Studije prvog nivoa

Osnovne akademske studije imaju od 180 do 240 ESPB bodova, što odgovara trogodišnjim, odnosno četvorogodišnjim osnovnim akademskim studijama. Studijskim programom osnovnih studija može biti predviđen završni rad. Lice koje zavši osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB, odnosno u trajanju od najmanje tri godine, stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB odnosno u trajanju id najmanje četiri godine i lice koje ostvari najmanje 240 ESPB na akademskim studijama prvog i drugog stepena, stiče stručni naziv „diplomirani“ sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.