Mobilnost predstavlja privremeni boravak na visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu i to: studenata radi učenja, nastavnog i nenastavnog osoblja radi držanja nastave, odnosno stručnog usavršavanja. Mobilnost se sprovodi na svim nivoima studija (osnovnim akademskim, master i doktorskim).

   OPŠIRNIJE

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu podržava i promoviše mobilnost studenata kao integralnog dela procesa internacionalizacije visokog obrazovanja, u skladu sa pozitivnopravnim propisima i opšteprihvaćenim evropskim standardima.

Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti definišu se osnovni pojmovi i principi, uređuju se osnov i oblici ostvarivanja međunarodne mobilnosti studenata i zaposlenih na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu i fakultetima u njegovom sastavu.

   OPŠIRNIJE

Dolazna mobilnost studenata

Mobilnost se sprovodi na svim nivoima studija (osnovnim akademskim, master i doktorskim), sa ciljem da studentu omogući da deo studijskog programa ostvari na visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu i da mu se isti prizna kao da je ostvaren na matičnoj ustanovi.

Dolazna mobilnost podrazumeva da student visokoškolske ustanove iz inostranstva kao matične ustanove ostvaruje deo studijskog programa na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu kao ustanovi primaocu, nakon čega se vraća u matičnu ustanovu u inostranstvu na kojoj dovršava upisani studijski program.

   OPŠIRNIJE

  • 1
  • 2
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd