Stomatološki fakultet u Pančevu

Stomatološki Fakultet u Pančevu je prvi privatni Fakultet u oblasti medicinskih nauka u Srbiji. Postoji i radi uspešno od 2002. godine. Svojim formiranjem pridružio se velikom broju privatnih stomatoloških fakulteta, kako u Evropi tako i u svetu. Kako bi se postavljeni ciljevi uspešno realizovali, iskorišćena su iskustva naših profesora, iskustva evropskih stomatoloških fakulteta, iskustva državne i privatne stomatološke prakse kao i poruke Bolonjske deklaracije.

stomatoloski-fakultet
Stomatološki fakultet u Pančevu

Stomatološki fakultet u Pančevu je samostalna obrazovna visokoškolska, zdravstvena i naučna ustanova, koja je akreditovana za integrisane akademske studije, specijalističke akademske studije, doktorske akademske studije, zdravstvene specijalizacije i naučno istraživački rad. Razvija naučno-istraživački rad i obavlja zdravstvenu delatnost iz oblasti bolesti zuba, protetike, bolesti usta, oralne hirurgije sa implantologijom, ortodoncije, dečije i preventivne stomatologije i javnog zdravlja. Pored toga, na Fakultetu se realizuju zdravstvene specijalizacije i organizuje kontinuirano stručno obrazovanje i usavršavanje iz svih oblasti stomatologije.

Naučno-istraživačka delatnost Fakulteta je orijentisana ka bazičnim i primenjenim naučno-istraživačkim projektima i inovacijama tehnološkog razvoja. Nastavnici i saradnici Fakulteta aktivno učestvuju u realizaciji većeg broja projekata koje finansira Republičko ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine. Pored toga, Fakultet učestvuje u regionalnim međunarodnim projektima sa više zemalja u okruženju.

Kvalitet nastavnog procesa se obezbeđuje profesionalnim radom nastavnika i saradnika. Od ukupnog broja predmeta u svih pet godina studija, 98% je pokriveno nastavnicima i saradnicima u stalnom radnom odnosu. Danas je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu ukupno 107 zaposlenih.

Ciljevi obrazovanja Stomatološkog fakulteta u Pančevu su bazirani na prenošenju naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti stomatologije kroz upotrebu savremenih stomatoloških materijala, tehnika i tehnologija u svakodnevnom radu sa pacijentima. Fakultet je obezbedio najsavremenije tehnologije (KAVO-stomatološke stolice, laseri-FOTONA, CAD - CAM, ortopan sa telerendgenom, ....) za optimalan rad svakog studenta. Poslovnom politikom u zdravstvenom radu Fakultet je omogućio da svaka generacija studenata, specijalizanata i doktoranata ima dovoljno pacijenata.

Stomatološki fakultet ima saradnju sa većim brojem renomiranih zdravstvenih institucija u Srbiji. Ta saradnja se realizuje dvosmerno a preko međusobno potpisanih sporazuma.

Fakultet poseduje sertifikat standarda SRPS ISO 9001:2008; Od septembra 2004. član je organizacije ADEE (Association for Dental Education in Europe - asocijacija stomatoloških obrazovnih ustanova u Evropi).

Konstantno samovrednovanje kvaliteta rada nastavnika i saradnika, kako u nastavi tako i u svim drugim procesima rada, ima za svrhu stalno unapređenje ukupnog kvaliteta nastavnog procesa. Dosadašnja iskustva naših svršenih studenata, koji rade kako u državnoj tako i u privatnoj praksi, kao i interesovanje budućih brucoša, nam ukazuju da smo na dobrom putu.

Na Fakultetu svake godine gostuje veći broj viziting profesora sa poznatih svetskih stomatoloških fakulteta.

Studijski programi

Integrisane akademske studije

Studijski programTrajanjeESPBZvanje
Integrisane akademske studije stomatologije 5 školskih godina (15 trimestara) 300 Diplomirani doktor stomatologije

Specijalističke akademske studije

Studijski programTrajanjeESPBZvanje
Specijalističke akademske studije stomatologije 1 školska godina (3 trimestara) 60 Specijalista stomatologije

Doktorske studije

Studijski programTrajanjeESPBZvanje
Doktorske studije stomatologije 3 školske godine (9 trimestara) 180 Doktor medicinskih nauka - stomatologije
 • Rukovodstvo Fakulteta
  Rukovodstvo Fakulteta
  Dekan Prof. dr Vladimir Biočanin
  Prodekan za nauku Prof. dr Zoran Tambur
  Prodekan za nastavu Prof. dr Veljko Kolak
  Prodekan za međunarodnu saradnju Prof. dr Danimir Jevremović

  Posetite sajt

 • Adresa Fakulteta
  Adresa Fakulteta
  Adresa Žarka Zrenjanina br. 179, 26101 Pančevo, Srbija
  Telefon +381 (0)13 235 12 92
  Email info@sfp.rs
  Internet adresa www.stomatoloskifakultet.rs

  Posetite sajt

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu