Institut za strateški razvoj, preduzetništvo i poslovne procese

Institut za strateški razvoj, preduzetništvo i poslovne procese svoje aktivnosti ostvaruje kroz naučno-istraživačke i razvojne projekte, organizaciju okrugih stolova, izdavačku delatnost, programe funkcionalnog obrazovanja, kao i pružanjem stručne pomoći preduzećima (menadžment konsalting) u rešavanju konkretnih problema iz prakse.

Institut je deo odnosno organizaciona jedinica Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije. Četiri osnovne oblasti rada Instituta su: naučno-istraživački rad, funkcionalno obrazovanje, menadžment konsalting i projekti.


PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd