TREĆA STUDIJSKA POSETA U OKVIRU DUGEOR PROJEKTA

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sistemu visokog obrazovanja Gruzije – DUGEOR“ u periodu od 29. novembra do 1. decembra 2023. godine realizovana je studijska poseta u organizaciji Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Učesnici studijske posete bili su predstavnici Univerziteta primenjenih nauka FH Joanneum (FH Joanneum Gesellschaft MBH), Univerziteta kooperativnih studija Baden-Virtemberg (Duale Hochschule Baden-Wurttemberg), Gruzijskog instituta za javne poslove (Georgian Institute of Public Affairs), Univerziteta za navigaciju u Batumiju (Batumi Navigation Teaching University), Državnog univerziteta Iakob Gogebašvili Telavi (Iakob Gogebashvili Telavi State University), Državne pomorske akademije Batumi (Batumi State Maritime Academy), Gruzijskog tehničkog univerziteta (Georgian Technical University), Vengo grupe (Vengo Group), Šumi vinarije (Wine Company Shumi), Interlog (INTERLOGGEORGIA), Wilhelmsen kompanije u Gruziji (Wilhelmsen Ships Service Georgia), Ministarstva za obrazovanje i nauku Gruzije (Ministry of Education and Science of Georgia), Nacionalnog centra za unapređenje kvaliteta obrazovanja Gruzije (National Center For Educational Quality Enhancement) i Nacionalne agencije za šumarstvo (National Forest Agency). Domaćin prvog dana posete bio je Univerzitet u Novom Sadu, gde je održana sednica Upravnog odbora. Drugi i treći dan posete organizovao je Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu. Tom prilikom učesnicima je predstavljen način realizacije dualnog visokog obrazovanja u Srbiji. Učesnike je pozdravio dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i prorektor za nauku Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, prof. dr Milan Počuča.

DUGEOR je projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) kategorije 3 čiji je cilj podržavanje napora Gruzije kao treće zemlje koja ne učestvuju punopravno u Erazmus programu, da kroz implementaciju dualnog obrazovanja u okviru sistema visokog obrazovanja odgovori društvenoekonomskim potrebama i obezbedi strukturno poboljšanje i inovacije u sektoru visokog obrazovanja.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
ffns g
pravni g
fimek g
mefl g
stomatoloski g
stomatoloski g
fdn
fdn
fos

INFO TELEFONI

Telefon: +381 (0)21 531 020
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 499
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)21 400 484
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)13 235 12 92
Stomatološki Fakultet u Pančevu
Telefon: +381 (0)11 264 33 90
Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogrаdu
Telefon: +381 (0)21 661 58 97
Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Telefon: +381 (0)11 401 12 16
Fakultet savremenih umetnosti
Telefon: +381 (0)21 417 633
Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
Telefon: +381 (0)11 777 77 00
Fakultet društvenih nauka, Beograd
Telefon: +381 (0)65 830 82 81
Fakultet primenjenih nauka u Nišu
Telefon: +381 (0)64 648 32 03
Fakultet organizacionih studija Eduka u Beogradu
Telefon: +381 (0)11 630 88 95
Evropski fakultet Kallos, Beograd