MISIJA

Kroz interakciju naučno-istraživačkog rada i obrazovne usluge, rukovodeći se potrebama okruženja i korisnika, mi pružamo širok, fleksibilan spektar visokokvalitetnih programa koji se odnose na osnovne, diplomske akademske i doktorske studije stvarajući dinamičnu obrazovnu zajednicu koja je usredsređena na stalno poboljšanje kvaliteta.

VIZIJA

Želimo da se nađemo među vrhunskim univerzitetima kao priznata i jaka obrazovna zajednica koja je lider u istraživanju i u obrazovanju i doprinosi ličnom razvoju svih učesnika u procesu i društva u celini.

Pojedinačno izuzetni - zajedno nepobedivi! Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu svoju Viziju, Misiju i ciljeve, ostvaruje kroz primenu različitih mehanizama uključujući i ključne vrednosti.

VREDNOSTI

 • Orijentisanost na korisnika
 • Učenje i profesionalni razvoj
 • Kvalitet i izvrsnost
 • Integritet
 • Liderstvo i timski rad
 • Efektivna komunikacija
 • Etičko ponašanje
 • Proaktivno reagovanje na promene

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije je 14.juna 2021.godine, broj Uverenja: 612-00-00354/4/2020-03, akreditovala visokoškolsku ustanovu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.

Akreditacijom se utvrđuje da visokoškolska ustanova i studijski programi ispunjavaju standarde koje je utvrdio Nacionalni savet i da visokoškolska ustanova ima pravo na izdavanje javnih isprava u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

U postupku akreditacije visokoškolske ustanove utvrđuje se da li ustanova ispunjava i odgovarajuće uslove koji su, po Zakonu o visokom obrazovanju, predviđeni za date ustanove koje obavljaju visokoškolsku delatnost.

U sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu nalazi se osam akreditovana fakulteta: Pravni fakultet u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Stomatološki fakultet u Pančevu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu, Farmaceutski fakultet Novi Sad, Fakultet savremenih umetnosti u Beogradu, Fakultet za evropske pravno-politicke studije, Novi Sad i Fakultet drustvenih nauka, Beograd, koji ostvaruju delatnost visokog obrazovanja na sva tri nivoa studija, u okviru polja: društveno-humanističke, tehničko-tehnološke, prirodno-matematičke, medicinske nauke i umetnost.

Visokoškolska ustanova može početi sa radom i obavljati delatnost po dobijanju dozvole za rad. Dozvolu za rad izdaje Ministarstvo, na zahtev visokoškolske ustanove, a na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, dozvolu izdaju njeni organi nadležni za poverene poslove.

Dozvola za rad

Univerzitet poseduje Dozvolu za rad izdatu od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost:

PREUZMITE FAJL Dozvola za rad Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 23.08.2021. godine
PREUZMITE FAJL Odluka o akreditaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 14.06.2021. godine

Uverenje o akreditaciji

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je 14.juna 2021.godine donela Uverenje, broj: 612-00-00354/4/2020-03, o ponovnoj akreditaciji Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Uverenje o ponovnoj akreditaciji Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu možete preuzeti ovde:

PREUZMITE FAJL Uverenje o akreditaciji Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 14.06.2021. godine

Izveštaj o spoljašnjoj proveri

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, na sednici odrzanoj 23.05.2014.godine usvojila je Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, u kome je konstatovano da Univerzitet ima pozitivnu ocenu u spoljašnjoj proveri kvaliteta, te da je u prethodnom petogodišnjem periodu napravio veliki napredak. Kompletan Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu možete preuzeti ovde:

PREUZMITE FAJL Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 23.05.2014. godine

Komisija za Kvalitet Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu:

 • prof. dr Marko Carić, rektor Univerziteta - predsednik Кomisije;
 • prof. dr Marijana Carić, predsednik Saveta Univerziteta - član;
 • prof. dr Dragan Soleša, zamenik rektora - član;
 • prof. dr Milan Počuča, prorektor za nauku – član;
 • prof. dr Desanka Cenić Milošević, prorektor za nastavu - član;
 • prof. dr Željko Bjelajac, prorektor za ljudske resurse – član;
 • Edita Кajević, student prorektor - član;
 • Adam Malešević, menadžer Univerziteta - član;
 • Stefan Ditrih, menadžer kvaliteta – član;
 • Svetlana Marković, generalni sekretar Univerziteta – član;
 • prof. dr Miodrag Brzaković – član;
 • prof. dr Nataša Jovanović Lješković – član;
 • prof. dr Dragan Ćalović – član.

Preuzimanje fajlova u vezi obezbeđenja kvaliteta:

PREUZMITE FAJL Sertifikat ISO 9001:2015 Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 08.12.2020. godine
PREUZMITE FAJL Strategija obezbeđenja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu za period 2020/2023. godine
PREUZMITE FAJL Akcioni plan Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu za period 2020/2023. godine
PREUZMITE FAJL Osnovni zadaci i ciljevi Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 25.02.2014. godine
PREUZMITE FAJL Izjava o politici kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 19.11.2013. godine
PREUZMITE FAJL Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 19.11.2013. godine
PREGLED FAJLA Izveštaj o samovrednovanju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu za period 2016/2019. godine
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu