Institut za stomatologiju

Klinički rad studenata, specijalizanata i doktoranata se obavlja na Institut za stomatologiju. Institut za stomatologiju čini šest KLINIKA:

 • Klinika za bolesti zuba;
 • Klinika za bolesti usta;
 • Klinika za protetiku;
 • Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju;
 • Klinika za oralnu hirurgiju i implantologiju;
 • Klinika za ortodonciju;
 • sve klinike su kompletno opremljene najsavremenijom opremom svetski priznatih proizvođača;
 • u radu sa pacijentima se koriste najsavremeniji stomatološki materijali;
 • rad na klinikama se odvija kroz sve potrebne faze saniranja pacijenata, od dijagnostike pa do ugradnje implantata i kompletnog protetskog zbrinjavanja uključujući metalnu i bezmetalnu keramiku;
 • na Institutu za stomatologiju se svake godine primi i sanira oko 1600 pacijenata kroz sve vidove stomatološke zdravstvene zaštite;
 • uvedena je klinička primena lasera u stomatologiji u svakodnevni rad;
 • sastavni deo za dijagnostiku u kliničkom radu se koristi ortopan sa telerengenom i digitalni rengen;
 • svi protetski radovi se rade u fakultetskoj laboratoriji za protetiku.
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd