Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu – prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini. Univerzitet je osnovan 2000. godine sa ciljem da u uslovima ubrzane rekonstrukcije naše privrede, države i pravosuđa, obrazuje vrhunske kadrove iz oblasti prava i ekonomije, koji će već u toku školovanja primenjujući znanje iz celog sveta, biti osposobljeni da samostalno rešavaju složene probleme u našoj privredi, kao i da se osposobe za one ciljeve i zadatke, u našoj privredi i društvu, koji se očekuju u narednom periodu.

   OPŠIRNIJE

Naš Univerzitet je nastao na dvadesetogodišnjoj tradiciji obrazovanja, prvenstveno diplomiranih pravnika, ekonomista i stomatologa i u tom smislu i dalje treba usmeravati njegov razvoj. U sagledavanju i definisanju budućnosti Univerziteta treba poći od nespornih činjenica da je postignut visok nivo u akademskom obrazovanju na sva tri nivoa studija i da vlada veliko interesovanje za studije na svim fakultetima koji se nalaze u okviru našeg Univerziteta. Naravno, i pored toga, u bližem i daljem budućem periodu, moguće je i potrebno učiniti dalja poboljšanja i inovacije koji će doprineti podizanju kvaliteta i daljeg razvoja Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

   OPŠIRNIJE

Novi Sad, „Srpska Atina“, grad je značajne kulturne i obrazovne tradicije i potencijala. Prve škole osnovane u manastirima u okolini Novog Sada datiraju još iz XVI i XVII veka.

Svestranim razvojem društva i promenama koje su neminovno sledile, došlo je do osnivanja prvo državnih a zatim i privatnih univerziteta u našoj zemlji. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini, osnovan 2000. godine i akreditovan 11.juna 2009. godine.

   OPŠIRNIJE

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu