Studije prvog nivoa

Osnovne akademske studije imaju od 180 do 240 ESPB bodova, što odgovara trogodišnjim, odnosno četvorogodišnjim osnovnim akademskim studijama. Studijskim programom osnovnih studija može biti predviđen završni rad. Lice koje zavši osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB, odnosno u trajanju od najmanje tri godine, stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB odnosno u trajanju id najmanje četiri godine i lice koje ostvari najmanje 240 ESPB na akademskim studijama prvog i drugog stepena, stiče stručni naziv „diplomirani“ sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.


Studije prvog nivoa

Osnovne akademske studije

Studijski program Trajanje ESPB Zvanje Fakultet Polje nauke
Opšte pravo 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani pravnik Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Privredno pravo 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani pravnik Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Poslovna ekonomija i finansije 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani ekonomista Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani ekonomista Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Inženjerski menadžment u agrobiznisu 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani inženjer menadžmenta Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Tehničko-tehnološko polje
Ekologija 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani ekolog Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Prirodno-matematičko polje
Informatika 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani informatičar Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Prirodno-matematičko polje
Drumski saobraćaj i transport 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani inženjer saobraćaja Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Prirodno-matematičko polje
Operаtivni primenjeni menаdžment 3 školske godine (6 semestera) 180 Menadžer Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Društveno-humanističko polje
Primenjena ekonomija i finansije 3 školske godine (6 semestera) 180 Ekonomista Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Društveno-humanističko polje
Primenjene informacione tehnologije 4 školske godine (8 semestera) 240 Diplomirani inženjer informacionih tehnologija Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Društveno-humanističko polje
Radna terapija 3 školske godine (6 semestara) 180 Strukovni terapeut - gerontoterapeut Farmaceutski fakultet, Novi Sad Medicinsko polje
Zdravstvena nega 3 školske godine (6 semestara) 180 Strukovna medicinska sestra Farmaceutski fakultet, Novi Sad Medicinsko polje
Socijalna gerontologija 3 školske godine (6 semestara) 180 Socijalni gerontolog Farmaceutski fakultet, Novi Sad Medicinsko polje

Studije na daljinu (Distance Learning System)

Studijski program Trajanje ESPB Zvanje Fakultet Polje nauke
Pravo (DLS) 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani pravnik Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Poslovna ekonomija i finansije (DLS) 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani ekonomista Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija (DLS) 4 školske godine (8 semestara) 240 Diplomirani ekonomista Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Operativni primenjeni menadžment (DLS) 3 školske godine (6 semestera) 180 Menadžer Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Društveno-humanističko polje
Primenjena ekonomija i finansije (DLS) 3 školske godine (6 semestera) 180 Ekonomista Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Društveno-humanističko polje
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
mefl g
pravni g
fimek g
stomatoloski g