategije internacionalizacije.


Prilozi za Erazmus povelju za visoko obrazovanje:

PREUZMITE FAJL ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION (2021-2027)
PREUZMITE FAJL ERASMUS POLICY STATEMENT

Obrazovanje i istraživanja koja se odvijaju na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu mogu biti samo i isključivo u međunarodnom kontekstu. Kao mesto istraživanja i učenja, Univerzitet je aktivan i vidljiv na međunarodnom nivou. U svojoj strategiji internacionalizacije, Univerzitet dokumentuje ključne principe koji su u osnovi njegove međunarodne perspektive. Ovaj dokument predstavlja razumevanje rada na internacionalizaciji koje je do sada učinjeno i preostaje da se uradi.

   OPŠIRNIJE

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd