Farmaceutski fakultet, Novi Sad

Farmaceutski fakultet, Novi Sad osnovan je 2012. godine kada su akreditovane integrisane akademske studije Farmacije i Farmacije – medicinske biohemije i specijalističke akademske studije Medicinske biohemije. Činom akreditacije ovih studijskih programa Fakultet je postao prvi (i jedini) akreditovani privatni fakultet iz oblasti farmacije u širem regionu.

farmaceutski-fajultet
Farmaceutski fakultet, Novi Sad

Svi studijski programi Fakulteta usklađeni su sa programima prestižnih evropskih univerziteta iz srodnih oblasti.

Apsolutni prioritet u nastavi je praksa. Kroz visoke standarde nastavnog porcesa, praktičnu nastavu, posete terenu i obaveznu stručnu praksu velikog fonda časova studenti se pripremaju za realne situacije u praksi sa kojima će se susretati po završetku studija.

Praktična nastava izvodi se u malim grupama u savremeno opremljenim laboratorijama Fakulteta, eksternim nastavnim bazama i partnerskim institucijama. Za studente koji su zaposleni ili ne stanuju u Novom Sadu postoji posebna organizacija studija.

Kroz nastavni proces studente vode nastavnici i saradnici Fakulteta sa bogatim naučnim i praktičnim iskustvom stečenim u prestižnim ustanovama širom sveta kao što su National Health Institute, Marryland, USA; School of Medicine, New York, USA; United Nations, New York, USA; University of Greenwich, UK i dr.

Farmaceutski fakultet, Novi Sad nalazi se u centru Novog Sada, na Trgu mladenaca 5. Dobro došli!

 

Studijski programi

Osnovne strukovne studije

Studijski program Trajanje ESPB Zvanje
Fizioterapija 3 školske godine (6 semestera) 180 Strukovni fizioterapeut
Zdravstvena nega 3 školske godine (6 semestera) 180 Strukovna medicinska sestra

Integrisane akademske studije

Studijski program Trajanje ESPB Zvanje
Farmacija 5 školskih godina (10 semestera) 300 Magistar farmacije
Farmacija – medicinska biohemija 5 školskih godina (10 semestera) 300 Magistar farmacije – medicinski biohemičar

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE - VISOKOŠKOLSKA JEDINICA VAN SEDIŠTA FAKULTETA BEZ SVOJSTVA PRAVNOG LICA U NIŠU

Studijski program Trajanje ESPB Zvanje
Farmacija 5 školskih godina (10 semestera) 300 Magistar farmacije

Specijalističke akademske studije

Studijski program Trajanje ESPB Zvanje
Kozmetologija 1 školska godina (2 semestera) 60 Specijalista farmacije

Doktorske akademske studije

Studijski program Trajanje ESPB Zvanje
Farmacija 3 školske godine (6 semestera) 180 Doktor farmaceutskih nauka
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd