ODRŽAN PRVI SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA DUGEOR

Prodekanka za međunarodnu saradnju na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Marijana Mladenov je prisustvovala prvom sastanku u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sistemu visokog obrazovanja Gruzije – DUGEOR“ koji je održan na Gruzijskom institutu za javne poslove u Tbilisiju 21. i 22. februara 2023. godine. Reč je o projektu izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) kategorije 3 čiji je cilj podržavanje napora Gruzije kao treće zemlja koja ne učestvuju punopravno u Erazmus programu, da kroz implementaciju dualnog obrazovanja u okviru sistema visokog obrazovanja odgovori društvenoekonomskim potrebama i obezbedi strukturno poboljšanje i inovacije u sektoru visokog obrazovanja. DUGEOR projekat će biti realizovan u periodu 2023-2027 godine, a konzorcijum čini 16 institucija: Univerzitet u Novom Sadu (koordinator projekta), Univerzitet primenjenih nauka FH Joanneum (FH Joanneum Gesellschaft MBH), Univerzitet kooperativnih studija Baden-Virtemberg (Duale Hochschule Baden-Wurttemberg), Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Gruzisjki institut za javne poslove (Georgian Institute of Public Affairs), Univerzitet za navigaciju u Batumiju (Batumi Navigation Teaching University), Državni univerzitet Iakob Gogebašvili Telavi (Iakob Gogebashvili Telavi State University), Državna pomorska akademija Batumi (Batumi State Maritime Academy), Gruzijski tehnički univerzitet (Georgian Technical University), Vengo grupa (Vengo Group), Šumi vinarija (Wine Company Shumi), Interlog (INTERLOGGEORGIA), Wilhelmsen kompanija u Gruziji (Wilhelmsen Ships Service Georgia), Ministarstvo za obrazovanje i nauku Gruzije (Ministry of Education and Science of Georgia), Nacionalni centar za unapređenje kvaliteta obrazovanja Gruzije (National Center For Educational Quality Enhancement) i Nacionalna agencija za šumarstvo (National Forest Agency). Tokom dvodnevnog sastanka u Tbilisiju učesnici su razgovarali o institucionalnim, strateškim i društvenim aspektima implementacije projekta DUGEOR, kao i o njihovim glavnim zaduženjima u okviru projekta. Projektni tim DUGEOR Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu čine prof. dr Vladimir Medović, prof. dr Sanja Škorić, prof. dr Marijana Mladenov i mast. krim. Tamara Staparski.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd