Njegova Ekselencija gospodin Basel Salah, Ambasador Arapske Republike Egipat u Srbiji posetio je Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Njegova Ekselencija gospodin Basel Salah, Ambasador Arapske Republike Egipat u Srbiji posetio je Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu u četvrtak, 18. aprila 2024. godine gde su ga svečano dočekali prof. dr Dragan Soleša, rektor Univerziteta Privredna akademija, prof. dr Milan Počuča, prorektor za nauku na Univerzitetu Privredna akademija i dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, prof. dr Predrag Mirković, predsednik Saveta Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, prof. dr Sanja Škorić, prodekanka za nastavu Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Tamara Krstić, direktorka marketinga Univerziteta Privredna akademija.

Nakon prijema, Njegova Ekselencija gospodin Basel Salah u amfiteatru održao je predavanje na temu: “Značaj diplomatije u savremenim međunarodnim odnosima” i između ostalog rekao kako se pretpostavljalo da će dolazak interneta i upotreba socijalnih mreža, diplomatiju i ambasadore zapravo učiniti nepotrebnim. “Ljudi su više nego ikada informisani o dešavanjima na svetskoj sceni upravo preko svih tih društvenih mreža, ali vidimo da nam je diplomatija preko potrebna, s obzirom na dešavanja koja se tiču ratova koji se vode trenutno u svetu.”

Aktivno učešće na predavanju uzeli su studenti koji su postavljali pitanja, ali i profesori koji su izneli svoje stavove o trenutnim međunarodnim odnosima.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu