Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu osnovan je 2000. godine i od svog nastajanja do danas prerastao je u visokoškolsku ustanovu koja danas predstavlja jednog od lidera u oblasti obrazovanja kompetentnog i profesionalnog kadra u oblasti pravnih nauka. Pored sedišta u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe ima akreditovane visokoškolske jedinice u Subotici, Šapcu, Nišu i Beogradu.

prof marko caric
Prof. dr Mirko Kulić
Dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Studijski programi koji se realizuju na Fakultetu su pripremljeni na temelju vizije boljeg, bržeg i efikasnijeg visokoškolskog obrazovanja, čiji je cilj sticanje kompetencija i sposobnosti koje će studentima omogućiti da se aktivnije i kreativnije uključe i doprinesu stvaranju pretpostavki za izgradnju društva znanja. Kompetentan nastavni kadar studentima pruža fundamentalna znanja iz oblasti pravnih nauka i uspešno priprema studente za polaganje pravosudnog ispita.

Studenti koji su završili studije na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu uspešno nalaze zaposlenje, jer su tokom studija osposobljeni da postanu odgovorni profesionalci, sposobni da se prilagode novim situacijama u praksi i da sa lakoćom analiziraju pravne probleme pred kojima se nađu, a u cilju rešavanja konkretnog pravnog slučaja na najbolji mogući način. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, kao jedna od vodećih proaktivno orijentisanih visokoškolskih institucija, uvažava činjenicu da savremeno tržište rada zahteva visoko osposobljene profesionalce, stoga uz pružanje kvalitetnog i sveobuhvatnog teorijskog znanja, obezbeđivanje praktičnog iskustva ne posmatra kao prestiž, već kao neophodan element procesa obrazovanja. Upravo iz tog razloga u okviru Fakulteta su oformljeni Centar za edukaciju i specijalističke kurseve i Centar za evropske integracije. Cilj osnivanja ovih centra jeste kontinuirana edukacija, stručno i naučno usavršavanje studenata, diplomiranih, ali i zaposlenih lica koja kroz dopunsku edukaciju, druge edukacione aktivnosti i specijalističke kurseve unapređuju znanja i veštine potrebne za sadašnju i buduću poslovnu orijentaciju. Brojni specijalistički kursevi koji se organizuju u okviru ovih centara okupljaju veliki broj gostujućih predavača koji svoje bogato iskustvo nastoje da prenesu kroz mnoštvo raznih primera iz prakse. Pored velikog broja specijalističkih kurseva Fakultet obezbeđuje studentima i praksu u Osnovnom i Višem sudu, kao i u privrednim organizacijama.

Dugogodišnje iskustvo i rezultati nastavnog kadra, kao i uspesi svršenih studenata predstavljaju garanciju da će Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i u budućnosti u potpunosti odgovoriti novim izazovima i nastaviti sa daljim razvojem u oblasti nauke, ali i u procesu prenošenja kako teorijskih tako i praktičnih znanja.

Studijski programi

Osnovne akademske studije

Studijski programTrajanjeESPBZvanje
Opšte pravo 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani pravnik
Pravo, bezbednost i kriminalistika 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani pravnik

Osnovne akademske studije - Visokoškolske jedinice van sedišta fakulteta bez svojstva pravnog lica u Šapcu, Subotici, Nišu i Beogradu

Studijski programTrajanjeESPBZvanje
Opšte pravo 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani pravnik

Osnovne akademske studije - Studije na daljinu (DLS)

Studijski programModulTrajanjeESPBZvanje
Opšte–pravni studijski program (DLS) Opšte pravo 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani pravnik

Master akademske studije

Studijski programTrajanjeESPBZvanje
Opšte pravo 1 školska godina (2 semestra) 60 Master pravnik
Unutrašnji poslovi 1 školska godina (2 semestra) 60 Master pravnik

Doktorske studije

Studijski programTrajanjeESPBZvanje
Krivično pravo 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka – pravne nauke
Privredno pravo 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka – pravne nauke
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd