NOVI ŽAN MONE MODUL NA UNIVERZITETU PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU

Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, 09.12.2020. godine održana je konferencija za medije povodom početka realizacije novog Žan Mone modula sa temom „Primena vrednosti Evropske unije u politikama država kandidata“.

Univerzitet Privedna akademija u Novom Sadu se po drugi put u poslednjih pet godina našao u grupi renomiranih svetskih univerziteta koji sprovode Žan Mone aktivnosti. U pitanju su aktivnosti koje su deo Erazmus + programa Evropske unije i imaju za cilj promovisanje visokih standarda u nastavi i istraživanju u oblastu studija Evropske unije. Ove godine Univerzitet Privredna akademija je konkurisao za Žan Mone modul sa temom „Primena vrednosti Evropske unije u politikama država kandidata“, a odlukom Evropske izvšne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu projekat Univerziteta Privredna akademija je prihvaćen za finansiranje. Projekat traje tri godine (2020-2023.) i u tom periodu će biti izvedeno šest specijalističkih kurseva, jedan seminar, dve studentske debate na temu primene evropskih vrednosti, istraživački projekat i završni okrugli sto. Rezultati projekta će biti objavljeni u posebnoj publikaciji.

„Izuzetno smo ponosni na činjenicu da je u velikoj konkurenciji renomiranih evropskih i svetskih univerziteta predlog projekta dobio visoke ocene i da je rangiran na 32. mestu od ukupno 240 izabranih Žan Mone aktivnosti. Tako se Univerzitet Privredna akademija našao ispred univerziteta sa prostora bivše SFRJ i Zapadnog Balkana što je velika čast, ali i obaveza.“ – istakao je prof. dr Vladimir Medović, rukovodilac projekta i redovni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe.

Žan Mone modul „Primena vrednosti Evropske unije u politikama država kandidata“ obuhvata, kraće nastavne programe u oblasti studija Evropske unije koji su posebno usmereni na podizanje svesti o važnosti poštovanja osnovnih evropskih vrednosti: ljudskih prava, uključujući i manjinska prava, ljudskog dostojanstva, demokratije, vladavine prava, jednakosti i slobode. Navedene vrednosti zajedničke su svim državama članicama EU i predstavljaju osnovni politički uslov za ulazak trećih država u članstvo Evropske unije.

Nastavne aktivnosti vodiće prof. dr Jelena Vapa Tankosić, doc. dr Marijana Mladenov i prof. dr Vladimir Medović. „Predviđene nastavne aktivnosti imaju multidisciplinarni karakter i odnose se na pravne i ekonomske aspekte zajedničkih evropskih vrednosti i njihov značaj za proces pristupanja Srbije EU.“ – istakla je prof. dr Jelena Vapa Tankosić, redovni profesor Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Doc. dr Marijana Mladenov, predstavila je dva kursa koja će voditi u okviru ovog modula „Zaštita ljudskih prava u EU“ i „Zaštita ljudskih prava i klimatske promene u pravnom sistemu EU“ i istakla da je modul Žan Mone još jedan u nizu evropskih projekata koje Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu realizuje. „Realizacija ovog modula je važan segment internacionalizacije Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i doprinosi njegovoj vidljivosti i prepoznatljivosti na međunarodnom nivou.“ – izjavila doc. dr Marijana Mladenov, koja je pored članstva u projetnom timu zadužena za međunarodnu saradnju na Univerzitetu Privredna akademija i Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe.

Specijalistički kursevi su besplatni i otvoreni za studente svih nivoa studija Univerziteta Privredna akademija. Posebni kursevi i seminari će biti organizovani za mlade pravnike (sudijske i advokatske pripravnike, pripravnike u tužilaštvima, kancelariji Pokrajinskog ombudsmana i dr.), kao i za zaposledne u medijima.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd