ZAKLJUČEN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU UNIVERZITETA PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU I UNIVERZITETA U SEGEDINU

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Univerzitet u Segedinu potpisali su Sporazum o saradnji 13. februara 2020. godine u svečanoj sali Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe – Visokoškolske jedinice u Subotici. Dekanicu Pravnog fakulteta u Segedinu, prof.dr Görög Márta, primili su rektor Univerziteta Privredna akademije u Novom Sadu prof.dr Marko Carić i predstavnici Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu dekan prof. dr Mirko Kulić, prodekan za međunarodnu saradnju doc.dr Marijana Mladenov, prof.dr Vladimir Medović, doc.dr Balint Pastor i msr. Srđan Cvijanović. Sporazumom o saradnji je formalizovan okvir međunarodne saradnje, naročito u domenu mobilnosti studenata, akademskog i administrativnog osoblja, zajedničkih istraživačkih aktivnosti, razmene publikacija i akademskih materijala i u okviru drugih oblasti od zajedničkog interesa za obe strane.

Dekanica Pravnog fakulteta u Segedinu, prof.dr Görög Márta, je ovom prilikom istakla da veruje u izgradnju zajedništva putem znanja i da je sporazum o saradnji potpisan kako bi se obezbedila razmena studenata i profesora, koji će zajednički učestvovati na projektima i istraživačkim radovima. Rektor Univerzieta Privredna akademija u Novom Sadu je kao jedan od osnovnih ciljeva zaključivanja navedenog sporazuma istakao mogućnost da se studentima mađarske nacionalnosti obezbedi da slušaju nastavu na maternjem jeziku. Tokom susreta dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu je pozvao predstavnike Univerziteta u Segedinu da uzmu učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji “Pravnički dani-prof.dr Slavko Carić” koja će se održati u 25. septembra ove godine.

Nakon zaključivanja sporazuma Dekanica Pravnog fakulteta u Segedinu, prof.dr Görög Márta, održala je predavanje za studente Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe o pravcima razvoja građanskog prava u Mađarskoj.

ugovor segedin 01
ugovor segedin 02
ugovor segedin 03
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd