Centar za permanentno obrazovanje

Centar za permanentno obrazovanje i obuku (obrazovanje tokom čitavog života) predstavlja posebnu organizacionu jedinica u sastavu Sekretarijata Univerziteta, bez statusa pravnog lica.

Zadatak Centra je da kroz programe osposobljavanja organizuje specijalističke kurseve, seminare i druge vidove permanentnog obrazovanja, omogući polaznicima usavršavanje za obavljanje stručnih – profesionalnih poslova.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
mefl g
pravni g
fimek g
stomatoloski g