Promocija novih doktora nauka na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu

Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, 22. maja 2024. godine održana je promocija novih doktora nauka koji su doktorirali u protekloj akademskoj godini na Univerzitetu.

U amfiteatru “Prof. dr Slavko Carić” na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 21 kandidat koji je odbranio doktorsku disertaciju na Univerzitetu, tokom proteklih godinu dana, svečano je promovisan u doktora nauka. Ove godine, kandidati dolaze sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Fakulteta za ekonomiju i inženjerski mandžment u Novom Sadu, Stomatološkog fakulteta u Pančevu, Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu i Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu.

Sve prisutne pozdravio je prof. dr Dragan Soleša, rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, a svojim prisustvom svečanost je uveličao i prof. dr Milan Počuča, prorektor za nauku Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe. Svakog kandidata, kao i naučne doprinose disertacija, predstavili su njihovi mentori. Nakon predstavljanja rektor Univerziteta, prof. dr Dragan Soleša, svečano je uručio diplome i promovisao kandidate u doktore nauka.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu