Međunarodne mreže

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je član međunarodnih akademskih mreža Compostela Group of Universities i Businet Global Business Education Network.

Compostela Group of Universities

Compostela Group of Universities

O mreži

Grupa univerziteta Compostela (CGU) je neprofitna međunarodna asocijacija koja ima za cilj jačanje saradnje i promovisanje dijaloga u svim oblastima vezanim za visoko obrazovanje. CGU je istaknuta, otvorena i sveobuhvatna mreža univerziteta koja trenutno ima više od 70 članova širom sveta, koji rade zajedno u uverenju da je raznolikost ključna riječ u profilu univerziteta 21.veka.

Članstvo odražava raznolikost sistema visokog obrazovanja i otvoreno je za sve evropske univerzitete koji dele ideale grupe. Pridruženo članstvo je dostupno univerzitetima izvan Evrope i drugim organizacijama.

Ciljevi

Grupa Compostela je osnovana u svetlu realizacije tri osnovna cilja:

 1. Uspostavljanje intezivnije komunikacije između univerziteta članica.
 2. Organizovanje događaja u cilju proučavanja i diskusije o različitim pitanjima koja se odnose na interese Grupe.
 3. Promovisanje mobilnosti među članovima kao osnova za unapređenje znanja o evropskim kulturama i jezicima.

Aktivnosti

Aktivnosti grupe uključuju:

 • Akademsku mobilnost. CGU podržava i podstiče mobilnost akademskog osoblja i studenata između svojih članova u okviru programa Socrates ili na osnovu bilateralnih sporazuma, kao i kroz promociju letnjih škola u organizaciji institucija članica Grupe.
 • Mobilnost nenastavnog osoblja. CGU finansira program za administrativnu i tehničku podršku za mobilnost osoblja između institucija članica.
 • Saradnju u istraživanju i transferu znanja. CGU nastoji da stimuliše i podrži saradnju između svojih članova kroz realizaciju istraživačkih projekata i drugih oblika širenja znanja.
 • Radne grupe CGU podržava i ohrabruje formiranje i aktivnosti radnih grupa za određene teme, kao što su evropske studije, višejezičnost i multikulturalizam, te prava žena i pitanja rodne ravnopravnosti.
 • Radionice i seminare. CGU organizuje radionice i seminare o nizu tema koje se odnose na aktivnosti radne grupe i druge specifične oblasti.
 • Publikacije CGU ima tri serije publikacija:
  • Put do Santjaga - teme vezane za Santjago i opšti koncept hodočašća
  • Evropska pitanja - aktuelne evropske teme
  • Nagrada Compostela – radni opus dobitnika nagrade Compostela. U saradnji sa Xunta de Galicia, CGU dodeljuje godišnju nagradu pojedincu ili grupi koji su pružili doprinos evropskim vrednostima u obrazovnoj, kulturnoj ili socijalnoj oblasti.
 • Akademsku saradnju. Kroz interakciju i dijalog sa Komisijom EU i drugim akterima, CGU nastoji da doprinese izgradnji evropskog prostora visokog obrazovanja i ostvarivanju ciljeva Bolonjske deklaracije.
 • Globalnu saradnja. CGU nastoji da sarađuje sa akademskim organizacijama iz svih delova sveta, kako postojećim mrežama univerziteta tako i pojedinačnim univerzitetima
 • Programe EU. CGU ima kontinuiranu ulogu u raznim EU projektima (Tempus, Erasmus Mundus. Erasmus +).
 • Saradnju sa privredom. CGU smatra da je od velike važnosti da institucije visokog obrazovanja sarađuju sa industrijom, te radi na jačanju takvih odnosa između članova grupe i zajednice u skladu sa Lisabonskom deklaracijom i ostalim dokumentima u relevantnoj oblasti.

CGU smatra da je od velike važnosti da institucije visokog obrazovanja sarađuju sa industrijom, te radi na jačanju takvih odnosa između članova grupe i zajednice u skladu sa Lisabonskom deklaracijom i ostalim dokumentima u relevantnoj oblasti.


Businet Global Business Education Network

Businet Global Business Education Network

O mreži

Businet je mreža međunarodnih visokoškolskih institucija (privatnih i javnih univerziteta i koledža) koji dele zajednički etos u pogledu internacionalizacije.

Businet trenutno ima 104 člana u 28 zemalja širom sveta.

Businet obezbeđuje okruženje koje podstiče razmenu dobrih praksi i podstiče saradnju između istomišljenika individua i organizacija istomišljenika.

Koristi od rada Businet mreže imaju same institucije članice, osoblje tih institucija članica kao i studenti.

Jedinstvena karakteristika organizacije je da se potrebe specifičnih oblasti kurikuluma unutar instituta članica adresiraju unutar ovih grupa i nazivaju se radnim grupama za nastavni plan i program i radnim grupama sa posebnim interesima.

Ciljevi i zadaci

Organizacija je najbolje definisana ciljevima i zadacima utvrđenim u statutu iste. Mreža će nastojati postići ciljeve kroz niz sledećih ciljeva.

Ciljevi Businet mreže su:

 • Pomoći članovima u postizanju njihovih organizacionih ciljeva povezanih sa transnacionalnim aktivnostima.
 • Promovisati razvoj međunarodnog kurikuluma za sve studente koji studiraju u oblasti poslovnog obrazovanja.
 • Obezbediti mogućnosti zaposlenima u institucijama članicama da unaprede svoj profesionalni razvoj.
 • Da zadovolje potrebe tržišta rada za zaposlenima sa odgovarajućim poslovnim znanjem i veštinama vezanim za jezik i posa.o

Zadaci

Ovi zadaci uključuju (ali nisu ograničeni na) sledeće:

 • Da razvija, promoviše, administrira, potvrđuje i dodeljuje sertifikovane poslovne kvalifikacije.
 • Da olakša evropske i međunarodne razmene studenata i međuinstitucionalne aktivnosti za studente članica mreže.
 • Da promoviše sticanje veština na drugim evropskim jezicima za studente i osoblje.
 • Da pomogne članovima u uspostavljanju i radu mreža međunarodnog rada i studiranja za svoje učenike i njihovo osoblje.
 • Da identifikuje i širi primere dobre obrazovne prakse.
 • Da olakša članicama rad sa međunarodnim poslovnim organizacijama i omogući blisku saradnju sa Evropskom komisijom i njenim obrazovnim inicijativama

UNIVERZITETSKA MREŽA EVROPSKIH PRESTONICA KULTURE

UNIVERZITETSKA MREŽA EVROPSKIH PRESTONICA KULTURE

Univerzitetska mreža evropskih prestonica kulture (The University Network of the European Capitals of Culture - UNeECC) osnovana je u Pečuju, u Mađarskoj, u decembru 2006. godine. Osnovalo ju je 15 članova, kao jedinstvenu akademsku mrežu univerziteta koji se nalaze u gradovima koji su trenutno, ili koji su u prošlosti već bili, evropske prestonice kulture. Kao takva, ova mreža ne samo da teži podsticanju redovne akademske saradnje na polju obrazovanja i istraživačkog rada između svojih članova, već takođe ima za cilj razvoj i preoblikovanje regionalne pozicije univerziteta. UNeECC nastoji da dodatno podstakne saradnju između gradova i univerziteta i bazira svoj rad na uverenju da univerziteti, zajedno sa stanovnicima gradova u kojima se nalaze, mogu značajno doprineti uspehu evropskih prestonica kulture.

O OVOJ UNIVERZITETSKOJ MREŽI

Stvaranje univerzitetske mreže UNeECC poteklo je iz ideje da bi za univerzitete i visokoobrazovne ustanove sa sedištima u evropskim prestonicama kulture bilo izuzetno korisno da putem jedne ovakve poznate i prestižne evropske institucije zajednički rade na uspostavljanju novih oblika akademske institucionalne saradnje.

CILJEVI I AKTIVNOSTI

Opšti ciljevi mreže UNeECC su sledeći:

 • obezbediti priznanje uloge i doprinosa univerziteta uspehu gradova koji su dobili titulu „Evropska prestonica kulture“.
 • pružiti univerzitetima koji su članovi mreže mogućnost kontinuiranog i punog učešća u projektu “Evropske prestonice kulture”, uz dodatak titule „Univerziteti godine“.
 • podsticanje među-univerzitetske saradnje radi razvijanja i preoblikovanja regionalne pozicije univerziteta kako bi se osmislile nove aktivnosti za saradnju gradova i univerziteta.

Od svog nastanka 2006. godine pa do danas, naša mreža je ostvarila značajan rast i sada broji gotovo 50 univerziteta, članova mreže, iz ukupno 20 zemalja. Posebno želimo da istaknemo da smo ponosni na „evropski miks“ koji UNeECC mreža predstavlja. Naime, ​​univerziteti članice dolaze kako iz „starih“, tako i iz „novih“ država članica Evropske unije, među kojima su i visokoobrazovne institucije sa dugogodišnjom tradicijom, baš kao i nedavno osnovani univerziteti. Međutim, povezuje ih to što sve one istinski teže još otvorenijoj i izraženijoj evropskoj dimenziji akademskog i naučno-istraživačkog rada. Takođe, svi univerziteti koji su članovi naše mreže nastoje da udruženim snagama sa lokalnim vlastima rade na jačanju uticaja evropskih prestonica kulture, uz pružanje akademske podrške procesima pripreme i organizacije programa, iniciranju dodatnih događaja namenjenih određenoj publici, a zatim su tu i da naučnim radom isprate sva kulturna dešavanja.

Univerzitetska mreža UNeECC se ne ograničava samo na zalaganje za negovanje evropske kulture, već aktivno učestvuje u evropskom kulturnom životu kroz konferencije, predavanja, studentske aktivnosti, istraživački rad i aktivno interdisciplinarno umrežavanje. „Razmišljaj u evropskim okvirima, a deluj na lokalnom nivou“ je moto i dodatna vrednost koju ova mreža nudi, a koja proističe iz kulturne raznolikosti, razmena ideja, međunarodne saradnje i konstantnog traganja njenih članova za novim izazovima i prilikama.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd