Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu

Fakultet za evropske pravno-političke studije je visokoškolska ustanova koja je deo akademske zajednice od 2005. godine. Suštinu funkcije Fakulteta čini obrazovanje pravnika za potrebe pravosuđa, državne uprave, privrede i drugih oblasti, kao i obrazovanje politikologa za poslove u oblasti političkog sistema, državne uprave, informisanja i drugih oblasti javnog života. Ona se ostvaruje kroz nastavni proces, unapređivanjem naučnih disciplina koje se izučavaju u okviru studijskih programa, kroz naučno-istraživački rad i različite oblike saradnje sa subjektima u praksi.

fepps
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu

Nastava je koncipirana na savremenim saznanjima pravnih i politikoloških nauka, s naglaskom na sistemu vrednosti pravne države i moderne političke demokratije. Kroz nastavni proces nastoji se da studenti usvoje sva relevantna znanja kao i da se metodološki osposobe za kreativan, samostalan rad u struci i adekvatno i kompetentno obavljanje pravničkih i politikoloških poslova u praksi. Poseban akcenat se stavlja na evropsku dimenziju obrazovanja, budući da naš celokupan pravni i politički sistem se takođe mora temeljno menjati i prilagođavati standardima i normama pravnog i političkog sistema koji se u Evropskoj uniji (EU) već decenijama izgrađuje. Time se i kroz obrazovanje doprinosi procesima demokratizacije društva i podizanju kapaciteta političkih i pravnih institucija.

Na Fakultetu rade priznati profesori sa dugogodišnim domaćim i međunarodnim iskustvom, autori su udžbenika koji se decenijama koriste na svim kontinentima, pisci su članaka u najznačajnijim domaćim i svetskim stručnim časopisima, enciklopedisti, a uz njih je i mlađi nastavni kadar obrazovan u zemlji i inostranstvu, što čini uravnoteženi spoj između iskustva i mladosti. Sve je u funkciji stvaranja pozitivnog okruženja u obrazovanju kadrova koji lako i brzo mogu da pronađu zaposlenje u preduzećima, državnim organima, ali i da nastave studije na master i doktorskom nivou u zemlji i inostranstvu.

Fakultet za evropske pravno-političke studije za svoje studente, koji iz različitih razloga ne mogu da prate redovnu nastavu (studenti koji su zaposleni, čije je mesto stanovanja znatnije udaljeno i dr. organizuje poseban modul studiranja u vidu stalne konsultativne nastave subotom tokom oba semestra. Na ovoj način studenti ostvaruju sve pogodnosti redovnog studiranja (analiza i razjašnjenje ključnih nastavnih sadržaja, kolokvijumi, konsultacije o seminarski radovima, koriščenje biblioteke, fakultetske baze podataka i dr.) i sticanja maksimalnog broja predispitnih poena.

Pristupanje EU i široj globalnoj zajednici je povezano sa brojnim povoljnim prilikama, ali i sa izazovima na koje treba biti spreman. Evropska unija je u stalnim promenama i razvoju, i zbog toga treba biti spreman na različite moguće scenarije i zahteve vremena u kojem živimo. Fakultet pruža studentima mogućnost da sagledaju razvoj događaja sa različitih strana i da budu nadahnuti, odgovorni i potpuno spremni za nove izazove i mogućnosti.

Studijski programi

Osnovne akademske studije

Studijski programModulTrajanjeESPBZvanje
Pravo Pravosudni modul 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani pravnik
Pravo Pravo Evropske unije 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani pravnik
Politikologija 3 školske godine (6 semestara) 180 Politikolog

Master akademske studije

Studijski programModulTrajanjeESPBZvanje
Pravo Stvaranje i primena prava 1 školska godina (2 semestra) 60 Master pravnik
Pravo Regionalizam i lokalna samouprava 1 školska godina (2 semestra) 60 Master pravnik
Politikologija Međunarodni odnosi i evropske integracije 2 školske godine (4 semestra) 120 Master politikolog
Politikologija Regionalizam i lokalna samouprava 2 školske godine (4 semestra) 120 Master politikolog
 • Rukovodstvo Fakulteta
  Rukovodstvo Fakulteta
  Predsednik Saveta Prof. dr Stevan Šogorov
  Dekan Prof. dr Branislav Malagurski
  Prodekan za nastavu Doc. dr Darko M. Marković
  Prodekan za nauku Doc. dr Aleksandar Matković

  Posetite sajt

 • Adresa Fakulteta
  Adresa Fakulteta
  Adresa Narodnog fronta 53, 21000, Novi Sad, Srbija
  Telefon +381 (0)21 417 633; 6756 200
  Email office@fepps.edu.rs
  Internet adresa www.fepps.edu.rs

  Posetite sajt

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 4011 216
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 77777 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd