UČEŠĆE UNIVERZITETA PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU U PROGRAMU MOBILNOSTI STUDENATA STELLA JUNIOR

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je kao članica međunarodne mreže univerziteta Compostela učestvovao u programu mobilnosti studenata Stella Junior. Tom prilikom na Univerzitetu je dvonedeljnu praksu u Kancelariji za međunarodnu saradnju obavila studentkinja Júlia Raluy Revés sa Univerziteta iz Ljeide pod mentorstvom rukovodica Kancelarije doc. dr Marijane Mladenov. U okviru programa mobilnosti Júlia Raluy Revés je učestvovala u administrativnom radu Kancelarije za međunarodnu saradnju, prvenstveno u segmentu pripreme dokumentacije Univerziteta za učešće u programu Erasmus + KA 103. Studentski parlament Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu je učesnici mobilnosti organizovao posete brojnim tradicionalnim kulturnim manifestacijama u Novom Sadu. Realizovanu mobilnost su studentkinja Júlia Raluy Revés i doc. dr Marijana Mladenov ocenili kao izuzetno pozitvno iskustvo i istakli želju da i naredne godine učestvuju u programu Stella Junior.

STELLA JUNIOR 1
STELLA JUNIOR 3
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd