Rektorat

prof. dr Marijana Carić

Predsednica Saveta

Preuzmite biografiju Preuzmite naučni karton                                                       

prof. dr Mirko Kulić

Rektor Univerziteta

Preuzmite biografiju Preuzmite naučni karton                                                       

prof. dr Marko Carić

Prorektor za međunarodnu saradnju

Preuzmite biografiju Preuzmite naučni karton                                                       

prof. dr Dragan Soleša

Prorektor za nauku

Preuzmite biografiju Preuzmite naučni karton                                                       

prof. dr Desanka Cenić Milošević

Prorektor za nastavu

Preuzmite biografiju Preuzmite naučni karton                                                       

prof. dr Dragan Ilić

Koordinator za međunarodnu saradnju

Preuzmite biografiju Preuzmite naučni karton                                                       

Ljiljana Lastić | Student prorektor |

Svetlana Marković, dipl. prav. | Generalni sekretar |

Predrag Vrbaški | Tehnički sekretar |

Kontakt |

Tel.: +381 21 531 020
Faks: +381 21 530 359
Email:business-academy@neobee.net