Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu osnovan je 2000. godine i od svog nastajanja do danas prerastao je u visokoškolsku ustanovu koja danas predstavlja jednog od lidera u oblasti obrazovanja kompetentnog i profesionalnog kadra u oblasti pravnih nauka. Pored sedišta u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe ima akreditovane visokoškolske jedinice u Subotici, Šapcu, Nišu i Beogradu.

Prof. dr Milan Počuča
Prof. dr Milan Počuča
Dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Studijski programi koji se realizuju na Fakultetu su pripremljeni na temelju vizije boljeg, bržeg i efikasnijeg visokoškolskog obrazovanja, čiji je cilj sticanje kompetencija i sposobnosti koje će studentima omogućiti da se aktivnije i kreativnije uključe i doprinesu stvaranju pretpostavki za izgradnju društva znanja. Kompetentan nastavni kadar studentima pruža fundamentalna znanja iz oblasti pravnih nauka i uspešno priprema studente za polaganje pravosudnog ispita.

Studenti koji su završili studije na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu uspešno nalaze zaposlenje, jer su tokom studija osposobljeni da postanu odgovorni profesionalci, sposobni da se prilagode novim situacijama u praksi i da sa lakoćom analiziraju pravne probleme pred kojima se nađu, a u cilju rešavanja konkretnog pravnog slučaja na najbolji mogući način. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, kao jedna od vodećih proaktivno orijentisanih visokoškolskih institucija, uvažava činjenicu da savremeno tržište rada zahteva visoko osposobljene profesionalce, stoga uz pružanje kvalitetnog i sveobuhvatnog teorijskog znanja, obezbeđivanje praktičnog iskustva ne posmatra kao prestiž, već kao neophodan element procesa obrazovanja. Upravo iz tog razloga u okviru Fakulteta su oformljeni Centar za edukaciju i specijalističke kurseve i Centar za evropske integracije. Cilj osnivanja ovih centra jeste kontinuirana edukacija, stručno i naučno usavršavanje studenata, diplomiranih, ali i zaposlenih lica koja kroz dopunsku edukaciju, druge edukacione aktivnosti i specijalističke kurseve unapređuju znanja i veštine potrebne za sadašnju i buduću poslovnu orijentaciju. Brojni specijalistički kursevi koji se organizuju u okviru ovih centara okupljaju veliki broj gostujućih predavača koji svoje bogato iskustvo nastoje da prenesu kroz mnoštvo raznih primera iz prakse. Pored velikog broja specijalističkih kurseva Fakultet obezbeđuje studentima i praksu u Osnovnom i Višem sudu, kao i u privrednim organizacijama.

Dugogodišnje iskustvo i rezultati nastavnog kadra, kao i uspesi svršenih studenata predstavljaju garanciju da će Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i u budućnosti u potpunosti odgovoriti novim izazovima i nastaviti sa daljim razvojem u oblasti nauke, ali i u procesu prenošenja kako teorijskih tako i praktičnih znanja.

Studijski programi

Osnovne akademske studije

Studijski programTrajanjeESPBZvanje
Opšte pravo 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani pravnik
Pravo, bezbednost i kriminalistika 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani pravnik

Osnovne akademske studije - Visokoškolske jedinice van sedišta fakulteta bez svojstva pravnog lica u Šapcu, Subotici, Nišu i Beogradu

Studijski programTrajanjeESPBZvanje
Opšte pravo 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani pravnik

Osnovne akademske studije - Studije na daljinu (DLS)

Studijski programModulTrajanjeESPBZvanje
Opšte–pravni studijski program (DLS) Opšte pravo 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani pravnik

Master akademske studije

Studijski programTrajanjeESPBZvanje
Opšte pravo 1 školska godina (2 semestra) 60 Master pravnik
Unutrašnji poslovi 1 školska godina (2 semestra) 60 Master pravnik

Doktorske studije

Studijski programTrajanjeESPBZvanje
Krivično pravo 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka – pravne nauke
Privredno pravo 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka – pravne nauke
 • Rukovodstvo Fakulteta
  Rukovodstvo Fakulteta
  Predsednik Saveta Prof. dr Predrag Mirković
  Dekan Prof. dr Milan Počuča
  Prodekan za nastavu Prof. dr Sanja Škorić
  Prodekan za nauku Prof. dr Jelena Matijašević
  Prodekan za međunarodnu saradnju Prof. dr Marijana Mladenov
  Prodekan za kvalitet i razvoj Doc. dr Maja Petrović

  Posetite sajt

 • Adresa Fakulteta
  Adresa Fakulteta
  Adresa Geri Karolja br. 1, 21102 Novi Sad, Srbija
  Telefon +381 (0)21 400 499
  Email office@pravni-fakultet.info
  Internet adresa www.pravni-fakultet.edu.rs

  Posetite sajt

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd