Studije drugog nivoa

Specijalističke akademske studije imaju najmanje 60 ESPB bodova kada su prethodno završene master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije. Studijskim programom specijalističkih studija može biti predviđen završni rad.

Lice koje završi specijalističke studije stiče stručni naziv specijalista sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Master akademske studije traju jednu ili dve godine u zavisnosti od obima prethodnih osnovnih akademskih studija tako da u zbiru imaju obim od najmanje 300 ESPB.

Master akademske studije imaju:

1) najmanje 60 ESPB bodova, kada je prethodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od 240 ESPB bodova;

2) najmanje 120 ESPB bodova kada je prethodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od 180 ESPB bodova.

Studijski program master akademskih studija sadrži obavezu izrade završnog rada.

Lice koje završi master akademske studije, stiče akademski naziv master, sa naznakom zvanja drugog stepena master akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.