Učešće predstavnika Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu na svetskoj izložbi „Ekspo 2020 Dubai“

Rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Marko Carić, i rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta i prodekan za međunarodnu saradnju na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, doc. dr Marijana Mladenov, učestvovali su na 4. tematskoj nedelјi „Znanje i učenje“ u okviru svetske izložbe „Ekspo 2020 Dubai“. Tom prilikom predstavnici Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu  upoznali su svetsku javnost sa obrazovnim i naučnoistraživačkim procesom koji se odvija na Univerzitetu i ostvarili kontakte sa potencijalnim partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i predstavnicima ostalih zemalјa učesnica Svetske izložbe.

U cilјu uspostavlјanja bilateralne saradnje, kao i zajedničkog učešća na međunarodnim projektima, prof. dr Marko Carić i doc. dr Marijana Mladenov održali su sastanke sa predstavnicima sledećih institucija: Univerzitet Malte, Akademija Domen (Malta), Akademija Advenjo (Malta), ASOMI Koledž (Malta), Univerzitet EIA (Kolumbija), Univerzitet San Tomas u Bogoti (Kolumbija), Tehnološki Univerzitet Mara (Malezija), Univerzitet u Malaji (Malezija), Univerzitet Santijago de Kompostela (Španija), Univerzitet u Vigu (Španija), Poslovna akademija Rijeka (Hrvatska), Američki univerzitet u Dubaiju, Kurtin univerzitet u Dubaiju. Tokom održanih sastanaka predstavlјeni su novi instrumenti u kontekstu povećanja dostupnosti obrazovanja, razmenjena iskustva o izazovima koje je pred sektor visokog obrazovanja nametnula pandemija i predstavlјene su inovacije u oblasti naučnoistraživačkog rada, pri čemu su posebno sagledane mogućnosti u okviru programa Erazmus +.

Kao jednu od najvećih prednosti prisutnosti predstavnika Univerziteta na događaju „Ekspo 2020 Dubai“, prof. dr Marko Carić i doc. dr Marijana Mladenov istakli su uspostavlјanje direktnog kontakta sa velikim brojem institucija u sferi visokog obrazovanja iz celog sveta.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd