Promocija doktora nauka

Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, 17.5.2023. godine održana je promocija novih doktora nauka koji su doktorirali na jednom od fakulteta u sastavu Univerziteta.

U amfitetatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu svi koji su odbranili doktorsku disertaciju na Univerzitetu, tokom proteklih godinu dana, svečano su promovisani u doktore nauka.

Sve prisutne pozdravili su prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta univerziteta, rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Dragan Soleša i prof. dr Milan Počuča, prorektor za nauku Univerziteta Privredna akademija i dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Svakog kandidata, kao i naučne doprinose disertacija, predstavili su njihovi mentori. Nakon predstavljanja rektor Univerziteta, prof. dr Dragan Soleša, svečano je uručio diplome i promovisao kandidate u doktore nauka.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd