Akreditacija

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije je 10. aprila 2016. godine, Uverenjem broj: 114-022-250/2016-03, akreditovala visokoškolsku ustanovu Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.

Akreditacijom se utvrđuje da visokoškolska ustanova i studijski programi ispunjavaju standarde koje je utvrdio Nacionalni savet i da visokoškolska ustanova ima pravo na izdavanje javnih isprava u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

U postupku akreditacije visokoškolske ustanove utvrđuje se da li ustanova ispunjava i odgovarajuće uslove koji su, po Zakonu o visokom obrazovanju, predviđeni za date ustanove koje obavljaju visokoškolsku delatnost.

U sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu nalazi se šest akreditovana fakulteta: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Stomatološki fakultet u Pančevu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu, Farmaceutski fakultet Novi Sad i Fakultet savremenih umetnosti u Beogradu koji ostvaruju delatnost visokog obrazovanja na sva tri nivoa studija, u okviru polja: društveno-humanističke, tehničko-tehnološke, prirodno-matematičke, medicinske nauke i umetnost.

Visokoškolska ustanova može početi sa radom i obavljati delatnost po dobijanju dozvole za rad. Dozvolu za rad izdaje Ministarstvo, na zahtev visokoškolske ustanove, a na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, dozvolu izdaju njeni organi nadležni za poverene poslove.

Dozvola za rad

Univerzitet poseduje Dozvolu za rad izdatu od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, broj: 114-022-250/2016-03 od 10. aprila 2016.godine:

PREUZMITE FAJL Dozvola za rad Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 10.04.2016. godine

Uverenje o akreditaciji

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je 24.oktobra 2014.godine donela Uverenje, broj: 612-00-01609/2014-04, o ponovnoj akreditaciji Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Uverenje o ponovnoj akreditaciji Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu možete preuzeti ovde:

PREUZMITE FAJL Uverenje o akreditaciji Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 23.10.2014. godine

Izveštaj o spoljašnjoj proveri

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, na sednici odrzanoj 23.05.2014.godine usvojila je Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, u kome je konstatovano da Univerzitet ima pozitivnu ocenu u spoljašnjoj proveri kvaliteta, te da je u prethodnom petogodišnjem periodu napravio veliki napredak. Kompletan Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu možete preuzeti ovde:

PREUZMITE FAJL Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 23.05.2014. godine
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
mefl g
pravni g
fimek g
stomatoloski g