Prof. dr Marijana Carić dobitnik priznanja za životno delo ,,Kapetan Miša Anastasijević“

Najuspešnijim pojedincima, preduzetnicima i institucijama koji su doprineli afirmaciji privrednog i društvenog stvaralaštva su 18.12.2019. godine u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu dodeljena priznanja pod nazivom ,,Kapetan Miša Anastasijević“.

Nagrada ,,Kapetan Miša Anastasijević“ je deo projekta ,,Put ka vrhu“, koji je nastao 2000. godine u realizaciji agencije Media Invent u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu, Univerzitetom u Beogradu i Privrednom komorom Srbije, a dodeljuje se za izuzetan doprinos u oblasti nauke, obrazovanja, kulture i preduzetništva.

Profesor emeritus i predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prof. dr Marijana Carić dobitnica je priznanja za životno delo koje je dodelio predsednik žirija prof. dr Radovan Pejanović, bivši rektor Univerziteta u Novom Sadu.

Izabrano je 19 uglednih i uspešnih članova našeg društva na nivou Vojvodine kojima je dodeljeno ustanovljeno priznanje, koje čine plaketa i zlatnik sa likom velikog srpskog trgovca i dobrotvora iz IX veka, dunavskog kapetana Miše Anastasijevića, koji je umetničko delo akademskog vajara iz Beograda, Ljubiše Mančića.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd