KONKURS ERASMUS: MOBILNOST ZA NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE

Na osnovu: potpisanog Inter-institucionalnog sporazuma u sklopu projekta u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince broj 2018-1-HRO1-KA107-047219.

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU, FAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT

Dana 30. JANUARA 2020. godine objavljuje

INTERNI KONKURS

za izbor 2 člana nenastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja (STT) i 2 člana nastavnog osoblja u svrhu podučavanja (STA) za odlazak na mobilnost  na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru u Hrvatskoj.

Mobilnost osposobljavanje obuhvata:

 1. u svrhu STT – usavršavanja unutar Non-teaching week-a koji bi se održao 23.-27.3.2020. godine na temu “Priznavanje ECTS bodova i ishoda s mobilnosti – srodnosti i izazovi” detaljniji program ćemo naknadno dostaviti.
 2. U svrhu STA – podučavanja – održavanja predavanja u ovom letnjem semestru 2019/2020, budući da se projekat završava 31.7.2020.

Konkurs je otvoren od 30.01.2020. do 20.02.2020. godine.

Aktivnost Erasmus+ mobilnosti mora se ostvariti u programskoj ili partnerskoj zemlji različitoj od zemlje u kojoj član osoblja inače boravi. Nije potrebno imati državljanstvo zemlje u kojoj se nalazi matična institucija visokog obrazovanja odnosno kandidati mogu imati status izbeglice, osobe bez državljanstva ili osobe s prijavljenim boravištem u zemlji iz koje dolaze. U sklopu ovog Konkursa sprovođenje aktivnosti će se sprovesti u Republici Hrvatskoj.

Postupak prijave

Poslati skenirano u elektronskom obliku (PDF) na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.:

Za nenastavno osoblje: prijavni obrazac, Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja i obrazac diseminacije kao i verification letter i work plan.

Za nastavno osoblje: prijavni obrazac, Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavaja, obrazac diseminacije kao i verification letter i teaching plan.

pod naslovom: Prijava za Erasmus+ KA107-STA. - ime i prezime kandidata.

Zatim je svu dokumentaciju navedenu pod H u Konkursu potrebno poslati preporučenom poštom s povratnicom na adresu:

Ustanova : Univerzitet Privredna Akademija u Novom Sadu

Adresa: Cvećarska br.2 ,21000 Novi Sad svakim radnim danom od 9h -15h

Kontakt osoba: Svetlana Marković , sekretar Univerziteta

Za Konkurs Erasmus+ programa – Erasmus Komisija

„NE otvarati“ – Konkurs KA1 -107- 2017.g. – STA

Ili lično predati u Rektorat , Cvećarska br.2 ,21000 Novi Sad svakim radnim danom od 9h -15h (osim zadnjeg dana prijave, najkasnije do 12.00 sati u podne).

Na prednju stranu koverte napisati ime, prezime i adresu kandidata koji šalje prijavu.

Prijave na konkurs se primaju zaključno sa 20. Februarom do 12.00 sati (podne). Neispravno popunjeni prijavni obrasci ili prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ukoliko se šalju poštom, prijave moraju biti poslate isključivo preporučenom poštom s povratnicom do krajnjeg roka za prijavu. Datum poštanskog pečata koji se nalazi na koverti prijave ne sme biti kasniji od krajnjeg datuma određenog za prijavu.

Prijave koje Univerzitet primi samo elektronskim putem ili prijave poslate poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatraće se nevažećim.

Objava rezultata Konkursa

Privremeni rezultati Konkursa s rang listom prihvaćenog osoblja biće objavljeni na Internet stranicama Univerziteta, najkasnije 8 dana nakon završetka roka za prijavu na Konkurs.

Konačni rezultati sa rang listom biće objavljeni nakon isteka roka za rešavanje prigovora (8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora).

Svi kandidati biće obavešteni o rezultatima Konkursa elektronskom poštom kao i primiće uputstva za dalje procedure.

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podneti prigovor u roku od 8 dana od objave privremenih rezultata Konkursa. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. Lično potpisan Prigovor se predaje isključivo u Rektoratu, Cvećarska br. 2 svakim radnim danom od 9h-15h. Prigovor rešava Komisija za rešavanje prigovora vezanih za rezultate prijava na konkurs koje imenuje Rektor. Rok za rešavanje prigovora je najkasnije 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Finansijska podrška

Budžet konkursa

Iznos odobrene bespovratne finansijske podrške koji je dostupan osoblju za odlazak na podučavanje I osposobljavanje u sklopu ovog Konkursa iznosi ukupno 700,00 eura, predviđen je za 1 kandidata po 5 dana boravka i najviše 2 dana provedena na putu.

Erasmus+ dnevnica iznosi 100,00 eura po danu, a iznos za putne troškove iznosi 180,00 eura po kandidatu. (Troškovi i dnevnice su izračunate u skladu sa Smernicama Agencije za mobilnost i programe EU iz Hrvatske kao nadležnog tela za sprovođenje ovog projekta i prema EC Distance Calculatorhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4 ).

Finansijska podrška isplaćuje se osoblju u kunskoj protivrednosti (prema kursu koji određuje Agencija za mobilnosti i programe EU) od strane ustanove domaćina na ovom projektu. Isplata finansijske podrške vršiće se prema modelu iz ugovora o dodeli finansijske podrške za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja i osposobljavanja između programskih i partnerskih zemalja nakon što korisnik podrške potpiše ugovor o dodeli bespovratne podrške i dostavi potvrde o OIB-u i broju žiro računa otvorenog u Republici Hrvatskoj.

Kandidati/kandidatkinje ne mogu dobiti finansijsku podršku iz sredstava za projekat u sklopu Erasmus+ programa ukoliko će njihov boravak u inostanstvu biti dodatno finansiran iz sredstava koja potiču iz Evropske unije. Osoblje je dužno o tome obavestiti sekretara Univerziteta na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pod dvostrukim finansiranjem ne smatraju se sredstva koja Visokoobrazovna ustanova, odnosno tela lokalne zajednice i sl. odluče izdvojiti kako bi povećale mesečni iznos finansijske podrške za kandidate/kandidatkinje.

Dodatna finansijska podrška za određene kategorije

Erasmus+ posvećuje posebnu pažnju usmeravanju, prihvatanju, fizičkoj pristupačnosti, pedagoškoj i tehničkoj podršci te posebno finansiranju dodatnih troškova osoblja čije su fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti takve da njihovo učestvovanje u programu ne bi bilo moguće bez dodatne finansijske podrške (dalje u tekstu „osoblje s posebnim potrebama‟). Svrha je toga da u celosti iskoristite sve prednosti koje pruža iskustvo Erasmus+ mobilnosti.

Osobe s posebnim potrebama/invaliditetom imaju pravo dobiti uvećani iznos mesečne finansijske podrške zbog mogućih povećanih troškova mobilnosti. Univerzitet Privredna Akademija U Novom sadu će kandidate koji budu izabrani na Konkursu, a koji su u sklopu konkursne dokumentacije dostavili ispunjen prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama/invaliditetom i priloge, naknadno obavestiti o postupku potraživanja dodatnih sredstava od Agencije za mobilnost i programe EU kao i o dodatnoj dokumentaciji koju je potrebno dostaviti u svrhu odobrenja dodatnih sredstava. U pripremnoj fazi vaše Erasmus+ mobilnosti trebate navesti vaše potrebe i predvideti dodatne troškove povezane s vašim specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima. Nacionalna Agencija će po prijemu prijave i propratne dokumentacije odlučiti o dodeli finansijske podrške za osobe s posebnim potrebama u skladu sa raspoloživim budžetom.

Napominjemo kako su podaci poverljivi te da mogu biti obrađivani samo vezano uz Vašu prijavu i učestvovanje u Erasmus+ programu u skladu s zakonskim pravom Republike Srbije.

Prijavna dokumentacija:

 1. prijavni obrazac
 2. potpisan i overen Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja ( kandidat i ustanova domaćin)
 3. odobrenje mobilnosti nastavnog osoblja pri prijavi potpisan od strane kandidata i ECTS koordinatora
 4. obrazac Diseminacije iskustva mobilnosti
 5. dokaz o zaposlenju na ustanovi iz kojeg je vidljivo da kandidat/kandidatkinja ima sklopljen Ugovor o radu/Ugovor o delu te da mu ugovor taje, odnosno da će važiti za celokupno vreme trajanja boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (potvrda poslodavca o trajanju ugovora o radu/ugovora o delu)
 6. potpisana i overena saglasnost o odsustvu kandidata / kandidatkinje s radnog mesta
 7. Verification letter
 8. Teaching plan za nastavno osoblje
 9. Work plan za nenastavno osoblje
 10. kopija važeće putne isprave.

Kontakt osoba za dodatna pitanja

Svetlana Marković, sekretar Univerzita Privredna Akademija

+381 21 531 020, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OBRASCI

WORK PLAN – STT

TEACHING PLAN - STA

VERIFICATION LETTER

PRIJAVNI OBRAZAC STA (NASTAVNO OSOBLJE)

PRIJAVNI OBRAZAC STT (NENASTAVNO OSOBLJE)

OBRAZAC DISEMINACIJA ISKUSTVA

OBRAZAC ODOBRENJA MOBILNOSTI OSOBLJA KA107

OBRAZAC ODUSTANAK OD MOBILNOSTI

OBRAZAC – PRIJAVNI OBRAZAC ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

OBRAZAC PRIGOVOR

SMERNICE ZA IZBOR NASTAVNOG/NENASTAVNOG OSOBLJA U OKVIRU ERASMUS+ KONKURSA

REZULTATI KONKURSA

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd