Fakultet za evropske pravno-političke studije u Beogradu

Fakultet za evropske pravno-političke studije je visokoškolska ustanova koja je deo akademske zajednice od 2005. godine. Suštinu funkcije Fakulteta čini obrazovanje pravnika za potrebe pravosuđa, državne uprave, privrede i drugih oblasti, kao i obrazovanje politikologa za poslove u oblasti političkog sistema, državne uprave, informisanja i drugih oblasti javnog života. Ona se ostvaruje kroz nastavni proces, unapređivanjem naučnih disciplina koje se izučavaju u okviru studijskih programa, kroz naučno-istraživački rad i različite oblike saradnje sa subjektima u praksi.

fepps
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Beogradu

Nastava je koncipirana na savremenim saznanjima pravnih i politikoloških nauka, s naglaskom na sistemu vrednosti pravne države i moderne političke demokratije. Kroz nastavni proces nastoji se da studenti usvoje sva relevantna znanja kao i da se metodološki osposobe za kreativan, samostalan rad u struci i adekvatno i kompetentno obavljanje pravničkih i politikoloških poslova u praksi. Poseban akcenat se stavlja na evropsku dimenziju obrazovanja, budući da naš celokupan pravni i politički sistem se takođe mora temeljno menjati i prilagođavati standardima i normama pravnog i političkog sistema koji se u Evropskoj uniji (EU) već decenijama izgrađuje. Time se i kroz obrazovanje doprinosi procesima demokratizacije društva i podizanju kapaciteta političkih i pravnih institucija.

Na Fakultetu rade priznati profesori sa dugogodišnim domaćim i međunarodnim iskustvom, autori su udžbenika koji se decenijama koriste na svim kontinentima, pisci su članaka u najznačajnijim domaćim i svetskim stručnim časopisima, enciklopedisti, a uz njih je i mlađi nastavni kadar obrazovan u zemlji i inostranstvu, što čini uravnoteženi spoj između iskustva i mladosti. Sve je u funkciji stvaranja pozitivnog okruženja u obrazovanju kadrova koji lako i brzo mogu da pronađu zaposlenje u preduzećima, državnim organima, ali i da nastave studije na master i doktorskom nivou u zemlji i inostranstvu.

Fakultet za evropske pravno-političke studije za svoje studente, koji iz različitih razloga ne mogu da prate redovnu nastavu (studenti koji su zaposleni, čije je mesto stanovanja znatnije udaljeno i dr. organizuje poseban modul studiranja u vidu stalne konsultativne nastave subotom tokom oba semestra. Na ovoj način studenti ostvaruju sve pogodnosti redovnog studiranja (analiza i razjašnjenje ključnih nastavnih sadržaja, kolokvijumi, konsultacije o seminarski radovima, koriščenje biblioteke, fakultetske baze podataka i dr.) i sticanja maksimalnog broja predispitnih poena.

Pristupanje EU i široj globalnoj zajednici je povezano sa brojnim povoljnim prilikama, ali i sa izazovima na koje treba biti spreman. Evropska unija je u stalnim promenama i razvoju, i zbog toga treba biti spreman na različite moguće scenarije i zahteve vremena u kojem živimo. Fakultet pruža studentima mogućnost da sagledaju razvoj događaja sa različitih strana i da budu nadahnuti, odgovorni i potpuno spremni za nove izazove i mogućnosti.

Studijski programi

Osnovne akademske studije

Studijski program Trajanje ESPB Zvanje
Pravo 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani pravnik
Politikologija 3 školske godine (6 semestara) 180 Politikolog

Master akademske studije

Studijski program Trajanje ESPB Zvanje
Pravo 1 školska godina (2 semestra) 60 Master pravnik
Politikologija 2 školske godine (4 semestra) 120 Master politikolog

Doktorske studije

Studijski program Trajanje ESPB Zvanje
Pravo 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka – pravne nauke
 • Rukovodstvo Fakulteta
  Rukovodstvo Fakulteta
  Dekan Prof. dr Nedeljko Stanković

  Posetite sajt

 • Adresa Fakulteta
  Adresa Fakulteta
  Adresa Ratarski put 8a, Naselje Altina, Beograd
  Telefon (+381) 011 630 88 95
  Email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Internet adresa www.fepps.edu.rs

  Posetite sajt

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu