PROMOCIJA NOVIH DOKTORA NAUKA NA UNIVERZITETU PRIVREDNA AKADEMIJA

Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, 11.5.2022. godine održana je promocija novih doktora nauka koji su doktorirali na jednom od fakulteta u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

U amfiteatru „Prof. dr Slavko Carić“, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu svi koji su odbranili doktorsku disertaciju na Univerzitetu, tokom proteklih godinu dana, svečano su promovisani u doktore nauka.

Sve prisutne pozdravio je rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Marko Carić, koji je tom prilikom čestitao svim kandidatima na uspehu. Uz rektora, promociju doktora nauka svojim prisustvom su uveličali i predsednica Saveta Univerziteta prof. dr Marijana Carić, zamenik rektora prof. dr Dragan Soleša i prorektor za nauku prof. dr Milan Počuča. Svakog kandidata, kao i naučne doprinose disertacija, predstavili su njihovi mentori. Nakon predstavljanja rektor Univerziteta, prof. dr Marko Carić, svečano je uručio diplome i promovisao kandidate u doktore nauka.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu