SEMINAR “ODRŽIVO PČELARSTVO I PROIZVODNJA MEDA U EU”

Seminar „Održivo pčelarstvo i proizvodnja meda u Evropskoj uniji” organizovan je u okviru aktivnosti Žan Mone Modula sa temom „Evropske održive vrednosti u zajedničkoj poljoprivrednoj politici“ koji se odvija na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu. Žan Mone modul „Evropske održive vrednosti u zajedničkoj poljoprivrednoj politici“ obuhvata najnovija istraživanja i prenos znanja o primeni održivih vrednosti u poljoprivredi u oblasti studija Evropske unije. Proučavanjem EU modela poljoprivrede i održivih ekonomskih, društvenih i ekoloških vrednosti, modul će podstaći i razumevanje budućih obaveza Republike Srbije, koje proističu iz otvaranja pregovora u okviru Poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj.

Seminar „Održivo pčelarstvo i proizvodnja meda u Evropskoj uniji” su organizovali rukovoditeljka projekta prof. dr Jelena Vapa Tankosić i saradnici na projektu: prof. dr Radivoj Prodanović i prof. dr Vladimir Medović. Događaj je trajao dva dana, 1. i 2. februara 2024. godine od 18.00 časova i okupio je širok spektar učesnika uključujući proizvođače meda, članove udruženja pčelara „Jovan Živanović“ iz Novog Sada, poljoprivredne proizvođače, one koji se bave organskom poljoprivredom, mlade iz ruralnih područja, zainteresovane građane, studente svih nivoa studija i profesore Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, kao i predstavnike lokalnih i regionalnih institucija (Regionalnih razvojnih agencija, Pokrajinskih sekretarijata Vojvodine za nauku i tehnološki razvoj, vodoprivreda i šumarstvo) i medije.

Program seminara bio je pažljivo strukturiran, kako bi pokrio ključne aspekte održivog pčelarstva i proizvodnje meda u Evropskoj uniji, sa fokusom na sledeće teme:

  1. Uspostavljanje Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP);
  2. Opšti principi prakse održivog pčelarstva u Evropskoj uniji;
  3. Menadžment pčelarske industrije u Evropskoj uniji;
  4. Evropska podrška pčelarstvu i nacionalni programi pčelarstva;
  5. Primena dobre prakse pčelarstva EU u pčelarskom sektoru Srbije – glavni izazovi i problemi.

Profesori su održali predavanja, a diskusije su bile fokusirane na razmenu znanja i iskustava, sa posebnim naglaskom na izazove i probleme sa kojima se srpski pčelarski sektor suočava u kontekstu usklađivanja sa praksama i standardima Evropske unije.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu