2. KONKURS

REZULTATI KONKURSA:

Konačni rezultati

Prema proceduri konkursa - naknadno

Konačna lista kandidata sa dodeljenim podrskama biće objavljena nakon isteka roka za postupak podnošenja prigovora prema objavljenom Konkursu.

Privremeni rezultati

Prema proceduri konkursa - naknadno

Protiv privremenih rezultata konkursa za odabir kandidata može se podneti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana objave rezultata.
Prigovor se podnosi u pisanom obliku prema postupku navedenom u Konkursu. Licno potpisan Prigovor predaje se u Sekretarijatu u ulici Cvecarskoj 2, svakim radnim danom u u redovno radno vreme. Prigovor rešava Erasmus Komisija za rešavanje prigovora. Rok za rešavanje prigovora je najkasnije 8 dana od dana prijema prigovora.

O rezultatima konkursa i daljim uputstvima kandidati će biti obavešteni elektronskim putem.

   OPŠIRNIJE

U sklopu Erasmus+ 2017-1-HR01-KA107-035067 projekta mobilnosti studenata i osoblja visokoobrazovnih ustanova, koji se odvija između programskih i partnerskih zemalja, na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru tokom radne nedelje, od 3. do 9. aprila 2018. godine boravio je prof. dr Dragan S. Ilić, predavač i koordinator Centra za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

   OPŠIRNIJE

1. KONKURS

REZULTATI KONKURSA:

Konačni rezultati

Prema proceduri konkursa - naknadno

Konačna lista kandidata sa dodeljenim podrskama biće objavljena nakon isteka roka za postupak podnošenja prigovora prema objavljenom Konkursu.

Privremeni rezultati

Prema proceduri konkursa - naknadno

Protiv privremenih rezultata konkursa za odabir kandidata može se podneti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana objave rezultata.
Prigovor se podnosi u pisanom obliku prema postupku navedenom u Konkursu. Licno potpisan Prigovor predaje se u Sekretarijatu u ulici Cvecarskoj 2, svakim radnim danom u u redovno radno vreme. Prigovor rešava Erasmus Komisija za rešavanje prigovora. Rok za rešavanje prigovora je najkasnije 8 dana od dana prijema prigovora.

O rezultatima konkursa i daljim uputstvima kandidati će biti obavešteni elektronskim putem.

   OPŠIRNIJE

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd