Uvod u mobilnost

Mobilnost predstavlja privremeni boravak na visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu i to: studenata radi učenja, nastavnog i nenastavnog osoblja radi držanja nastave, odnosno stručnog usavršavanja. Mobilnost se sprovodi na svim nivoima studija (osnovnim akademskim, master i doktorskim).

Jedan od ključnih zadataka programa mobilnosti Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu je stvaranje međunarodnog i interkulturalnog okruženja. Kulturna raznolikost njegovih studenata i članova osoblja smatra se izvorom potencijala za dugoročnu internacionalizaciju Univerziteta i prilika da na Univerzitetu uvek učimo i usavršavamo se.

Internacionalizacija predstavlja inicijativu za izgradnju i prenošenje međunarodnih i interkulturalnih veština. Cilj je da se osigura da svako ko diplomira na Univerzitetu stiče međunarodno iskustvo.

O mobilnosti studenata

Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu se ostvaruje dolazna i odlazna mobilnost studenata na osnovu:

  • učešća Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u međunarodnim programima i projektima;
  • bilateralnih ili multilateralnih sporazuma zaključenih između Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, odnosno fakulteta sa visokoškolskim ustanovama iz inostranstva.

O mobilnosti zaposlenih

Mobilnost zaposlenih ostvaruje se kroz boravak zaposlenih na ustanovi primaocu u inostranstvu i povratka na rad u matičnu ustanovu po isteku perioda mobilnosti i to u cilju:

  • držanja nastave;
  • profesionalnog usavršavanja;
  • međuinstitucionalne saradnje i saradnje na međunarodnim projektima.

Pravo učešća u mobilnosti ima nastavno i nenastavno osoblje koje je po osnovu ugovora o radu zaposleno na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, odnosno fakultetu.

Podrška mobilnosti

Akademsku, stručnu i administrativnu podršku mobilnosti studenata i zaposlenih na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, odnosno fakultetu obavljaju akademski ESPB koordinator i Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

PREUZMITE FAJL Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd