STUDIJSKA POSETA U OKVIRU DUGEOR PROJEKTA

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sistemu visokog obrazovanja Gruzije – DUGEOR“ u periodu od 15. do 17. maja 2023. godine realizovana je studijska poseta u organizaciji Univerziteta primenjenih nauka FH Joanneum Grac. Studijska poseta Gracu je prva studijska poseta planirana u okviru drugog radnog paketa projekta i imala je za cilj da učesnicima projekta približi način funkcionisanja i implementaciju dualnog obrazovanja u Austriji. Tom prilikom učesnicima je predstavljen način realizacije samog programa dualnog visokog obrazovanja od strane nastavnog kadra i studenata Univerziteta primenjenih nauka FH Joanneum, kao i proces rada u kompanijama koje su uključene u navedni sistem obrazovanja.

Ispred projektnog tima Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, studijskoj poseti je prisustvovala prodekanka za međunarodnu saradnju na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Marijana Mladenov.

DUGEOR je projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) kategorije 3 čiji je cilj podržavanje napora Gruzije kao treće zemlje koja ne učestvuju punopravno u Erazmus programu, da kroz implementaciju dualnog obrazovanja u okviru sistema visokog obrazovanja odgovori društvenoekonomskim potrebama i obezbedi strukturno poboljšanje i inovacije u sektoru visokog obrazovanja.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd