MEĐUNARODNA SARADNJA UNIVERZITETA PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU I POLJOPRIVREDNOG UNIVERZITETA U TIRANI IZ ALBANIJE

Pored uloge univerziteta kao kolevke novih ideja i institucije koja promoviše naučno-istraživački rad, međunarodna saradnja se nalazi u samom središtu aktivnosti univerziteta posvećenih razvoju saradnje u visokom obrazovanju. Takvi programi naglašavaju ulogu znanja u sferi društveno-ekonomskog razvoja, uzimajući ga kao neophodni preduslov za očuvanje mira, ljudskih prava, pravičnosti i unapređenje ekonomskog razvoja.

Aktivnosti koje se u tom smislu preduzimaju na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu i Poljoprivrednom univerzitetu u Tirani ispunjavaju zahteve razvoja u eri globalizacije, koji podrazumevaju konstantno unapređivanje i korišćenje novih informacionih tehnologija. Izgradnja tih kapaciteta istovremeno dovodi do povećavanja znanja neophodnog za poboljšanje obrazovanja, nauke i tehnologije, društvenih i humanističkih nauka, kulture i komunikacija. Temelje dugoročne saradnje i srpsko-albanskog prijateljstva postavili su rektori dva univerziteta prof. dr Marko Carić, rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, i prof. dr Fatbardh Sallaku, rektor Poljoprivrednog univerziteta u Tirani, kao i prodekan za međunarodne odnose na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu prof. dr Nikola Puvača i dekanica Veterinarskog fakulteta prof. dr Erinda Lika. Međunarodna saradnja u visokom obrazovanju premošćava eventualne nejednakosti u pogledu nivoa znanja i značajno smanjuje odliv mozgova radom na ustanovljavanju centara za inovacije i izvrsnost u obe zemlje.

Na taj način univerzitetska saradnja promoviše akademsku saradnju kroz „bratimljenje” i umrežavanje visokoškolskih ustanova i akademskih radnika širom sveta, kako bi se omogućio lakši ulazak, prenos i prilagođavanje znanja unutar i izvan granica pojedinačnih zemalja. Posebno su značajni zajednički projekti vezani za obrazovanje u uslovima globalne pandemije izazvane koronavirusom (COVID-19), kao i Erazmus+ program i evropski „COST” projekti.

UTICAJ PROGRAMA MEĐUNARODNE SARADNJE NA RAZVOJ

Postizanje kvalitetnih rezultata od ključnog je značaja za međuuniverzitetsku saradnju. Kroz akademsku saradnju se stavlja akcenat na izgradnju kapaciteta i razmenu znanja i njihov uticaj na nacionalnu i regionalnu politiku. Oba pomenuta univerziteta podstiču umrežavanje kroz izvrsnost i aktivni inovativni doprinos razvoju odgovarajućih oblasti na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Ova izvrsnost će se ogledati u svojevrsnoj kombinaciji geografskog položaja dva univerziteta, visokoškolskih ustanova u njihovom sastavu, centara za obuku, fondacija, kao i javnih ili privatnih istraživačkih centara koji svi udruženim snagama rade na zajedničkim inovativnim projektima.

PROMOVISANJE OBRAZOVANJA ZA SVE

Oba univerziteta sa svojim rektorima, predstavnicima univerziteta i uspostavljenim mrežama saradnje aktivno rade na obrazovanju nastavnika, obukama za istraživače i administratore u obrazovanju, kao i na implementaciji rezultata istraživanja u značajnim segmentima društva. U okviru centralno-evropske inicijative, poseban značaj imaju učenje, obuke i obrazovanje u funkciji sprečavanja širenja koronavirusa kod ljudi i životinja.

Prodekan za međunarodnu saradnju FIMEK-a
Doc. dr Nikola Puvača

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd