ODRŽANA GENERALNA SKUPŠTINA MEĐUNARODNE MREŽE UNIVERZITETA „KOMPOSTELA“

Generalna skupština Međunarodne mreže univerziteta „Kompostela“ je održana 3. i 4. juna 2024. godine na Univerzitetu primenjenih nauka u Limi. Skupštini su pristustovali delegati 70 članova Kompostele, među kojima je i Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, koga su predstavljali rukovodilac kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta i prodekanica za međunarodnu saradnju na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, prof. dr Marijana Mladenov i Erazmus koordinator Univerziteta, mast. krim. Tamara Staparski.

Na generalnoj skupštini se odlučivalo o izveštaju o radu, kao i završnom bilansu za 2023. godinu i razmatrali su se planovi za tekuću godinu. Pored navedenog, na dnevnom redu bilo je stanje na tekućim projektima, kao i predlozi za nove projekte. Tokom drugog dana skupštine održan je forum na temu „Primena veštačke inteligencije u visokom obrazovanju“. Tom prilikom ukazano je na različita iskustva i modele upotrebe veštačke inteligencije u procesu izvođenja kako nastavnih, tako i istraživačkih procesa na univerzitetima.

* Slike sa logoom Compostela preuzete od Međunarodne mreže Univerziteta „Kompostela“.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd