I međunarodni naučni skup „Od pogroma do zločina nad zločinima“

Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu 26. i 27. juna 2024. godine održan je I međunarodni naučni skup pod nazivom „Od pogroma do zločina na zločinima“. Organizator ovog skupa je Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu uz podršku Ministarstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacije Republike Srbije.

I međunarodni naučni skup pod nazivom „Od pogroma do zločina na zločinima“ je prvi međunarodni skup u organizaciji Univerziteta Privredna akademija sa ciljem da se podigne svet o važnosti razvoja i održavanja kulture sećanja. Skup je okupio je preko 20 autora, među kojima je skoro polovina autora iz inostranstva i to iz Rumunije, Italije, Severne Makedonije, Belorusije, Mađarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Prisutnima se obratila prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija, koja je predstavila Univerzitet i njegov razvoj od osnivanja do danas.

I međunarodni naučni skup pod nazivom „Od pogroma do zločina na zločinima“ zvanično je otvorio prof. dr Dragan Soleša, rektor Univerziteta Privredna akademija koji je pozdravio. Prof. dr Dragan Soleša u svom obraćanju je istakao značaj organizacije ovakvog naučnog skupa u cilju očuvanja kulture sećanja i najavio realizaciju projekta koji će biti namenjen podizanju svesti o kulturi sećanja.

Prof. dr Zoran Pavlović, prorektor za međunarodnu saradnju na Univerzitetu Privredna akademija i predsednik organizacionog odbora I međunarodnog naučnog skupa istakao je da: „organizovanje međunarodnog naučnog tematskog skupa pod nazivom „Od pogroma do zločina nad zločinima“ predstavlja početak jedne od najbitnijih aktivnosti u funkcionisanju Univerziteta Privredna akademija, a to je rad na razvijanju kulture sećanja. To znači da moramo da kod mladih ljudi, kao i kod onih koji više nisu mladi, da radimo na razumevanju događaja iz prošlosti kako ih nikada ne bi zaboravili, kako bismo razvili dovoljan nivo svesti da bi mogli da takve stvari koje su sam koje su nam se dešavale u prethodnim vremenima nikada ne ponove, jer ako se ne budemo odnosili sa punim poštovanjem prema žrtvama koje imamo u prethodnim vremenima onda sasvim sigurno nećemo moći dovoljno da cenimo ni ovo što sada trenutno imamo. Ako budemo razvijali kulturu sećanja sasvim sigurno je da ćemo imati društvo koje će moći da živi u duhu tolerancije, nediskriminacije i poštovanja drugih. Samo izgradnja svesti o značaju negovanja kulture sećanja i njena implementacija kod svih članova društva može da doprinese boljoj zajedničkoj budućnosti.“

Nakon svečanog otvaranja konferencije prof. dr Milan Počuča, dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe održao je uvodno predavanje zasnovano na ličnim sećanjima, a na temu „Divoselo – selo koga više nema“ nakon čega je otpočelo predstavljanje radova u prvoj tematskoj sekciji pod nazivom Kazneni aspekti pogroma“. U okviru druge tematske celine predstavljeni su radovi u okviru teme „Istorijska, kulturološka i etička pitanja pogroma“.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd