Rektorat

prof. dr Marijana Carić


Predsednica Saveta

Preuzmite biografiju

Preuzmite naučni karton
          
          
          
          
          

prof. dr Mirko Kulić


Rektor Univerziteta

Preuzmite biografiju

Preuzmite naučni karton
          
          
          
          
          

prof. dr Marko Carić


Prorektor za međunarodnu saradnju

Preuzmite biografiju

Preuzmite naučni karton
          
          
          
          
          

prof. dr Dragan Soleša


Prorektor za nauku

Preuzmite biografiju

Preuzmite naučni karton
          
          
          
          
          

prof. dr Desanka Cenić Milošević


Prorektor za nastavu

Preuzmite biografiju

Preuzmite naučni karton
          
          
          
          
          

prof. dr Dragan Ilić


Koordinator za međunarodnu saradnju

Preuzmite biografiju

Preuzmite naučni karton
          
          
          
          
          

Ljiljana Lastić | Student prorektor |

Svetlana Marković, dipl. prav. | Generalni sekretar |

Predrag Vrbaški | Tehnički sekretar |

Kontakt |

Tel.: +381 21 531 020
Faks: +381 21 530 359
Email:business-academy@neobee.net